Ithini incazelo yephupho ngokubulala inyoka ephusheni ngokusho kuka-Ibn Sirin?

Mostafa Ahmed
2024-03-23T21:40:03+00:00
Amaphupho ka-Ibn Sirin
Mostafa AhmedMashi 23, 2024Isibuyekezo sokugcina: ezinyangeni ezi-4 ezedlule

Ukubulala inyoka ngephupho

Kumuntu obona ephusheni lakhe ukuthi uhlula inyoka, lokhu kuwuphawu oluhle olubonisa ukushabalala kwezingozi kanye nabantu mbumbulu empilweni yakhe. U-Ibn Sirin uhumusha lokhu ngokuthi ukunqoba inyoka enkulu ephusheni kusho ukunqoba ingozi enkulu, kuyilapho ukunqoba inyoka encane kubonisa ukuqeda amagqubu amancane nokungavumelani. Kukholelwa futhi ukuthi ukuqeda inyoka nokubona igazi layo ephusheni kuwuphawu lokuqeda isitha. Ngenkathi umphuphi ecela omunye umuntu ukuba anqobe inyoka kubonisa isidingo sakhe sokusekelwa kanye nomuzwa wakhe wokungabi namandla.

Incazelo yokubona inyoka ibulawa ephusheni ngu-Ibn Sirin

Ngokwezincazelo zika-Ibn Sirin, umbono wokubulala izinyoka emaphusheni unezincazelo eziningi ezincike kubukhulu benyoka nendlela ebulawa ngayo. Lapho umuntu ephupha ukuthi uphumelele ukubulala inyoka, lokhu kungase kubonise ukuthi usezinqobile izinkinga noma izitha ekuphileni kwakhe kwangempela. Inyoka enkulu ifanekisela ingozi enkulu noma ulaka, kuyilapho inyoka encane imelela ubutha obuncane namagqubu.

Esimeni lapho inyoka ibonakala ibulawa futhi igazi ligobhoza kuyo, lokhu kungase kubonise isiphetho esiwujuqu sengxabano ngenzuzo ethile yezinto ezibonakalayo, mhlawumbe ezuzwe kumbangi. Ngakolunye uhlangothi, uma umuntu ebonakala ecela usizo kothile ekubulaleni inyoka, lokhu kubonisa umuzwa wokungabi nakuzisiza nokudinga ukusekelwa.

Amakhodi ayahlukahluka kuye ngendlela yokubulala futhi. Ukusetshenziswa kwezinhlamvu kuphakamisa izingxabano ngamazwi, kanti ukusetshenziswa kwenduku kubonisa isicelo sokuvikelwa kumuntu onamandla. Ukushisa inyoka kuveza ukukhululeka emona nasebubini. Ukuba khona kwezinyoka ezimakethe nokuzibulala kubikezela izimpi ezizayo, futhi ukunqoba kuzo kungase kungabi umusa womphuphi.

Imibala nayo idlala indima ebalulekile, njengoba inyoka emnyama ifanekisela isitha esinamandla nesikhohlisayo, futhi ukuyibulala kubhekwa njengokunqoba okukhulu. Inyoka empunga ikhombisa ukuguquguquka okungekuhle empilweni, futhi ukuyisusa kusho ukubuyisela ukuzinza. Ngokuqondene nenyoka ephuzi, ikhombisa ukugula noma umona, futhi ukuyibulala kusho ukuphulukiswa noma ukunqoba lobu bunzima.

Ngiphuphe umfowethu ebulala inyoka

Ukuhunyushwa kokubona nokubulala inyoka ephusheni kumuntu wesifazane ongashadile

Ekuchazeni amaphupho, owesifazane ongashadile ebona inyoka futhi eyibulala angase aphathe izincazelo ezibalulekile mayelana nempilo yakhe kanye nezifiso zakhe. Uma owesifazane ongashadile ezithola ephusheni ehlula inyoka, lokhu kungase kuhunyushwe njengophawu lokunqoba ubunzima obumvimbela empumelelweni. Ukunqoba inyoka, ikakhulukazi ngokuyinquma ikhanda, kungafanekisela isibindi nokuzimisela phambi kwabantu abanezinhloso ezimbi.

Ngaphezu kwalokho, uma owesifazane ongashadile ekwazi ukubulala inyoka emnyama ephusheni lakhe, lokhu kungahunyushwa njengokuthi uzosindiswa kumuntu onezinhloso ezimbi ezingase zibe nethonya elibi kuye. Isimo senyoka esinqunywa sibe izingxenye ezimbili singase sibonise ukunqoba ukungabaza futhi siveze iqiniso kuwo wonke umuntu.

Esimweni samaphupho ahlobene nemishado nobudlelwano, ukubulala inyoka ngaphakathi ekhaya kungase kubonise ukwenqaba kowesifazane ongashadile umqondo wokuhlotshaniswa nomuntu onobuqili futhi onokuziphatha okubi. Emsebenzini uma ebulale inyoka, lokhu kungahunyushwa njengophawu lokuxosha abantu abafuna ukuphazamisa umsebenzi wakhe.

Futhi, kwezinye izimo, iphupho lowesifazane ongashadile othandekayo obulala inyoka liwuphawu lokuvikelwa nokuphepha ekulimaleni. Isibonelo, uma owesifazane ongashadile ebona umthandi wakhe ebulala inyoka ephusheni lakhe, lokhu kungase kusho ukuthi umthandi uzosuka ethonyeni labantu ababi empilweni yakhe. Uma ubaba kunguye obulala inyoka, lokhu kukhombisa ukujula kokuyinakekela nesivikelo sayo ezingozini ezingase zibe khona.

Ukubulala inyoka ephusheni lowesifazane oshadile

Ekuchazeni iphupho, inyoka ibhekwa njengophawu lwezitha noma ubunzima owesifazane oshadile angase abhekane nakho. Ukuphupha ngokubulala inyoka kukhombisa amandla akhe namandla okunqoba lezi zithiyo noma abaphikisi empilweni yakhe. Uma owesifazane oshadile ephupha ukuthi inyoka ihlasela umyeni wakhe, lokhu kungahunyushwa njengophawu lwezinkinga zezomnotho noma izingcindezi ezibhekene nomndeni. Ukubulala kwakhe le nyoka kukhombisa ukweseka kwakhe kanye nokweseka umyeni wakhe ekunqobeni lezi zinkinga.

Futhi, uma ephupha ukuthi ubulala inyoka enkulu, lokhu kubonisa ukuqeda inkinga enkulu ekuphileni kwakhe. Ngokuvamile, le mibono iqinisa umqondo wekhono labesifazane lokubhekana nobunzima futhi basuse izithiyo ezibavimbayo, okuholela ekuthuthukiseni izimo zabo zokuhlala futhi bazizwe benethezekile futhi bekhululekile.

Ukubulala inyoka ephusheni indoda

Ukuphupha owesilisa ebulala inyoka linezincazelo nezimpawu eziningi, ziyahlukahluka kuye ngokwengqikithi kanye nemininingwane yomcimbi. Enye yalezi zincazelo ibhekisela ekususeni ubutha nokwesaba. Isibonelo, uma umuntu ebona ephusheni lakhe ukuthi uqeda impilo yenyoka ngokusika ikhanda layo, lokhu kungase kusho ukuthi uzonqoba izinkinga zezezimali futhi akhululwe ekucindezelweni kwesikweletu.

Uma inyoka ibonakala iphuzi futhi ibulawa, lokhu kufanekisela ukunqoba ukungabaza nomhawu ebuhlotsheni, ikakhulukazi lezo eziphakama phakathi kwabashadile. Lesi sihloko sibonisa indlela umuntu angathola ngayo ukwethemba ebudlelwaneni bakhe.

Kubantu abasha, ukubulala inyoka kuwuphawu lwesifiso sokuvelela kanye nekhono lokufeza imigomo ngokusebenza kanzima nokubekezela. Lesi senzo sihlanganisa ukunqoba ubunzima kanye nokuphishekela impumelelo kanye nempumelelo ezimpilweni zabo.

Ngiphuphe ngibulala inyoka ngezandla

Ukuhunyushwa kombono wokuqeda impilo yenyoka ngesandla emaphusheni kubonisa ukubhekana nobunzima nokuzinqoba ngesibindi, ikakhulukazi lapho siphikisana nezithiyo ezivela kubantu abanobuqili nabagwemayo. Ukuqeda inyoka enkulu ngezandla zakho ephusheni kufanekisela ukunqoba inkinga enkulu empilweni yangempela. Ukuqeda inyoka endlini nokuhlukanisa ikhanda layo ngesandla kusho nokukhipha umuntu oyingozi nolawulayo ekuphileni komkhaya.

U-Imam Al-Sadiq ubalule ukuthi umbono wokubulala inyoka umemezela ukuphepha, izinzuzo, kanye nenjabulo. Emongweni ofanayo, ukuphupha umuntu ebamba inyoka enamakhanda amabili futhi ayibulale ngezandla kuyinkomba yokuzivikela esitheni esiyingozi nesiyingozi, kuyilapho ukusebenzisa ummese ukubulala inyoka ephusheni kubonisa ukuthi ufuna usizo komunye umuntu. ukuzuza impumelelo nokunqoba.

Ebona umuntu ebulala inyoka ngephupho

Ekuchazeni amaphupho, ukubulala inyoka kungase kube nezincazelo ezahlukene kuye ngokuthi ubani obulalayo nombala wenyoka. Lapho umuntu owaziwayo ebonakala ephusheni ukuqeda impilo yenyoka, lokhu kungase kubonise ukuthola ukwesekwa nosizo kulo muntu ngezikhathi ezinzima. Uma indawo yesigameko ihlanganisa isihlobo esibulala inyoka, lokhu kubonisa imizamo ehlanganyelwe yokugwema ingozi nokulimala. Umngane obonwe ebulala inyoka umele ukuzinikela nokwethembeka, kuyilapho ebuka umzalwane enza kanjalo ephusheni kubonisa ukuthi umi eceleni kwakho futhi uyakuvikela.

Ngokuqondene nombala wenyoka ephusheni, umbala ngamunye unencazelo ekhethekile. Ukubulala inyoka emnyama kungase kusho ukususa usizi nokukhathazeka okukhulu, kuyilapho ukubulala inyoka ephuzi kubonisa ukuthola usizo lokunqoba umona nokuthakatha. Uma inyoka imhlophe futhi ibulawa ephusheni, lokhu kuchazwa njengencazelo yamaqiniso angase afihleke kwabanye.

Ukubulala inyoka emnyama ephusheni

Ukuchazwa kokubona inyoka emnyama ithatha impilo emaphusheni ingathwala izincazelo ezibalulekile ezihlobene nempilo yomuntu. Lo mbono ubonakala njengophawu lokunqoba kanye nokunqoba ubunzima obuma endleleni yomuntu ekufezeni izinhloso zakhe. Nazi ezinye izincazelo zaleli phupho:

1. Inyoka emnyama ephusheni ibonisa ukuba khona kwezinkinga noma izithiyo ezimi endleleni yomuntu. Ngakho-ke, ukuyiqeda kuveza ukuthola izixazululo zalezi zinkinga nokunqoba izithiyo ngempumelelo.

2. Ukubulala inyoka emnyama nakho kubonisa ukuthi umuntu uzophumelela ekufinyeleleni imigomo yakhe ngemva kwesikhathi somzamo onzima nokubekezela.

3. Uma umphuphi eshadile, ukubulala inyoka emnyama kungase kusho ukuqeda izinkinga ezisongela ukuzinza komndeni.

4. Kubantu abasebenzayo, ukubulala inyoka kungase kufanekisele amathuba amasha okwandisa imali engenayo noma ukuzuza inqubekelaphambili ebalulekile emkhakheni womsebenzi.

5. Kulabo abafuna umsebenzi, kungaba wuphawu oluthembisayo lokuthi sekusondele ukuthola umsebenzi nokuxazulula izinkinga zezimali.

6 Kwabesifazane abashadile, ukuphupha ubulala inyoka emnyama kungase kubonise ukusondela kokuqeda ukuhlupheka kanye nokuqala kwesigaba esisha, esikhanyayo.

Ukubulala inyoka ephuzi ephusheni

Ezweni lamaphupho, ukubonakala kwenyoka ephuzi kubhekwa njengesibonakaliso esifanele ukunakwa. Kunamahlebezi okuthi ukubona le nyoka kukhomba ukuthi uphethwe yizifo, kodwa uma umphuphi ephumelela ukubulala le nyoka ngesikhathi ephupha, lokhu kuchazwa njengenkomba yokunqoba izinkinga zempilo kanye nokwelulama okuseduze ezifweni ezimphethe.

Ngaphezu kwesici sezempilo, ukubona inyoka ephuzi kungase kube nencazelo engokwengqondo nengokwengqondo ehlobene nesimo sengqondo somuntu oyibonayo. Kulo mongo, lo mbono uthathwa njengenkomba yezingxabano zangaphakathi kanye nokuba khona kwemicabango ephazamisayo njengokusola, umona nenzondo. Kodwa-ke, ukubulala inyoka ephusheni kubonakala njengesinyathelo sokukhululwa kule mizwelo emibi, okuholela ekunqobeni izithiyo nokubhekana nokukhathazeka ngempumelelo nokuqonda.

Incazelo yephupho lenyoka

Okokuqala: Uma inyoka ibonakala futhi ilawulwa ngokugcwele kuze kube yilapho iba ngaphansi komyalo womphuphi, lokhu kungase kubonise ikhono lomphuphi kanye nomthelela wokufeza imigomo yakhe futhi azuze inhlonipho yabanye.

Okwesibili: Uma inyoka ibonakala inamazinyo amakhulu ephusheni, lokhu kufanekisela amandla abaphikisi bomphuphi abanamakhono anamandla abangase bawasebenzise ngokumelene naye. Uma umuntu ebona ukuthi amazinyo enyoka afakwe emzimbeni wakhe, lokhu kubonisa ingozi eseduze. Nokho, uma umphuphi eyinqoba inyoka futhi ayibulale, lokhu kumemezela ukunqoba izitha ngosizo lukaNkulunkulu.

Okwesithathu: Inyoka enemibala eminingi emnyama, njengomnyama nensundu, ikhombisa izehlakalo ezingezinhle ezahlukene umphuphi angase abhekane nazo, ezifana nokuhlukahluka kanye nobuningi bemibala ephusheni.

Ukubona inyoka ephusheni kwabesifazane abangashadile

• Inyoka emaphusheni ifanekisela izincazelo ezingathandeki, njengoba u-Ibn Sirin esho ukuthi lo mbono uvame ukubonisa ukuba khona kwezitha noma izinkinga ezibhekene nomphuphi.
• Nokho, umbono ungase uphathe izindaba ezinhle uma lowo ophuphayo ekwazi ukugwema noma ukunqoba inyoka ngaphandle kokulimala.
• Ngokuvamile, u-Ibn Sirin wabonisa ukuthi okungavamile kokubona inyoka ephusheni kubonisa ukwanda kwenani lezitha ezizungezile ophuphayo ngezinhloso ezimbi, ikakhulukazi uma lezi zinyoka zizulazula emakamelweni endlu, okubonisa ukuthi indlu ezungezwe izitha futhi abanye babo kungenzeka izihlobo zakhe.
• Ubukhulu, ubude, nombala wenyoka ephusheni nakho kunezincazelo ezibalulekile.
• Izinyoka ezinde nezinkulu zifanekisela amandla namandla ezitha empeleni, kuyilapho izinyoka ezinemibala eminingi zibonisa ububi nobuzenzisi balezi zitha kanye nokushintsha kombala kwazo ekusebenzelaneni nomphuphi, okuveza izimo zabo ezimbi nokuziphatha okulimazayo.

Ukuhunyushwa kokubona inyoka enkulu ephusheni

Izincazelo ezihlukene ziboniswa ukubonakala kwenyoka emaphusheni, njengoba ukuhumusha kwabo kuyahlukahluka kuye ngokuthi isimo somphuphi kanye nesimo esibonakala ephusheni. Ngakolunye uhlangothi, inyoka enkulu ebonakala ihamba kahle futhi ngokushesha ephusheni ingaba isibonakaliso esihle, njengoba ifanekisela ukuziphilisa okuchichimayo, ukuzinza ngokomzwelo kanye nezinto ezibonakalayo, nokunyamalala kobunzima obubhekene nomuntu ekuphileni kwakhe.

Ngaphezu kwalokho, ukubona inyoka ephusheni ngokuvamile kubhekwa njengenkomba yobuhle nokuvikelwa ezinkingeni nasezingozini umuntu angase abhekane nazo endleleni yakhe yokuphila. Kubantu ababhekene nezinkinga ezingokwengqondo noma izinkinga zomuntu siqu, ukubonakala kwenyoka ephusheni kungase kubonise ukuqeda lezi zinkinga nokuzuza injabulo nokulondeka.

Entombazaneni engashadile, ukubona inyoka enkulu endlini yakhe kungabonisa inqubekelaphambili nempumelelo emkhakheni wakhe womsebenzi, futhi mhlawumbe ukukhushulwa ezikhundleni eziphakeme, okuzomlethela ukuphila nobuhlobo obuhle.

Ngakolunye uhlangothi, kunezincazelo ezingezinhle, njengokubona inyoka ephuzi, engase iveze ukuba khona kwabantu abanomona noma abanobutha kulowo ophuphayo, abafuna ukumlimaza noma ukumceba. Lo mbono ungase futhi ubonise ukubhekana nokukhathala ngokomzimba noma izinselele ekufinyeleleni imigomo.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nenyoka encane

Ekuchazeni amaphupho, kukholelwa ukuthi ukubona izinyoka ezincane kungase kube nezincazelo ezithile. Ngokusho kwabanye abahumushi, lo mbono ungase ubonise, kuye ngokuthi izimo kanye nomxholo wephupho, ukuba khona kwabantu empilweni yomphuphi abaphethe imizwa engemihle kuye, njengenzondo noma inzondo, kodwa abangenawo amandla anele okulimaza. yena. Lokhu kusho ukuthi labo abaseduze kwakho abanale mizwa kungenzeka bangabi usongo oluqinile kumuntu.

Lapho lezi zinyoka zivela ephusheni lentombazane eyodwa, kungase kuhunyushwe ngokuthi othile onomona ngayo noma ambonise ubuso obungebobo ubuso bakhe bangempela ekuphileni kwakhe kwansuku zonke. Lo mbono ungase ubonise nokuba khona kwezingxabano noma izinkinga ezingase ziphakame phakathi kwakhe nabafowabo noma izihlobo zakhe.

Ngezinye izikhathi, ukubona inyoka encane ephusheni kungaba inkomba yokuba khona kwengane noma ukufika kwengane entsha empilweni yomphuphi.

Ukuhunyushwa kwephupho ngokubulala inyoka endlini

Ukubona ukubulala inyoka endlini ephusheni kubonisa ukuphela kwezingxabano kanye nesixazululo sezinkinga ezingenakunqandeka phakathi kwabahlali bendlu. Mayelana nephupho lokukhipha umphefumulo wenyoka endlini, lizwakalisa ukukhipha umuntu oyingozi phakathi kwezihlobo, futhi uma umuntu ebona ephusheni lakhe ukuthi uqeda impilo yenyoka ngokunquma ikhanda layo ngaphakathi. indlu, khona-ke lokhu kukhombisa ukubuyiselwa kwesithunzi nesimo sakhe phakathi komndeni.

Ngakolunye uhlangothi, ukubona inyoka ibulawa endlini yomuntu kungase kufanekisele ukunikeza lowo muntu isandla ukuze athuthukise isimo sakhe samanje. Futhi, uma umuntu ebona ukuthi ubulala inyoka endlini yomakhelwane bakhe, lokhu kubonisa ukuthi uthandazela ubuhle babo futhi uyabahlonipha.

Mayelana nokubulala inyoka ekhishini, izwakalisa ukuxosha abantu abathembele kwabanye futhi baphike ubuhle, futhi ukubulala inyoka endlini yokugezela kusho ukuthi umphuphi uzogwema izono ezinkulu njengokuphinga, futhi endabeni yokubona inyoka. ebulawa engadini yendlu, lokhu kubonisa ukuvikela izingane kubangane ababi.

Ukuhunyushwa kwephupho ngenyoka embhedeni

Ekuchazeni amaphupho, kukholelwa ukuthi ukubona inyoka embhedeni kungase kuthwale izincazelo eziningi ezihlobene nobuhlobo bomshado nomndeni. Ngokwesibonelo, kuthiwa ukubonakala kwenyoka kulo mongo kungase kubonise izenzo ezingafanele zowesifazane, njengoba ingase isebenzise ukukhohlisa ukuze ifinyelele imigomo yayo. Ukuba khona kwenyoka enkulu embhedeni nakho kubhekwa njengenkomba yokuthi kungenzeka ukukhashelwa ngomunye wabalingani.

Uma umphuphi ebona inyoka ecashe ngaphansi komcamelo, lokhu kungase kubonise amazinga aphezulu okukhathazeka nokungazinzi empilweni. Ngakolunye uhlangothi, ukubona inyoka efile embhedeni kuchazwa njengenkomba yokuthi ukuziphatha okuthile komfazi kuzoyeka okungase kumcasule umyeni.

Ngamaphupho omndeni, ukubonakala kwenyoka embhedeni wengane kungase kubonise ukuthi badinga usizo lokunqoba inkinga. Ngokuqondene nokubona inyoka embhedeni wabazali, kungase kusikisele ukuba khona komuntu ozama ukubangela ukungezwani phakathi kwabo.

Ngakolunye uhlangothi, ukubulala inyoka ephusheni kubhekwa njengophawu lokunqoba ubunzima noma ukujezisa othile ngokuziphatha okubi. Uma umphuphi ezibona ephakamisa inyoka embhedeni wakhe, lokhu kungase kusho ukuthi ukhuthaza noma ugqugquzela ukuziphatha okubi.

Ukuhunyushwa kwephupho ngenyoka endlini nokuyesaba

Lapho umuntu esaba ukuba khona kwenyoka endlini ephusheni, lokhu kungase kube uphawu lokuthi kumelwe aqaphele futhi aqikelele ukuze avikele umkhaya ezingozini ezingase zibe khona. Lo mbono udinga ukucabanga okujulile mayelana nezinyathelo zokuvimbela.

Uma izingane yibona abazizwa besaba inyoka endlini ephusheni, lokhu kungase kubonise izingcindezi nezinselele ezibhekene nomndeni ezithinta ngqo izingane, okuholela ekwandeni kokukhathazeka nokungezwani ngaphakathi kwekhaya.

Ukuhlangana nomuntu onenyoka endlini njengendlela yokumethusa ephusheni kungase kuthwale incazelo yokuvezwa usongo noma usongo, kungakhathaliseki ukuthi uqondiswe kumphuphi noma ilungu lomndeni wakhe.

Ukukhala ngenxa yokubona izinyoka endlini kungase kufanekisela ukuqeda ubunzima nezinkinga lowo ophuphayo abhekana nazo, ememezela ukukhululeka okuseduze nokunyamalala kokukhathazeka.

Ukukhala okwesabekayo kwezinyoka ngaphakathi endlini kungase kubonise umuzwa wokungabi nabulungisa, ikakhulukazi uma umthombo useduze nomphuphi noma phakathi kwamalungu omndeni.

Ngokuqondene nokuphupha ukuphunyuka ekhaya ngenxa yokuba khona kwezinyoka, kubonisa isifiso somphuphi sokushintsha futhi afune indawo ephephile futhi ekhululekile. Uma othile ebona omunye umuntu ebalekela inyoka, lokhu kuveza ukuzimela kwakhe nokuzithemba ekubhekaneni nezinselele zokuphila.

Isixhumanisi esifushane

Shiya amazwana

ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.Izinkambu eziyisibopho zikhonjiswa ngu *