Funda kabanzi mayelana nencazelo yephupho mayelana nokukhala ephusheni ngokusho kuka-Ibn Sirin

Mostafa Ahmed
2024-05-15T06:48:57+00:00
Amaphupho ka-Ibn Sirin
Mostafa AhmedIsifundi sobufakazi: rehabMashi 8, 2024Isibuyekezo sokugcina: ezinyangeni ezi-XNUMX ezedlule

Ekhala incazelo yephupho

Ukukhala emaphusheni kufanekisela injabulo ezayo nokuqeda ukuhlupheka nosizi, futhi kungase kubonise impilo ende kulowo obona leli phupho. Nokho, uma ukukhala kuhambisana nokuklabalasa nokubala, kubonisa ukudabuka nosizi olujulile. Uma ukhala ngaphandle kwesizathu esithile ephusheni, lokhu kungase kube uphawu lokubhekana nezinkinga nokucindezeleka empilweni.

Umuntu ezibona ekhala ngokuthula eqenjini labantu belandela isidumbu uthembisa ukushabalala kosizi nokufika kwenjabulo emzini wakhe. Futhi, izinyembezi ephusheni ngenxa yokufunda i-Qur'an noma ukuthintwa ukucabanga ngezono kubikezela injabulo nenjabulo ezayo.

6 - Ukuhunyushwa amaphupho

Ukuhunyushwa kwephupho ngokubona umuntu ekhala ngowesifazane ongashadile ephusheni

Uma umama ebonakala ekhala, lokhu kuveza isikhathi esibucayi lapho edinga uthando nokusekelwa komkhaya ukuze anqobe lobu bunzima.

Obonakala ekhala buthule angase asheshe aphume ezinkingeni ezibhekene naye.

Ukuhlangana namehlo akho nomuntu ongamazi okhalayo kukhombisa isikhathi esizayo sokuchuma nokuthuthuka empilweni yakho.

Uma umuntu okhalayo engumuntu ojwayelekile kuwe, lokhu kukhombisa ukugcwaliseka kwezifiso nezifiso okudala zilindelwe.

Ekugcineni, ukubona othandekayo ekhala kumemezela umshado nomshado oseduze.

Ukuhunyushwa kwephupho ngowesifazane oshadile ekhala ephusheni

Uma owesifazane oshadile ezibona ekhala izinyembezi ephusheni ngaphandle kokukhipha umsindo, lokhu kubonisa amathemba okuphila okugcwele ukunethezeka, injabulo, nempumelelo ekukhuliseni izingane zakhe ngezithelo. Ngakolunye uhlangothi, uma izinyembezi zakhe zihambisana nokuklabalasa nokubala, lokhu kungase kubonise ukungezwani okungase kuholele ekubeni ahlukane nomyeni wakhe noma abhekane nezinkinga ezingokwezimali nobunzima ekunakekeleni izingane zakhe.

Ngowesifazane oshadile, ukukhala ephusheni kubhekwa njengokukhululeka kokukhathazeka futhi kuyinkomba yokuthi isimo sakhe sishintshile saba ngcono, njengoba kubonisa ikusasa eliqhakazile nokuphila komshado ozinzile ogcwele injabulo.

Ukukhala buthule ephusheni kuletha nezindaba ezinhle kowesifazane oshadile ukuthi maduze angase ajabulele injabulo yokuba ngumama, njengoba lokhu kumemezela ukukhulelwa okulula nokuzalwa kalula ngaphandle kwezinkinga.

Kusho ukuthini ukuzibona ukhala ephusheni?

Lapho umuntu ezithola ekhala kakhulu futhi ngokujulile ephusheni lakhe, lokhu kungase kubonise ukuthi uye wabhekana noma uhlushwa ukungabi nabulungisa okukhulu ekuphileni kwakhe. Ngokuqondene nezinyembezi ezigeleza ngaphandle komsindo noma ukukhala ngaphandle kwezinyembezi, zivame ukuveza izingxabano ezingokwengqondo kanye nezinkinga zangaphakathi umuntu adlula kuzo ngaphandle kokuthola inkulumo ecacile kubo empeleni. Uma umuntu ezithola ekhala kabuhlungu ephusheni, lokhu kungase kusho ukuthi uzizwa engenabulungisa esicini esithile sokuphila kwakhe.

Ngakolunye uhlangothi, uma ukukhala kuhambisana nokukhala nokudabuka okukhulu, lokhu kungase kubonise izinkinga eziyinkimbinkimbi umuntu azizwa ecindezeleke kuzo. Ngokujulile, lapho ukukhala ephusheni kuyinkomba yokungakwazi komuntu ukwenza izinqumo ezibuhlungu mayelana nezithiyo ezibhekene naye, kuyisimemo sokumisa futhi ucabange kabusha izinketho ezitholakalayo.

Ukukhala kakhulu kungase kuhambisane nomyalezo ongaguquki wokuzisola nokuphenduka ngenxa yamaphutha umuntu awenza esikhathini esidlule. Le mibono isebenza njengesikhumbuzo sokubaluleka kokubhekana nawe kanye nokusebenza ukuyihlanza ezonweni namaphutha ukuze uvule ikhasi elisha.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokukhala ephusheni ngokusho kuka-Imam Ibn Hisham

Uma umuntu ekhala ngaphandle komsindo ohambisana nokukhala kwakhe, lokhu kubonisa ukushabalala kokukhathazeka nosizi. Ngokuqondene nokukhala ngokuklabalasa, kufanekisela ukwenzeka kwengozi edabukisayo ethinta abantu abaseduze. Uma umuntu eqaphela ukuthi amehlo akhe agcwele izinyembezi ngaphandle kokuzwa ukukhala kwangempela, lokhu kungase kube uphawu lokugcwaliseka kwesifiso osekunesikhathi eside elindelwe. Nakuba ukukhala ngaphandle kwezinyembezi kuyinkomba yokuba khona kwento engathandeki. Uma kuvela igazi esikhundleni sezinyembezi, lokhu kubonisa ukuzisola komuntu ngesenzo nesifiso sakhe sokuphenduka.

Kuthiwa futhi amehlo agcwele izinyembezi ezingawi akhombisa izinzuzo zezimali ezibusisekile. Ngokuphambene, izinyembezi ezibandayo zibonisa ukukhululeka ezinkingeni nokudabuka.

Ngokuqondene nomuntu ozithola ekhala abese ehleka kamuva, lokhu kungase kube isexwayiso sokuthi ukufa kwakhe sekusondele. Nokho, ulwazi oluthile luhlala kuNkulunkulu kuphela.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokukhalela abesifazane abangashadile ngu-Ibn Sirin

Lapho ubona ukukhala ephusheni, kungase kuphathe izincazelo eziningi ezihluka ngokuya komongo wephupho. Izinyembezi ezigeleza kakhulu zingase zibe inkomba yempilo ende elindele umphuphi, egcwele okuhlangenwe nakho okude nezinkumbulo. Nakuba izinyembezi ezihambisana nemisindo yokulila zibonisa umuzwa ojulile wosizi umphuphi aba nawo ngothile avalelisa kuye noma amhluphekelayo.

Ukukhala ngaphandle kokukuxhumanisa nomuntu othize kubonisa ukuba khona kwezingcindezi ezijwayelekile noma izinkinga ezithinta ingqondo yomphuphi, okubonisa isidingo sakhe sokuthola izixazululo ezinkingeni ezihlabayo esifubeni sakhe. Uma umphuphi ebonakala ekhala ngokuthula, elandelwa indawo yokuhamba esuka emngcwabeni, lokhu kungase kubonise ukuthi unqobe isigaba esinzima esasicindezela ingqondo yakhe, nokuqala kwekhasi elisha, elikhanyayo.

Uma umphuphi ephendukela ekufundeni i-Qur’an ngenkathi ekhala, khona-ke izinyembezi ziba uphawu lokuphenduka nokuzisola ngamaphutha noma izono ezidlule, okuhlanganisa nokubhekisa amabombo esiqalweni esisha esigcwele injabulo nokwaneliseka ngokwengqondo. Lo mbono ukhombisa uhambo lomuntu oluya ekuthuleni okungokomoya nokuhlanzeka kwangaphakathi.

Ithini incazelo yokubona umuntu engimaziyo ekhala ngephupho?

Uma sibona emaphusheni ethu umuntu esimazi echiphiza izinyembezi, lokhu kungase kube inkomba yokuthi lo muntu unokuzisola nomuzwa wokuzisola ngokwenza amaphutha noma izono ekuphileni kwakhe, kuyilapho ebheke phambili ekulungiseni indlela yakhe futhi abuyele endleleni efanele. Ngakolunye uhlangothi, uma ukukhala ephusheni kungenamsindo noma buthule, lokhu kungase kubikezele okuhle futhi kulethe izindaba ezinhle kumuntu othintekayo kanye nomphuphi. Kodwa-ke, uma uphupha umuntu owake waba nezinkinga noma ukuhlukana naye futhi umbona ekhala, lokhu kungase kusho ukushabalala kwezithiyo nokushabalala kwemibango ukuze amanzi abuyele endleleni yawo evamile futhi ubudlelwano bulungiswe.

Ithini incazelo yokubona umuntu engimaziyo ekhala ephusheni ngenxa yabesifazane abangashadile?

Emaphusheni, uma intombazane engashadile ibona umuntu ojwayelekile ekhala izinyembezi futhi ememeza kakhulu, lokhu kuveza okuhlangenwe nakho okunzima lowo muntu abhekana nakho empeleni. Lapho intombazane engashadile ihlezi eduze komuntu emaziyo ukuthi uyakhala, lokhu kubonisa ubuhle nobumsulwa benhliziyo yayo. Mayelana nombono wentombazane yomuntu oshonile ekhala, idinga isidingo sokuthandazela lo muntu futhi anikele umphefumulo wakhe ukuze acele intethelelo yakhe. Uma owesifazane ongashadile ebona umuntu amaziyo ukuthi izinyembezi zakhe ziwela ngaphandle kokukhala, lokhu kubikezela ukuthi lo muntu uzofeza izifiso nezifiso zakhe. Uma ebona ukuthi othile amaziyo uyakhala bese kulandela uhleko, lokhu kungase kusikisele ukuthi ubude bokuphila kwalo muntu buzophela maduzane, futhi uNkulunkulu uSomandla wazi kangcono.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokukhala ngomuntu ophilayo ephusheni ngentombazane eyodwa

Lapho intombazane engashadile iphupha ngendawo lapho umuntu ebonakala echiphiza izinyembezi ngenxa yokuba kude nayo, futhi yenza konke okusemandleni akhe ukukhulula ubuhlungu bayo futhi imqinisekise ukuthi uzohlala eduze kwakhe, lokhu kungahunyushwa ngokuthi ukuba khona kwezindaba ezinhle nenjabulo ezayo empilweni yakhe.

Kwesinye isimo, uma intombazane izibona ephusheni ikhala ngenxa yosizi ngokushonelwa uyise, izama ngawo wonke amandla ayo ukumbuyisela ohlangothini lwakhe kube nhlanga zimuka nomoya, lokhu kukhomba imizwa yesizungu engase ibe nayo ngaphakathi. umongo womndeni.

Ngaphezu kwalokho, uma intombazane ephusheni layo ikhala kakhulu futhi ibonisa izimpawu zokudabuka okukhulu ngenxa yezenzakalo zamanje ekuphileni kwayo, khona-ke lo mbono ohambisana nezindaba ezinhle eziza kuye, njengoba kusho ukuthi uNkulunkulu uSomandla uzobusisa. wakhe ngokukhululeka nangenjabulo.

Incazelo yokubona owesifazane oshadile ekhala ephusheni

Lapho owesifazane oshadile ebona ephusheni lakhe ukuthi ukhala ngaphandle komsindo, lokhu kumemezela izikhathi ezigcwele injabulo nokuzinza ekuphileni kwakhe nomndeni wakhe, ikakhulukazi ezinganeni zakhe, ezizothola kulo mkhathi omuhle umhlabathi ovundile wokukhula nokuchuma. .

Uma izinyembezi zakhe zixubene nomsindo wokulila futhi ekhombisa izimpawu zokudabuka, lokhu kungase kubonise ukwenzeka kokungaboni ngaso linye okungaholela ekwehlukaneni noma ezinseleleni zokukhulisa izingane ezithwala ubuhlungu nokuhlupheka okuningi, kodwa ekugcineni angase anqobe lobu bunzima ngokugcina ukuphila kwakhe komshado kuzinzile.

Uma ephupha izinyembezi zakhe zehla ngaphandle kokuhambisana nomsindo wokukhala kwakhe, lokhu kukhombisa ukufika kwenjabulo empilweni yakhe ngokumenyezelwa kwezindaba zokukhulelwa kwakhe. Lokhu kukhulelwa kuza kugcwele ubuhle nempilo, futhi kuhamba kahle ngaphandle kwezinkinga ezibalulekile.

Izinyembezi ekhala ephusheni

Uma umuntu ebonisa izinyembezi zigeleza kakhulu ephusheni lakhe, kukhomba ukuthi unemali abeyilondolozile isikhathi eside, futhi manje yisikhathi esifanele sokubonisa le mali noma ukuyisebenzisela udaba oluthile. Leyo mali ingase itholwe ngumuntu onenzondo noma yembulwe ngandlela thize. Uma izinyembezi ziziningi ngempela, lokhu kubonisa ukuthi uzimisele ukusebenzisa leyo mali ngesifiso esiphelele. Uma izinyembezi zishisa futhi zizwa ukushisa kwazo, lokhu kungase kubonise ukulahlekelwa umuntu othandekayo nokudabuka ngalokho kuhlukana. Kodwa-ke, uma izinyembezi zibanda futhi zizwakala ngesikhathi sephupho, lokhu kungase kubonise imizwa yenjabulo nenjabulo.

Isazi u-Ibn Sirin sichaza ukuthi ukuphupha ukhala ngomuntu okukholelwa ukuthi ufile esaphila kunezincazelo eziningana ezihlukahlukene kuye ngemininingwane yombono ngokwawo. Ukukhala kakhulu ngokufa komuntu ephusheni kungase kubonise izinkinga ezingemnandi ezithinta izinhlangothi zombili. Nakuba ukukhala buthule kungase kube inkomba yobudlelwano obuthuthukisiwe noma intuthuko enhle yesikhathi esizayo phakathi kwabo. Uma izinyembezi zishisa, lokhu kungase kubonise umphuphi obhekene nezinkinga ezibonisa isimo sakhe sengqondo esibi.

Kowesifazane oshadile ophupha ngokufa komuntu othandekayo osevele ephila, incazelo iyahlukahluka kuye ngokuthi ubuntu bomuntu oshonile ephusheni. Uma umyeni engumuntu oshonile, iphupho lingase limelele isixwayiso kuye mayelana nokuthile okungekuhle okuzayo, kuyilapho uma indodakazi ingumufi, lokhu kungase kube ukubonakaliswa kokwesaba akuzwayo ngabantwana bakhe kanye nesixwayiso sezinto ezimbi ezingase zenzeke. kubo. Uma indodana kunguye oshonile futhi izinyembezi zakhe zisindwa, lokhu kungase kubonise isimo sokudabuka okujulile akuzwayo kanye nesigijimi esiyisixwayiso sokuba aqaphe.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokukhala ngomuntu owashona esaphila ephusheni lentombazane eyodwa

Ukubona owesifazane osemusha ongashadile ephusheni, lapho ezithola ekhala khona ngomuntu othize, kungase kuthwale izincazelo eziningi ezilolongwa ngokomlingiswa ovela kuleli phupho. Isibonelo, uma kungubaba ovela ephusheni esimweni esibonakala ekhala, lokhu kungase kuhunyushwe njengenkomba yokuhlangenwe nakho okunzima noma inselele ubaba angase abhekane nayo ngokoqobo. Nakuba uma umama kunguye obonwa efile ephusheni esaphila, lokhu kungase kubonise uthando olujulile nokukhathazeka intombazane ekuzwayo ngonina.

Ukukhala ngaphandle komsindo ephusheni kwabesifazane abangashadile

Uma owesifazane ebona ephusheni lakhe ukuthi uthule izinyembezi, lokhu kubonisa ukuthi umshado wakhe ngeke ubambezeleke, nokuthi umuntu ozohlanganyela ukuphila kwakhe kuyoba umuntu omuhle. Uma wayeklabalasa futhi ekhala kakhulu ephusheni lakhe, lokhu kuyinkomba yokuthi umshado wakhe ungase ubambezeleke noma uzobhekana nezinselele eziningi ezinkulu. Kodwa-ke, uma ekhala ephusheni ngokuthula futhi ngaphandle kwezinyembezi, lokhu kubonisa izinsizi nezinselele eziningi azobhekana nazo ekuphileni kwakhe, okuzothi, naphezu kwesikhathi eside, ziyonqotshwa nguye. Uma ukukhala kuhlanganiswe nezimpawu zenjabulo, lokhu kumemezela ukuthi uzothola izindaba ezinhle ezizomenza acwebe izinyembezi zenjabulo.

Ukuhunyushwa kokukhala ephusheni kowesifazane ongashadile, ngokusho kuka-Ibn Sirin

Uma intombazane engashadile ibonakala emaphusheni izinyembezi zigeleza ziphuma emehlweni ayo ngaphandle kokukhala okukhulu, lokhu kungahunyushwa ngokuthi idlula osizini olukhulu oluzodlula maduze, uNkulunkulu ethanda. Izinyembezi ezithule ezigeleza ngaphandle komsindo noma ukuklabalasa ziveza ukukhululwa kwakhe okulindelekile osizini nasezinkingeni ezimthwele kanzima.

Uma ukukhala ephusheni lentombazane kuhlotshaniswa nokuklabalasa nokukhala, lokhu kuyinkomba yokuthi wenze iphutha, noma angase abhekane nobunzima obunzima noma ezwe izindaba ezingathandeki. Ukukhala athule ngenxa yokwesaba abanye abamuzwayo kuveza ukuhlupheka kwakhe ngokungabi nabulungisa ethule, ngenxa yokwesaba ukucindezelwa noma ukucindezelwa umcindezeli.

Uma intombazane izibona igqoke izingubo ezimnyama nokulila, lokhu kubikezela izinguquko ezingase zibe buhlungu empilweni yakhe, njengokuhlukaniswa komuntu othandekayo noma i-facade yezenzakalo ezidabukisayo ezihlobene nokufa noma ukungabikho kungazelelwe.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokukhalela owesifazane ohlukanisile

Lapho owesifazane ohlukanisile ezibona ekhala izinyembezi ephusheni ngaphandle komsindo ohambisana nalo, ngisho noma kungekho izinyembezi empeleni, lokhu kubonisa ushintsho oluhle olumlindile empilweni yakhe. Lolu shintsho lungase luthathe uhlobo lomunye umshado nendoda enesimilo esikhathini esizayo esiseduze, lapho uzothola khona ukunethezeka nenjabulo obulokhu uyifuna.

Ngakolunye uhlangothi, uma ukukhala kwakhe ephusheni kuhambisana nemisindo yokulila nokukhala, lokhu kuyinkomba yobunzima nezinselelo abhekana nazo empilweni yakhe. Lesi sikhathi esinzima sizothatha isikhathi eside, kodwa ekugcineni sizodlula, uNkulunkulu ethanda, inqobo nje uma nibekezela.

Nokho, uma ebona izinyembezi zakhe zigeleza buthule ephusheni, lezi yizindaba ezinhle zokuthi uzoba nomntwana esikhathini esizayo esiseduze, okubonisa umthombo wenjabulo nenjabulo kuye.

Ukuhunyushwa kokubona ukukhala phezu kwabafileyo ephusheni ngu-Ibn Sirin

Kukholelwa ukuthi ukukhala ngabafileyo ngamaphupho kubonisa isimemo sokumkhumbula ngemithandazo kanye nesisa. Kukhona ukuhumusha okuphakamisa ukuthi ukukhala okukhulu nokuzwakalayo ngomuntu ofile esingamazi kungase kubonise isici enkolelweni yenkolo yomphuphi, ngaphezu kokubonisa ukuchichima empilweni yakhe yezinto ezibonakalayo. Ukukhala okuhambisana nokukhalela abafileyo nakho kungaqondwa njengokulindelwe yizinkinga ezingokwengqondo nokukhathazeka okukhulu umuntu angase abhekane nakho.

Ngaphezu kwalokho, kunenkolelo yokuthi ukukhalela abafile ngesikhathi semicimbi yomngcwabo kubonisa ukuzinikela komuntu ezindleleni ezingalungile kanye nokuqhelelana kwakhe nalokho okulungile. Uma umuntu ezibona ekhala ethuneni lalowo oshonile, lokhu kungase kubonise isimo sokulahlekelwa ngokomoya noma umuzwa wokuduka. Ngenkathi ukukhala odwendweni lomngcwabo kuveza ukuzisola nomuzwa wecala ngamaphutha enziwe.

Obona ephusheni lakhe kufe umuntu amaziyo avele ahlengezele izinyembezi kuye, lokhu kukhomba ukuthi ubhekene nenkinga noma inkinga enkulu. Izincazelo ziningi futhi ziyahlukahluka kuye ngesimo kanye nemininingwane yephupho, kodwa ukuvumelana kuthambekele ekuchazeni ukukhala emaphusheni njengokuvezwa kweqoqo lemizwa nezincazelo okufanele umuntu azichaze futhi aziqonde ngokujulile.

Isixhumanisi esifushane

Shiya amazwana

ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.Izinkambu eziyisibopho zikhonjiswa ngu *