Funda mayelana nokuchazwa kwephupho mayelana nokubingelela umuntu ofile ephusheni ngokusho kuka-Ibn Sirin

Mostafa Ahmed
2024-05-01T12:11:27+00:00
Amaphupho ka-Ibn Sirin
Mostafa AhmedIsifundi sobufakazi: nermeenMashi 8, 2024Isibuyekezo sokugcina: ezinyangeni ezi-XNUMX ezedlule

Ukuthula makube phezu kwabafileyo ngephupho

Lapho iphupho livela njengokubingelela kothile oshiye umhlaba wethu futhi egcwele umuzwa wokuzola nenjabulo, lokhu kuveza ukujula kwemizwa yokulangazelela nokulangazelela lowo muntu, kanye nethemba lokuthi uzobe esenethezekile nokuthula. ezandleni zoMdali wakhe, kude nanoma ibuphi ubuhlungu.

Kwesinye isimo, ukuzibona uxhawula umuntu ongasekho emhlabeni bese ucela ukuthi umphelezele kuwuphawu olungahunyushwa yizinto ezimbili: noma sekusondele ukufa komphuphi, uNkulunkulu akadeleli, noma ubhekene nempilo ebucayi. inkinga.

Ngephupho lapho umthengisi ebona khona ukubingelela nokuxhawula umuntu ofile kulandelwa yilokhu, lokhu kungase kube isixwayiso sokuhlupheka kokulahlekelwa okukhulu kwezimali.

Ngokuqondene nokuhlangenwe nakho kokuzizwa unesithukuthezi noma ukufuna ukuhoxisa ngemva kokubingelela umuntu ofile ephusheni, kubonisa umphuphi ohlangabezana nezimo ezinzima nezinselele, kungakhathaliseki ukuthi kusezingeni lomuntu siqu noma lochwepheshe.

Ukuhunyushwa kwephupho elimayelana nokubingelela umufi nokumgona

Ukuhunyushwa kokubona umuntu oshonile eqabula futhi wabingelela ephusheni ngu-Ibn Sirin

U-Ibn Sirin ubonisa ekuchazeni amaphupho ukuthi ukubona umuntu oshonile ebingelela umphuphi ephusheni kungase kubonise isikhundla esihle somphuphi phambi kukaNkulunkulu uMninimandla onke. Uma kwenzeka ukuthi umphuphi athole ukuxhawula kwabafileyo, lokhu kungaholela ekubeni umphuphi athole ingcebo emthonjeni ongalindelekile. Lapho umphuphi egona umuntu ofile ephusheni ngothando, lokhu kungase kubonise ukuphila isikhathi eside komphuphi. Nakuba ukwanga ngamandla noma esimweni sokungqubuzana kungase kubonise ukuchazwa okungekuhle kombono.

Uma ukhuluma nomuntu ofile ephusheni, kubonakala njengenkomba yempilo ende kanye nokwenzeka kokubuyisana phakathi kwabantu ngemva kokungavumelani. Uma umphuphi ephuza umuntu ofile ongaziwa ephusheni, lokhu kuhunyushwa njengokuthola imali emthonjeni ongalindelekile. Mayelana nokuqabula umuntu ofile owaziwayo, kusho ukuzuza olwazini noma emalini yalowo muntu ofile.

Uma umphuphi ebona ephusheni lakhe ukuthi umuntu ofile uyaziwa phambi kwakhe, lokhu kumemezela ubuhle futhi kuzuze enzalweni kamufi. Lapho ubona umuntu ofile ongaziwa eqabula umphuphi, lokhu kubhekwa njengokwamukela nokwamukela okuhle okuvela emithonjeni engalindelekile.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nomuntu ophilayo ebingelela umuntu ofile ngesandla sakhe kumuntu wesifazane ongashadile

Lapho umphuphi ebona umuntu oshonile ephusheni ebonakala ejabule futhi emomotheka, lokhu kungase kube uphawu lomlingiswa omuhle nokuzinikela komphuphi, futhi kubonisa ubuqotho empilweni yakhe. Uma lo muntu oshonile waziwa ngumuntu ophuphayo, iphupho lingase limemezele ukufika kobuhle nokuziphilisa okuchichimayo esikhathini esizayo esiseduze. Lo mbono ungase futhi uphathe izindaba ezinhle ezizoletha injabulo nenjabulo kumphuphi maduzane.

Uma umbono ubonisa ukuthi umufi engena endlini yomphuphi, lesi sithombe singase sibonise ukuzola nokuthula kwengqondo umphuphi abhekana nakho ekuphileni kwakhe. Uma oshonile enikeza imali noma isipho kumphuphi, lokhu kuphakamisa izibusiso eziningi nezinto ezinhle ezizonikezwa lowo ophuphayo, kungakhathaliseki ukuthi ingcebo yezinto ezibonakalayo noma intuthuko emsebenzini.

Nokho, uma ukuphepha kumufi kusesandleni sokunxele, lokhu kungase kubangele ukubhekana nezinselele lowo ophuphayo angase abhekane nazo. Le mibono, iyonke, iphethe izincazelo eziningi ezibonisa izici ezihlukahlukene zempilo yomphuphi futhi imnikeze izimpawu ezingase zimsize aqondise inkambo yokuphila kwakhe.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nomuntu ophilayo ebingelela umuntu ofile ngesandla sowesifazane okhulelwe

Uma umuntu ofile ebonakala ephusheni lowesifazane okhulelwe futhi ebonakala ejabule, lokhu kubhekwa njengesibonakaliso esithembisayo sokuthi ukuzalwa kuyoba lula futhi kungabi nezinkinga. Uma iphupho lihlanganisa abafile ukunikeza umphuphi isipho, lokhu kubonisa ukuthi ingane elandelayo izoba nempilo futhi ngeke ihlupheke kunoma yiziphi izinkinga zempilo. Uma umuntu ofile emanga umphuphi, lokhu kuyinkomba yokuthi uzophila impilo ende ukuze abone ukukhula nokukhuliswa kwengane yakhe.

Ngakolunye uhlangothi, uma umuntu ofile ephusheni ebonakala edabukile noma ebonakala ecindezelekile ebusweni bakhe, lokhu kuthwala isixwayiso sezinselele nobunzima umphuphi angase abhekane nakho ngesikhathi sokukhulelwa, futhi lokhu kungase kube uphawu lomsebenzi onzima.

Kodwa-ke, uma umphuphi ebona ephusheni lakhe ukuthi uhlangana nomama wakhe oshonile futhi amqinise ngokuqinile, lokhu kungabhekwa njengezindaba ezinhle zokuza kokuhle nokukhululeka empilweni yakhe. Lolu hlobo lwephupho luyinkomba yokuthi lowo ophuphayo uzothola izindlela zokunqoba ubunzima abhekene nabo.

Lezi zincazelo zinikeza izinkomba mayelana nendlela yokuqonda amaphupho ngezimpawu zabo ezihlukahlukene ngendlela enomthelela ekuqondiseni abaphuphi ezincazelo ezingase zithinte kahle umbono wabo kanye nezilindelo zabo zekusasa, ikakhulukazi uma kuziwa ekukhulelweni nasekubelethweni kwengane.

Ukuhunyushwa kokubona ukuqabula isandla somuntu ofile ephusheni owesifazane oshadile

Kowesifazane ongumfelokazi, ukubonakala kwaleli phupho kubonisa ukufika kwengcebo enkulu noma izinzuzo esikhathini esizayo.

Lapho owesifazane oshadile ephupha ukuthi unelungelo lokwanga isandla sendoda elungile, lokhu kuyinkomba yokuthi izimo zakhe zamanje zizothuthuka, uNkulunkulu ethanda.

Uma ephupha eqabula isandla somunye wabazali bakhe amlahlekele, lokhu kuyinkomba yokujula kokulangazelela kanye nesidingo esibazwelayo.

Ukuhunyushwa kokubona abafileyo ephusheni ngu-Ibn Sirin

Lapho umufi ebonakala ephusheni futhi efa futhi enezimpawu zokudabuka nokukhala okuboniswa ngumuntu ophuphayo, lokhu kuyinkomba yokuthi umshado welungu lomndeni womphuphi ungase usondele. Kungenzeka futhi ukuthi lo mbono uyinkomba yokulahlekelwa ngumuntu oseduze nomphuphi eqinisweni.

Lapho umuntu ezithola ekhala ngomphefumulo oshonile ephusheni, lokhu kungase kube uphawu lokuthi inkathi ezayo ekuphileni kwakhe iyogcwala injabulo nemikhosi.

Uma umufi emomotheka noma ehleka ephusheni, lokhu kubonisa isimo sakhe esihle ekuphileni kwangemva kokufa. Ngenkathi ukubukeka kwakhe kudabukisa noma ukukhala ephusheni kuyinkomba yesidingo sakhe semikhuleko kanye nezipho kuye.

Ukubona ubuso obuphaphathekile bomuntu oshonile ephusheni kungase kubonise ukuthi lo muntu ufile ethwele icala elikhulu.

Uma kubonakala ephusheni ukuthi umufi wangcwatshwa ngaphandle komngcwabo, lokhu kungase kubonise ukuthi ikhaya lomphuphi lingase libhekane nengozi yokubhujiswa nokubhujiswa.

Ukuhunyushwa kokubona abafileyo ephusheni kowesifazane oshadile

Lapho owesifazane oshadile ephupha ukuthi uchitha isikhathi esikhethekile nonina, osewashona, futhi bexoxa ngenjabulo nangenjabulo, lokhu kungabhekwa njengophawu lokuzinza kwesimo sakhe somshado, kanye nezindaba ezinhle ukuthi izifiso nezifiso zakhe zizofezeka esikhathini esizayo esiseduze.

Kwelinye iphupho, uma owesifazane oshadile ezithola ehlanganyela ukudla nomuntu oshonile, lokhu kubonisa ukuthuthukiswa okuphawulekayo esimweni sakhe sezezimali maduzane. Uyozithola enensada yokondla, ezungezwe izinto ezinhle nhlangothi zonke.

Nokho, uma ebona ephusheni lakhe ukuthi umuntu oshonile uthatha ukudla kuye, lokhu kungase kumemezele inkathi yezinselele ezinzima nezimo ezibuhlungu angase abhekane nazo.

Nokho, uma ebenombono wokuthi umuntu ofile uyabuya, lokhu kuhambisana nesithembiso sokunqoba izithiyo nobunzima. Lokhu kubikezela ukuthi uyoba nesikhathi sokuzinza nokuzola, futhi ukuphila kwakhe kuzozinza futhi kuphumelele.

Ukuthula makube kwabangasekho ephusheni kowesifazane okhulelwe

Lapho owesifazane okhulelwe ephupha ukuhlangana nabantu abafile ephusheni, futhi uzizwa ejabule futhi ephephile kulo mhlangano, lokhu kungase kubonise ukuthi usuku lwakhe olumisiwe lusondela. Lawa maphupho anezincazelo ezinhle, njengokukhulelwa kalula nokujabulela impilo yakhe neyosana olusanda kuzalwa.

Uma umuntu oshonile ephusheni enikeza imikhonzo yakhe nokugona, lokhu kungase kufanekisela izindaba ezinhle zokuphila ende egcwele ubuhle nempilo, kanye nezingane ezizoba ukusekelwa kwakhe.

Iphupho mayelana nokuxhawula umzali oshonile libonisa isimo sokuqinisekisa nokuzinza umama azozizwa ngemva kokubeletha, futhi libonisa ikusasa eligcwele injabulo nempilo yakhe nengane yakhe.

Kodwa-ke, uma ebona ephusheni lakhe ukuthi uxhawula umama wakhe oshonile futhi ezwa ubuhlungu phakathi nalokho, lokhu kubonisa ukujula kobuhlobo ayenabo nonina. Kubonisa ukulangazelela okukhulu nokulangazelela owesifazane omuhle owayevame ukondla umndeni wakhe ngalo lonke uthando nesihawu.

Kusho ukuthini ukubona umuntu ofile ephusheni ekhuluma nami?

Noma ubani ophupha ngokufa komuntu ebuyela ekuphileni angase abe nezikhathi ezigcwele injabulo nenjabulo esikhathini esizayo.

Iphupho mayelana nokuvuselela umuntu ofile kumSulumane lingase libonise indima yakhe ekuguqulweni komunye umuntu ku-Islam.

Uma ukhuluma nomuntu ofile ephusheni bese umphuphi emtshela ukuthi akashonanga nhlobo, lokhu kuyinkomba yenhlanhla kamufi nokuthi indawo yakhe yokuhlala iyiPharadesi, uNkulunkulu evuma.

Uma umufi ebonakala ethukuthele ephusheni, lokhu kungase kusho ukuthi ushiye incwadi yefa engakaqedwa.

Ngokuqondene nokuphupha umuntu ofile emamatheka futhi ejabule, kukhombisa ukufika kwezipho nezipho ezinikezwa abaphilayo egameni lakhe.

Ithini incazelo yokubona abaphilayo benqaba ukubingelela abafileyo ephusheni?

Lapho intombazane engashadile iphupha uyise oshonile futhi enqaba ukuyibingelela, lokhu kubikezela ukudebeselela kwayo imisebenzi engokwenkolo nesithakazelo esibuthakathaka ezindabeni zokukhulekela, okubonisa ukuthambekela kwayo kokuphishekela imigibe yokuphila kwezwe ngaphandle kokukhathalela ukuphila kwangemva kokufa.

Esimeni lapho owesifazane ebona umyeni wakhe oshonile ephusheni lakhe futhi enqaba ukumbingelela, lokhu kuveza ukungeneliseki kukamufi ngokuziphatha kwakhe, ikakhulukazi mayelana nokunganaki kwakhe ezinganeni zakhe kanye nokunganaki kwakhe izidingo nokunakekelwa kwazo.

Mayelana nomuntu ozibona ephusheni lakhe eqhaqhazela ebingelela umufi, lokhu kukhomba ukuthi umphuphi angase alinyazwe noma alinyazwe umufi, ngenxa yengxabano yaphambilini phakathi kwabo engakaxazululeki.

Iphupho lapho umuntu ebona umuntu oshonile owenqaba ukumbingelela, kuyilapho umphuphi ezwa imizwa engemihle kuye, kubonisa isidingo sokubuyekeza nokucabanga ngokuziphatha nezenzo zomphuphi ngokwakhe. Lolu hlobo lwephupho luyinkomba yokuthi umuntu angase abe budedengu emalungelweni abanye noma abe nezimfanelo ezingathandeki.

Ukuhunyushwa kwephupho elimayelana nokubingelela umufi nokumgona

Lapho umuntu ephupha exhawula umuntu oshonile futhi emgona, lokhu kubonisa izibopho zobungane nezothando ezazimhlanganisa nomufi.

Uma owesifazane okhulelwe ebona ephusheni lakhe ukuthi uvuselela umuntu osewashona futhi wamgona, lezi yizindaba ezinhle kuye ukuthi uzoba nempilo ende, inkomba yobuhle nokuchichima kokuziphilisa azokwenza. babe.

Ngokuqondene nonkosikazi ovela ephusheni lakhe ebingelela umufi ngentshiseko futhi emgona, lokhu kungahunyushwa njengenkomba yesimo sakhe senhlalo esithuthukisiwe nokungena kwakhe esiteji esigcwele ukunethezeka nokunethezeka, okubonisa izinguquko ezinhle azozibona. empilweni yakhe.

Ukuhunyushwa kokubona ukuthula phezu kwabafileyo ephusheni ngu-Ibn Shaheen

Lapho umufi ebonakala ephusheni lomuntu futhi embingelela futhi eqabula naye, lokhu kubonisa ukuthi umufi uzokhuphukela esikhundleni esiphakeme ekuphileni kwangemva kokufa ngenxa yezenzo zakhe ezinhle. Enye incazelo enikezwe u-Ibn Shaheen ibamba ukuthi ukubona umuntu ofile ephusheni ehamba naye noma ukumbingelela kungase kube inkomba yezinguquko ezinkulu empilweni yomphuphi, njengokuthuthela endaweni entsha. Uma umbono uhlanganisa umuntu ofile ehlukumeza noma eshaya umphuphi, lokhu kungahunyushwa njengesixwayiso kumphuphi wemiphumela yokuqhubeka nokwenza izono nezenzo ezimbi.

Isixhumanisi esifushane

Shiya amazwana

ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.Izinkambu eziyisibopho zikhonjiswa ngu *