Funda kabanzi mayelana nokuchazwa kwephupho ngokufa ngu-Ibn Sirin

Mostafa Ahmed
Amaphupho ka-Ibn Sirin
Mostafa AhmedMashi 24, 2024Isibuyekezo sokugcina: ezinyangeni ezi-4 ezedlule

ukuphupha ukufa

Imibono yokubona ukufa emaphusheni iyahlukahluka kuye ngokuthi ubani ovela ephusheni. Lapho umuntu ephupha ukuthi ufile ngaphandle kokugula, lokhu kungase kubonise amathemba okuphila isikhathi eside. Ngokuqondene namaphupho ahlanganisa ukufa okuhambisana nobuhlungu nokukhala, abonisa isigaba esinzima esizayo empilweni yomphuphi. Ukubona ukufa komuntu esimweni sobutha nomphuphi kuveza okulindelekile ukuthi ukuphikisana phakathi kwabo kuzoshabalala.

Ngezinye izikhathi ukubona umuntu efa abese ephila futhi kunomyalezo wokuphenduka nokufulathela isono. Uma umuntu ezithola efa enqunu ephusheni, kungahunyushwa njengenkomba yokulahlekelwa kwezimali esikhathini esizayo. Nakuba amaphupho okufa kwezazi noma izibalo ezibalulekile abhekwa njengesixwayiso sokwenzeka kwamashwa amakhulu.

Uma umuntu ephupha ngokufa komngane oseduze, kungase kube inkomba yokujula kobuhlobo nothando phakathi kwabo. Uma umphuphi egcwele ukudabuka ephusheni ngokufa komngane, kungahunyushwa njengezindaba ezinhle ukuthi izinkathazo zizophela. Ukuzwa izindaba zokufa komngane ephusheni kungase kumemezele izindaba ezinhle ezizayo. Ngokufanayo, ukumemezela izikhathi ezijabulisayo kungase kufike ngokubona ukufa kwesihlobo.

1 - Ukuhunyushwa amaphupho

Ukuhunyushwa kokubona ukufa ephusheni ngu-Ibn Sirin

Izincazelo zamaphupho ngokufa zinikeza izinhlobonhlobo zezincazelo nezincazelo ezahlukene, futhi lezi zincazelo zibhekwa njengokubonakaliswa kwesimo sengqondo nezimo ezizungezile umuntu. Ngaphakathi kwalo mongo, umhlaziyi odumile u-Ibn Sirin unikeza imibono eminingi ukuze achaze imibono yokufa emaphusheni, okubonisa ukuthi ukufa kungase kuhambisane nakho kude neziphetho ezibuhlungu.

Emaphusheni ethu, ukufa kungase kubhekisele ezimfihlo umphuphi azigcinayo, noma kubonise isifiso sakhe sokuziqhelelanisa nabantu abaseduze kakhulu naye ngenxa yokungavumelani nezinkinga ezithile. Kwesinye isikhathi, iphupho elimayelana nokufa lingase libangelwe ukungezwani kwengqondo nezingcindezi umuntu abhekana nazo, kufake umbala okuhlangenwe nakho kwakhe kwamaphupho ngezithunzi zobumnyama.

Imibono yokufa emaphusheni iphinde ibonise ukuphela kwezigaba ezithile noma ubudlelwano empilweni yomphuphi, kanye nokuguqukela ekuqalweni okusha. Isibonelo, ukufa kwabesifazane abahlukanisile kubonisa ukudlula isigaba sokudabuka nokukhathazeka, kuyilapho ukufa ephusheni lowesifazane okhulelwe kungabonisa ukuthi unqoba izinselele zokukhulelwa nokubeletha. Kubantu abasha, ukufa ephusheni kungase kube inkomba yokusondela kwesiteji esisha njengomshado.

Ngaphezu kwalokho, ukufa emaphusheni alabo ababhekene nezikweletu noma izinkinga zezimali kubonisa amandla abo okunqoba lezi zinselele esikhathini esizayo esiseduze. Ngomunye umbono, ukufa kungahunyushwa njengophawu lokwehluleka ukufeza imigomo kwezinye izimo.

Izincazelo zokufa emaphusheni ziyehluka kuye ngomongo kanye nemininingwane yephupho. U-Ibn Sirin uchaza ukuthi ukufa komuntu ovela kwelinye izwe noma isihambi kungafanekisela ukubuyela ekhaya. Ngakolunye uhlangothi, ukufa ephusheni lowesifazane okhulelwe ezinyangeni zokuqala kungase kubonise ukuthi ukukhulelwa ngeke kuqedwe.

Ukuhunyushwa kokubona ukufa nokukhala ephusheni

Ekuchazeni amaphupho, ukubona ukufa nokukhala kuthwala izincazelo eziningi ezibonisa izimo ezihlukene zengqondo. Uma umuntu ephupha ebuka ukufa futhi ekhala, lokhu kuvame ukuhunyushwa njengokubonisa umuzwa womuntu wokuzisola nokwesaba ngenxa yezenzo azenzile azibheka njengezingalungile. Komunye umongo, uma ukukhala ephusheni kungenamsindo, kubonakala njengophawu lokuphenduka nokusindiswa ebunzimeni nasezinkingeni umuntu abhekene nazo.

Ngakolunye uhlangothi, uma umuntu ebona ephusheni lakhe ukuthi uyafa ehambisana nokukhala okukhulu nokulila, lokhu kungase kubonise ukuthi uzowela enhlekeleleni enkulu. Nakuba umuntu ezibona ekhala lapho kufika isikhathi sokufa kwakhe ephusheni kuthathwa njengenkomba yokudabuka eqinisweni ngenxa yokulahlekelwa okuhlobene nento engekho emthethweni.

Futhi, ukubona abantu bekhala ngomphuphi ephusheni kubonisa ukuthi kungenzeka ukuthi ubhekene nenkathi enzima lapho ezobhekana nezinselele ezinkulu. Ngakolunye uhlangothi, ukubona umuntu efa ehleka ephusheni kungase kubonise umshado wakhe noma ukuthola ubuhle nokuzuza okukhulu, kodwa ngombandela wokuthi ukuhleka akuhambisani nomsindo noma ukugigitheka. Uma umuntu ephupha efile futhi abantu abaseduze kwakhe behleka, lokhu kungase kubonise ukuthi uphathwa ngendlela engenabulungisa futhi ehlaziswa.

Incazelo yokubona ukufa nokubuyela ekuphileni ephusheni

Ukuhumusha amaphupho kuvame ukuletha imibono eyinkimbinkimbi enezincazelo ezihlukahlukene. Phakathi kwalawa maphupho, iphupho lokufa nokubuyela ekuphileni libonakala njengophawu lokuvuselela noshintsho empilweni yomphuphi. Lolu hlobo lwephupho lungabonisa isigaba sezinguquko, lapho umuntu eshiya khona imikhuba yakhe emibi noma elandela indlela yokuphenduka nokuguqulwa. Leli phupho livame ukukhombisa isifiso sokususa imithwalo yengqondo noma yobuhlakani, futhi livula indlela yesikhathi sokukhululeka nokuqeda izinkathazo.

Kulo mongo, ukufa nokubuyela ekuphileni kufanekisela ukuhlolwa kabusha kanye nombono omusha ngezinto, njengokuyeka imikhuba elimazayo noma ukubuyela ekwenzeni amasiko enkolo anjengomthandazo. Iletha izindaba ezinhle kulabo ababhekene nezikhathi ezinzima, eziqinisekisa ukuthi kungenzeka basinde futhi baphume ebunzimeni, kungakhathaliseki ukuthi lezi zinkathazo zingokwenyama, njengezikweletu, noma ukuziphatha, njengemizwa yokukhungatheka nokuphelelwa ithemba.

Abahumushi abafana no-Ibn Shaheen al-Zahiri kanye noSheikh al-Nabulsi banikeza imibono enethemba ngaleli phupho, bephakamisa ukuthi lingasho ukuphenduka, ingcebo ngemva kobumpofu, noma ukubuya ohambweni olude. Baphinde bahumushe ukuthi ukuphila ngemva kokufa ephusheni kungase kube inkomba yokuthi umuntu uzonqoba izimo ezinzima noma aphunyuke emacaleni angalungile.

Ngokugqamisa lezi zincazelo, iphupho lokufa nokubuyela ekuphileni lingaqondwa njengesimemo sokucabanga nokucabangela kabusha impilo yomuntu siqu yomphuphi. Leli phupho libonisa ukubaluleka kokulungiselela ushintsho nokwamukela umbono wokuvuka futhi ngemva kwayo yonke isipiliyoni esinzima, ligcizelela ithemba lokuvuselela nokuvula ikhasi elisha empilweni.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokufa ephusheni lomuntu

• Ekuchazeni amaphupho, ukubona ukufa kunezincazelo eziningi ezahlukene kuye ngokuthi lowo ophuphayo ubonani.
• Ukushona kukababa ephusheni kuhunyushwa njengezindaba ezinhle zempilo ende egcwele ukuziphilisa nezinzuzo ezizofika maduze.
• Nakuba ukubona ukufa kukamama kubonisa ukwanda kokholo nokuzinikela.
• Uma umuntu ebona ukushona kukadadewabo ephusheni lakhe, lokhu kuthathwa njengenkomba yokufika kwezikhathi ezigcwele injabulo nokugubha.
• Ngakolunye uhlangothi, ukubona ukufa kwesihlobo esimweni esingenazo izimpawu ezingokwesiko zosizi njengokulila noma umngcwabo, kukhombisa ukuqaphela ukuthi izikhathi zokubekezelela izinselele ziyeza, kungakhathaliseki ukuthi ukugula, izingxabano, noma ukuhlukana ebuhlotsheni.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokufa ephusheni lowesifazane oyedwa

Ezweni lamaphupho, ukubona ukufa kunezincazelo eziningi nezincazelo ezihlukahluka kuye ngokuthi umongo kanye nemininingwane yephupho. Entombazaneni engashadile, ebona ukufa komuntu owaziwayo futhi oseduze naye, uma lo mbono ungenazo izigcawu zokudabuka nokukhala, kungase kubonise izinguquko ezinhle ekuphileni kwakhe komuntu siqu, njengosuku olusondelayo lomshado wakhe.

Uma intombazane iphupha ukuthi nguye ofa ephusheni, ngaphandle kokungcwatshwa, lokhu kungase kufanekisela ukuqala kwesigaba esisha esigcwele injabulo nenduduzo empilweni yakhe. Le mibono ayivezi ukuphela kwempilo yangempela, kodwa kunalokho ukuphela kwenkathi yokuqala enye, ekhanyayo futhi ejabulisa kakhulu.

Ngakolunye uhlangothi, uma intombazane ibona ukuthi isoka layo lishonile ephusheni, lokhu kungase kube uphawu lokuthi usuku lomshado wabo selusondele. Lawa maphupho awabonisi usizi, kodwa kunalokho aveza isifiso sesiqalo esisha esiletha injabulo nethemba.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokufa ephusheni lowesifazane oshadile

Ekuchazeni amaphupho kwabesifazane abashadile, ukubona ukufa kubonisa ukuthi kungenzeka izenzakalo ezijabulisayo ezenzeka ekuphileni kwabo, ikakhulukazi uma umuntu ovela ephusheni efile waziwa ngumuntu ophuphayo, kungakhathaliseki ukuthi uyazi kahle noma cha.

Ngakolunye uhlangothi, uma owesifazane oshadile ebona ephusheni lakhe ukufa komyeni wakhe ngaphandle kokungcwatshwa, lokhu kungase kuthwale izincazelo ezinhle, njengokuthi kungenzeka ukukhulelwa maduzane kuye.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nezindaba zokufa ephusheni

Uma othile ebona ephusheni lakhe izindaba zokufa komuntu amaziyo, kungakhathaliseki ukuthi lo muntu uyaziwa kuye eduze noma kude, ekuphileni kwansuku zonke, lokhu kuvame ukuvusa imizwa enamandla emibi ngaphakathi kwakhe. Lokhu kuhluke kakhulu emiphumeleni yezindaba ezifanayo eqinisweni. Emaphusheni, izindaba zokufa komuntu zivame ukubonisa izinguquko ezibalulekile kanye nezenzakalo ezintsha ezizayo empilweni yomphuphi, okungenzeka kube kuhle noma kubi.

Isibonelo, ukubona izindaba zokufa komngane ephusheni kungase kube uphawu lobunzima nezinselele ezizayo. Ngenkathi ubona ukufa komuntu lapho umphuphi enemizwa engemihle kungase kubonise ukuphela kwezingxabano noma ukungezwani phakathi kwabo.

Ngakolunye uhlangothi, ukubona ikhasi lomngcwabo ephusheni kubhekwa njengezindaba ezinhle, njengoba libonisa ukuqala kwesigaba esisha nesinethemba empilweni yomphuphi, kungakhathaliseki ukuthi lokho kuwushintsho empilweni yomshado ukuze kube ngcono, ukuthola umsebenzi ohloniphekile, noma ukuzuza impumelelo emangalisayo.

Ukuhunyushwa kwephupho ngokufa ngombono wokungcwaba nomngcwabo ephusheni

Ekuchazeni amaphupho ngendaba yokufa, ngokusho kuka-Ibn Sirin, ukufa ephusheni kubhekwa njengenkomba yezimo eziningi ezihlobene nenkolo nezwe. Isibonelo, ukuphupha ngokufa okunemininingwane enjengokugeza, ukumbozwa, ukungcwatshwa, nemikhosi yomngcwabo kubonisa ukuthi lowo ophuphayo uphila esimweni sokuzinza ekuphileni kwakhe kwasemhlabeni kodwa angase abe nephutha kwezinye izici zenkolo yakhe.

Encazelweni ye-Al-Nabulsi, iphupho elihlanganisa ukufa ngokukhala nomngcwabo libonisa ukuthi umphuphi uhlala endaweni yokuphila kwezwe kodwa ngezindleko zenkolo yakhe, ngokungafani nesimo esingabandakanyi ukukhala nomngcwabo iphupho, elingase libonise ukuphila isikhathi eside kodwa ngokuncipha kokuqwashisa ngenkolo.

Ngakolunye uhlangothi, u-Al-Nabulsi ukholelwa ukuthi ukuphupha ngokufa nokungangcwatshwa, ikakhulukazi uma abantu bethwele umphuphi emahlombe abo, kungaba inkomba yokunqoba izitha futhi kuyizindaba ezinhle kumphuphi.

Ukuhunyushwa kwephupho ngokufa komuntu ophilayo engimaziyo ngu-Ibn Sirin

Ukubona ukufa emaphusheni kungase kubangele imizwa yokukhathazeka nokungezwani kumuntu ophuphayo, ikakhulukazi uma oshonile engumuntu osaphila futhi ephethe indawo ekhethekile empilweni yomphuphi. Ngokwemibono kanye nezincazelo zika-Ibn Sirin, iphupho mayelana nokufa komuntu ophilayo owaziwa ngumuntu ophuphayo lihunyushwa njengophawu lwezinguquko kanye nezigaba ezintsha empilweni yalo muntu. Lo mbono ungamela izinguquko ezihlukahlukene kubukhulu bomuntu othintekayo, okungase kuhlanganise nempilo yobungcweti, yemizwa noma yezenhlalo.

Kwezinye izimo, iphupho ngokufa komuntu omaziyo lingase libe inkomba yenkathi yobunzima nezinselele lo muntu azobhekana nazo, noma mhlawumbe ubufakazi bokuthi umphuphi uzizwa edabukile futhi ekhathazekile ngekusasa lalo muntu. Kukholelwa futhi ukuthi la maphupho angase aveze ukuphela kwesigaba esithile ekuphileni, njengokuphela kobudlelwane bothando noma ubungane besikhathi eside, nokuqala kwesiteji esisha.

Ukuhunyushwa kwephupho ngokufa komuntu ophilayo engimaziyo ngowesifazane ongashadile

Ukubona ukufa komuntu ophilayo ephusheni lentombazane eyodwa kungathwala izincazelo ezahlukene kanye nezincazelo ngokusho kwezincazelo eziningana. Lawa maphupho angase angabikezeli izenzakalo zesikhathi esizayo, kodwa kunalokho abonise ngokwengeziwe isimo esingokwengqondo nesomzwelo intombazane ebhekene naso.

Okokuqala, leli phupho lingase libonise ukwesaba kwangaphakathi kwentombazane yokulahlekelwa abantu ababamba ngokukhethekile, kungakhathaliseki ukuthi bangabangane abaseduze noma amalungu omndeni.

Okwesibili, kwesinye isici, lolu hlobo lwephupho lungafanekisela isiqalo esisha kanye nezinguquko ezinhle zesikhathi esizayo empilweni yentombazane. Angase abhekane nezinguquko ezinkulu ezizomsusa kwesinye isigaba zimyise kwesinye ngendlela ezothuthukisa isikhundla sakhe somuntu siqu nesomsebenzi wakhe.

Okwesithathu, lo mbono ungase futhi ubonise umuzwa wentombazane wokukhathazeka ngesizungu nokwesaba ukulahlekelwa ukusekelwa ngokomzwelo nokuziphatha okuvela kubantu abasondelene nayo.

Okwesine, iphupho lingahunyushwa njengenkomba yenqubekelaphambili yentombazane kanye nentuthuko emkhakheni wayo womsebenzi noma wokufunda, njengoba libonisa impumelelo ebonakalayo kanye nempumelelo esikhathini esizayo esiseduze.

Uma intombazane ikhala ngomufi ephusheni, lokhu kungase kubonise isikhathi sezinselele nobunzima angase abhekane nabo, kodwa ngokubekezela nokuzimisela uzokwazi ukunqoba.

Umbono womphuphi yena esethuneni

Uma umuntu ezibona emi ethuneni ephusheni, lokhu kungase kubonise ukuthi umphuphi uhileleke esonweni esithile ngaphandle kokufuna ukuphenduka. Ngenkathi ukuzungeza ithuna kungase kubonise ukuqothuka noma izinkinga zezimali lowo muntu angase abhekane nazo ekuphileni kwakhe.

Ngakolunye uhlangothi, uma umuntu ezibona efile futhi ephila ephusheni, lokhu kungase kubonise ukuthuthuka okuzayo ekuphileni kwakhe ngemva kwenkathi yezinkinga. Iphupho lingase libonise ushintsho esimweni sobunzima ukuze lube lula.

Ukubona izihlobo ezifile ephusheni zijabula kungase kube uphawu lwesimo sabo esihle noNkulunkulu nokuthethelela Kwakhe izono zabo. Ngakolunye uhlangothi, uma abafileyo bengajabule, lokhu kungase kube ubufakazi bokuthi uNkulunkulu ubajezisa ngezenzo zabo kulokhu kuphila.

Ukubona amathuna ehlaselwe yimvula ephusheni kungaba uphawu lwesihe sikaNkulunkulu nokuthethelela kwabantu balawo mathuna. Ngokuphathelene nokubona amathuna endaweni engaziwa, kungase kubonise ukuthi umphuphi usebenzelana nomuntu onobuzenzisi empilweni yakhe. Nokho, uma umuntu ezibona ezimbela ithuna, lokhu kungase kusho ukuthuthukisa izimo zakhe zomuntu siqu, njengokwakha ikhaya elisha noma ukuya esigabeni esisha ekuphileni.

Ukuhunyushwa kwephupho ngokufa kwezihlobo

Uma umuntu ephupha ngokufa kwelungu lomndeni elisaphila, leli phupho lingathwala izincazelo nemiyalezo ehlukene. Amaphupho ahlanganisa ukubona isihlobo esiphilayo sifa angase abe ukubonakaliswa kokulindelekile okuhle njengokuphila isikhathi eside kulowo muntu.

Ngezinye izikhathi, uma kubonakala ephusheni ukuthi umuntu ophilayo wafa wabe esebuya ekuphileni, lokhu kungase kubonise izinguquko ezingokomoya noma ezingokwengqondo kumphuphi, njengokufulathela amaphutha nokubuyela kulokho okulungile. Ngakolunye uhlangothi, ukuphupha ngokufa komuntu ogulayo kungase kumemezele ukululama nempilo engcono.

Amaphupho aphethe izindaba zokufa kwabantu abaphilayo ngokweqiniso angase abonise ubunzima nezinselele laba bantu noma umphuphi ngokwakhe adlula kuzo. Isibonelo, ukuphupha ngokufa kwendodana kungase kufanekisela ukunqoba izithiyo nezitha, kuyilapho ukuphupha ngokufa kwendodakazi kungase kubonise umuzwa wokuphelelwa ithemba noma ukukhathazeka.

Ukuhunyushwa kokufa komuntu ofile ephusheni

Uma umuntu osewashona ebonakala emaphusheni ethu efa futhi, okushiwo lo mbono kungase kuhluke kuye ngemininingwane yephupho.

Uma umuntu ephupha ngokushona komuntu ofile wangempela futhi lokhu kufa kuhambisana nokukhala ngaphandle kokuklabalasa noma ukukhala, lokhu kuchazwa njengezindaba ezinhle zomshado emndenini kamufi. Lokhu kungase kusho umshado wesinye sezizukulwane zikamufi, okuhlanganisa nomphuphi ngokwakhe uma engowozalo lukamufi. Kukholakala ukuthi lolu hlobo lokukhala ephusheni lumemezela ukuqedwa kokukhathazeka, ukululama ezifweni, nokunyamalala kokudabuka kulowo ophuphayo.

Ngakolunye uhlangothi, uma ukukhala kuhambisana nokuklabalasa, lokhu kubonakala njengophawu olubi. Lokhu kuhunyushwa ngokuthi kusho ukushona kwelungu lomndeni kamufi, noma okukhombisa ishwa noma izinkinga zezimali ezithinta umndeni.

Kwesinye isimo, uma umuntu efa okwesibili ephusheni futhi lokhu kungahambisani nanoma yikuphi ukubonakaliswa okuvamile kosizi, njengemingcwabo noma indwangu, khona-ke lo mbono ungase ubonise izinguquko endlini noma indawo ethengiswayo ekamufi. noma umndeni wakhe, njengokubhidliza, ukwakha kabusha, noma ukulungisa kabusha.

Uma umuntu ephupha umufi engcwatshwa engazange ayibone imicimbi yokungcwatshwa kwesintu noma kube nomngcwabo, kuhunyushwa ngokuthi indawo abehlala kuyo umufi ingase ishiywe ingenalutho futhi ngeke iphinde yakhiwe, ngaphandle uma kungena abanye abantu kuyo.

Incazelo yokufa komuntu ephusheni nguNabulsi

U-Al-Nabulsi no-Ibn Sirin bagcizelela izincazelo ezithile zokubona ukufa emaphusheni. Lapho ebona umuntu efa ezungezwe izimpawu zokufa, lokhu kungase kubonise ukuthi lowo muntu wenze izono nezono, ebiza ukuzisola futhi abuyele ekulungeni. Ngakolunye uhlangothi, uma umuntu ezibona efa futhi aphinde aphile, ngokuvamile lokhu kubonisa ukuthi usezilahlile izono zakhe futhi usephendukile. B

Nakuba ukubona udade efile ephusheni kunezindaba ezinhle zokuzwa izindaba ezijabulisayo esikhathini esizayo esiseduze. Uma ubona ukufa kwesitha, lokhu kungase kusho ukubuyisana phakathi kwezinhlangothi zombili kanye nokubuyiselwa kobudlelwane obuhle phakathi kwabo.

Imibono yemingcwabo nemithandazo yabafileyo

Ukubuka umngcwabo ephusheni kungase kubonise ukwakheka kokuxhumana okuqinile kokuziphatha nabantu abahlanganyela ukholo lwakho, njengoba lokhu kungenxa yobuzalwane nokuxhumana ekudluleleni okungokomoya.
Ukuthwala umngcwabo kungase kufanekisele amathuba okuzuza ebuhlotsheni nomuntu onethonya nengcebo. Uma uzithola uthwalwa ngenhlonipho emahlombe amadoda emcimbini womngcwabo, lokhu kungase kubikezele ukuthi uzozuza isikhundla esiphezulu namandla angaphezu kwalokho obukulindele, njengoba ukuhlonipha noma ukukuthandazela ngemva kokufa kwakho ephusheni kuwumzila wokuphila kwakho. isithunzi sakho.
Ukubona umngcwabo kuphakamisa ukuthambekela kwakho ekuzibandakanyeni nobuholi obunamaphutha ezimfundisweni.

Ukubona umngcwabo emakethe kubonisa ukuthi kunenkohliso nobuzenzisi kuleyo ndawo. Umngcwabo obheke emathuneni aziwayo ukhomba ukuthi amalungelo asezuziwe abuyiselwe kubanikazi bawo. Umngcwabo ontanta esibhakabhakeni uveza ukulahlekelwa umuntu ovelele nobalulekile emphakathini noma emhlabeni wakho.
Inani elikhulu lemingcwabo endaweni eyodwa libonisa ukuphambuka kwabantu bakuleyo ndawo, kuyilapho owesifazane ezibona ekulesi simo kungase kubonise izinguquko ezinkulu ekuphileni kwakhe siqu. Ukuphatha umuntu ofile kungase kugqamise ukutholwa kwakho kwemali ngokungemthetho. Ukuhudulela umuntu ofile phansi kungase kube uphawu lokuzuza ngokwezimali okungabazekayo.
Ukuthandazela abafileyo kugcizelela ukubaluleka kokuthandaza nokucela intethelelo ngokulahlekelwa, ikakhulukazi uma usesikhundleni sobuholi phakathi nomthandazo, okungase kubonise ukuthi unomthwalo wemfanelo ongokomoya noma wokuphatha osekelwe esinqumweni esivela kuziphathimandla eziphakeme.

Isixhumanisi esifushane

Shiya amazwana

ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.Izinkambu eziyisibopho zikhonjiswa ngu *