Funda kabanzi mayelana nencazelo yephupho mayelana nokukhala ephusheni ngokusho kuka-Ibn Sirin

Mostafa Ahmed
Amaphupho ka-Ibn Sirin
Mostafa AhmedMashi 21, 2024Isibuyekezo sokugcina: ezinyangeni ezi-4 ezedlule

Ekhala ephusheni

Ngokwezincazelo zika-Ibn Sirin, lapho ukukhala kubonakala emaphusheni ngaphandle kokuklabalasa noma ukulila, lokhu kubhekwa njengenkomba enhle ebikezela ukukhululeka, injabulo, nokunyamalala kokukhathazeka. Lawa maphupho athathwa njengophawu lokunciphisa ubunzima, kanye nenkomba yokufezeka kwezifiso noma ukuphila impilo ende kumuntu obona iphupho, inqobo nje uma ukukhala kukhululekile ekuklabalaseni. Ngakolunye uhlangothi, uma ukukhala kubonakala kuhambisana nokuklabalasa noma ukukhala ephusheni, lokhu kuchazwa njengenkomba yokudlula ezikhathini ezigcwele ukudabuka nosizi.

Noma ubani ozibona efunda iKur’an ephusheni ngesikhathi ekhala, noma ekhumbula iziphambeko zakhe futhi ekhala ngazo, lokhu kuveza ubuqotho bokuzisola nokuphenduka kwakhe, futhi kuthathwa njengophawu lokusondela kwempumuzo nenjabulo. Ukukhala ephusheni nakho kuyibhuloho lokuveza izingcindezi ezingokwengqondo nezingokomzwelo lowo ophuphayo abhekana nazo ngokoqobo, njengoba ukukhala okukhulu ephusheni kubonisa ukukhululwa kwale mizwa ngakho-ke kuwuphawu lokukhululeka nokunyamalala kokucindezeleka.
6 - Ukuhunyushwa amaphupho

Ukuhunyushwa kokukhala ephusheni ngokusho kuka-Al-Nabulsi

Isazi saseNabulsi sinikeza izincazelo ezicacile neziqondakalayo zamaphupho, futhi phakathi kwalawo maphupho kukhona intombazane ezibona ikhala ephusheni. Izincazelo zokukhala emaphusheni ethu ziyehluka ngokuya ngemininingwane yephupho.

Uma intombazane izibona ikhala ngokuzwakalayo nangokusuka enhliziyweni, lokhu kungase kubonise ukuthi izobhekana nosizi oluhlobene nokuthile ekwazisa kakhulu. Ngokuphambene nalokho, uma ukukhala kwakhe ephusheni kuvela ekuzithobeni nasemizweni ngenkathi efunda iKur’an, khona-ke lokhu kuwuphawu oluhle olumemezela ukushabalala kosizi nokudabuka, futhi lubonisa ukufika kwenjabulo nokuqinisekiswa enhliziyweni yakhe.

Uma intombazane ibonakala ikhala futhi igqoke izingubo ezimnyama, lokhu kungase kube ukubonakaliswa kwemizwa yayo yokudabuka nokusindwa. Uma ukukhala ephusheni kwakungekho umsindo noma ukukhala okukhulu, lokhu kubhekwa njengesibonakaliso esijabulisayo esibonisa ukuthi kuzoba nezindaba ezijabulisayo nezenzakalo ezijabulisayo ezizofika empilweni yentombazane maduzane.

Ekhala ephusheni owesifazane oshadile

Lapho owesifazane oshadile ephupha ukuthi ukhala izinyembezi, lokhu kungase kube uphawu oluhle olubikezela izinguquko ezijabulisayo kanye nempumelelo ezayo ekuphileni kwakhe nasekhaya. Lo mbono ungase usho ukususa izikweletu, ukuthuthukisa izimo ezinzima, noma ukuba ubufakazi bokuphumelela ekukhuliseni izingane kahle. Ngaphezu kwalokho, lawa maphupho angamemezela ubuhle nezibusiso eziyoba khona emshadweni, ikakhulukazi uma kukhona ukungezwani nezinkinga phakathi kwabashadile, njengoba ethembisa ukubuya kozinzo nokuthula, ngakolunye uhlangothi, uma ukukhala ephusheni kufana okuhambisana nokuklabalasa nokukhala, iphupho lingase liphathe izincazelo ezingafanele.Efiselekayo, njengokuthi kungenzeka ukuhlukana noma ukubhekana nobumpofu nezinkinga zomndeni.

Kwesinye isimo, uma owesifazane ezifakaza ekhala izinyembezi ezithule ephusheni, lokhu kungase kufanekisele izindaba ezijabulisayo ezihlobene nokukhulelwa nokubeletha esikhathini esizayo esiseduze.

Futhi, uma ebona ukuthi omunye wezingane zakhe ugula kakhulu ephusheni futhi ekhala ngaye, leli phupho lingase libonise okulindelwe okuhle mayelana nokugqwesa kwalo mntwana kanye nempumelelo yesikhathi esizayo, ikakhulukazi ezingeni lezemfundo.

Ukuhunyushwa kwephupho ngowesifazane ongashadile ekhala ephusheni

Entombazaneni engashadile, ukukhala ephusheni kungase kube uphawu oluthembisayo lokuthi izifiso zayo ezinkulu, ezazicabanga ukuthi kungaba nzima ukuzifeza, sezizofezeka. Uma enethemba lokushada nomuntu othile, khona-ke ukukhala kwakhe okukhulu ephusheni kungase kube inkomba yokuthi uzoshada nalo muntu maduze, uNkulunkulu evuma. Ukukhala kuphinde kukhombise ithuba lokuthi athole umsebenzi, okuyisinyathelo esibalulekile sokufeza amaphupho nezifiso azifunayo empilweni yakhe yonke.

Uma kukhona ukungaboni ngaso linye nomphathi wakhe emsebenzini noma nesoka lakhe, bese ezibona ecweba izinyembezi ephusheni, lokhu kungaba yinkomba yokuthi isiphetho salezi zinkinga sesisondele, uNkulunkulu evuma. Uma ibona enye intombazane ikhala ephusheni layo, lokhu kungase kube uphawu lobuhle kulowo muntu.

Entombazaneni ehlehlisa umshado futhi ibona ephusheni ukuthi iyakhala, lokhu kungase kumemezele umshado wayo nomuntu oqotho, ezohlala naye ngenjabulo, uNkulunkulu ethanda. Endabeni yokukhala ngomuntu ofile ephusheni, lokhu kuhunyushwa njengesibonakaliso sempumelelo nokuphila okugcwele injabulo esikhathini esizayo nomyeni noma umlingani.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokukhalela owesifazane okhulelwe

Kuyathakazelisa ukuthi amaphupho abesifazane abakhulelwe abawabonayo angase abe nezincazelo ezijulile nezincazelo, ikakhulukazi uma la maphupho ahlanganisa izigcawu zokukhala. Ngokubanzi, lawa maphupho abonwa njengezibonakaliso ezinhle nezimpawu zekusasa elithembisayo likamama nombungu wakhe, anezimpawu ezingenzeka mayelana nenkambo yokukhulelwa kanye nenkambo yokubeletha.

Ezimweni lapho owesifazane okhulelwe ezithola ekhala kakhulu ephusheni ngaphandle kokuhlupheka okusobala noma ukukhathala, lokhu kubhekwa njengesibonakaliso esihle esimemezela ukuzalwa okulula nempilo enhle kusana olusanda kuzalwa.

Kodwa-ke, kunezinye izimo lapho amaphupho ebonisa owesifazane okhulelwe ekhala ngokushisa okukhulu nobuhlungu, kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani okubuhlungu noma ngenxa yokungabi nabulungisa komuntu angamazi, lokhu kungase kubonise ukuthi okhulelwe uzizwa ekhathazekile futhi ecindezelekile ngokukhulelwa. noma ngisho nokuthi usuku lokuzalwa luyasondela.

Ngakolunye uhlangothi, uma ukukhala ephusheni kuhambisana nokuklabalasa nokukhala, lokhu kungase kubonise izinselele owesifazane okhulelwe angase abhekane nazo ngesikhathi sokubeletha, njengoba kungase kubonise ukwesaba kwakhe okujulile nokukhathazeka ngokuphepha kombungu wakhe.

Ukuhunyushwa kokubona ukukhala ephusheni kowesifazane ohlukanisile

Ngowesifazane ohlukanisile ozibona ekhala ephusheni, leli phupho libhekwa njengophawu oluhle olubonisa ukuthi unqobe isigaba esinzima empilweni yakhe futhi wangena esikhathini sokududuza nokuzinza ayelokhu efisa. Iphupho lakhe liphinde likhombise ukuzuza ubulungiswa mayelana namalungelo ayewakweleta owayengumyeni wakhe.

Ngowesifazane ohlukanisile, ukukhala ephusheni kubonisa ukuthi kungenzeka ukushada futhi nomuntu ozomnxephezela ngalokho adlule kukho esikhathini esidlule. Ukukhala emaphusheni kuqinisekisa ukuthi uyakwazi ukufeza izifiso zakhe endaweni engenalusizi.

Kodwa-ke, uma ukukhala ephusheni kuhambisana nomsindo omkhulu, kubonisa isimo sokukhathazeka nokudabuka okungenzeka okwamanje kungaphezu kwamandla akhe. Nokho kunenkomba yokuthi lesi sigaba sinzima futhi uzosinqoba ngosizo lwaphezulu oluzayo.

Ngakolunye uhlangothi, uma ukukhala ephusheni kungenxa yemizwa yenjabulo, khona-ke lezi yizindaba ezinhle ezikulindele esikhathini esizayo esiseduze.

Incazelo yokubona ukukhala ephusheni ngendoda nencazelo yalo

Lapho ukukhala kubonakala ephusheni lomuntu, lokhu kungase kubonise ukuqala okusha nokuthembisayo kwebhizinisi. Le mibono ingabikezela inkathi ezayo egcwele amaphrojekthi aphumelelayo futhi anenzuzo azoletha ingcebo. Uma umuntu ophuphayo ethwele izikweletu, khona-ke ukuzibona ekhala ephusheni kungase kuthembise izindaba ezinhle ukuthi uzokhipha le mithwalo yemali futhi ezwe izindaba ezizomjabulisa. Izinyembezi emaphusheni zingase futhi zibonise ukuqedwa kokungezwani nokungavumelani komndeni, njengoba zifanekisela ukuqala kwesigaba esisha senjabulo nokuzwana komndeni.

Kubafundi, umbono wokukhala ungaba yinkomba yekusasa lempumelelo ezifundweni nasekuqeqesheni, njengoba umemezela impumelelo yezemfundo eholela ekutholeni amathuba emisebenzi agculisayo anomthelela ekwenzeni ngcono isimo sabo sezezimali.

Kumuntu ozibona ekhala ngenjabulo ephusheni lakhe, lokhu kungabhekwa njengophawu lwesibusiso nokuphila okusemthethweni, kanye nenkomba yokugcwaliseka kwezifiso ayezifisa kakhulu. Lo mbono usebenza njengesiqiniseko sokuthi ithemba namathemba amahle ekuphileni angafezeka ngempela.

Ekhala kakhulu ephusheni

Abanye abahumushi bathi ukukhala ephusheni kungabonisa imizwa enkulu yokukhathazeka nokudabuka. Isibonelo, uma umuntu ebona ephusheni lakhe ukuthi iqembu labantu likhala kakhulu, lokhu kungase kubonise ubunzima noma izinselele ezibhekene nomphakathi wonke noma ukungena ezingxabanweni. Ukubona ingane ikhala kakhulu kungase kubonise ukuthi umphuphi uhlangabezana nokuhlangenwe nakho okunzima. Futhi, ukukhala okuhambisana nokulila kungasho ukulahlekelwa izinto ezinhle noma izibusiso, kuyilapho ukukhala okuthulile ngaphandle komsindo kubonisa izixazululo zezinkinga.

Kweminye imibono, ukukhala okukhulu nokuklabalasa ephusheni kungase kubonise ukuthi umuntu ubhekene nenkinga enkulu. Noma ubani ophuphayo ukuthi ulilela ukufa kombusi noma umuntu obalulekile, lokhu kungase kubonise ukungabi nabulungisa okuhlobene nalesi sibalo. Ukukhala ngokufa komuntu ephusheni kungase kubonise ukudabuka kwabaphilayo ngenxa yabafileyo. Ukubona umuntu ofile ekhala kuthwala incazelo yokukhuzwa noma inhlamba kulowo ophuphayo.

Ukuhunyushwa kwephupho lokukhala kakhulu ngaphandle kwezinyembezi

Ongoti bokuchaza amaphupho bakhomba ukuthi ukuphupha ukhala kakhulu ngaphandle kwezinyembezi kukhombisa ukuwela ebunzimeni nasebunzimeni. Lolu hlobo lwephupho lungaveza umuzwa wokuphelelwa umoya nokubhekana nezinselele ezinzima. Ngakolunye uhlangothi, uma umuntu ephupha izinyembezi zakhe ziwela ngaphandle kokukhala, lokhu kusho ukuzuza okuthile akulangazelelayo. Uma ebona ukuthi igazi ligeleza esikhundleni sezinyembezi ngesikhathi sokukhala okukhulu, lokhu kufanekisela ukuzisola ngento ephelile kanye nokubuyela endleleni efanele.

Noma ubani obona ephusheni amehlo akhe egcwele izinyembezi, kodwa ngaphandle kokuwa kwalezi zinyembezi, lokhu kubonisa ukuthola imali ngendlela esemthethweni. Ngenkathi ukukhala kakhulu ngesikhathi ezama ukubamba izinyembezi kukhomba ukuchayeka kokungabi nabulungiswa nokungalungi. Iphupho lokukhala kakhulu ngaphandle kwezinyembezi eziwela ngakwesokunxele libonisa ukudabuka ngezindaba eziphathelene nokuphila kwangemva kokufa, kuyilapho iphupho elifanayo, kodwa ngeso langakwesokudla, libonisa ukudabuka ngezindaba zaleli zwe.

Ukuhunyushwa kwephupho ekhala kakhulu ngenxa yokungabi nabulungisa

 • Ekuchazeni amaphupho, izinyembezi ngenxa yokubhekana nokungabi nabulungisa ziyisibonakaliso esinamandla esithwala izincazelo eziningi.
 • Ukukhala ngokweqile kuvame ukubonakala njengenkomba yobunzima bezinto ezibonakalayo njengesidingo nokulahlekelwa impahla.
 • Lo mbono ungase futhi ubonise umuzwa wokukhashelwa nokukhungatheka.
 • Lapho umuntu ezibona ekhala izinyembezi ngenxa yokungabi nabulungisa phambi kwabanye ephusheni, lokhu kungase kube inkomba yokuba khona kwegunya elingenabulungisa elibusayo.
 • Kunenkolelo ethi umuntu oke wabhekana nokungabi nabulungisa akhale kakhulu abese eyeka ukukhala ephusheni lakhe, angase athole amalungelo akhe okwebiwa noma athole isikweletu ayesikweleta abanye.
 • Ngokuqondene nokukhala okubangelwa ukungabi nabulungisa kwezihlobo ephusheni, kuwubufakazi bokulahlekelwa ifa noma ingcebo.
 • Kunenkolelo yokuthi umuntu ozibona ekhala kakhulu ngenxa yokungabi nabulungiswa kothile amaziyo angase alinyazwe yilowo mlingiswa.
 • Kumuntu ophupha ekhala ngenxa yokungabi nabulungisa komphathi wakhe emsebenzini, lokhu kungase kubonise ukuthi uzolahlekelwa umsebenzi noma aphoqelelwe ukusebenza ngaphandle kwenkokhelo.
 • Esimweni esifanayo, ukuphupha ukhala ngenxa yokungabi nabulungisa kukababa kubonisa umuzwa wentukuthelo yabazali.
 • Noma ubani ophupha ekhala kakhulu ngenxa yokungabi nabulungiswa ngenkathi eyintandane, lokhu kufanekisela ukuphucwa amalungelo akhe nokulahlekelwa impahla yakhe.
 • Ngokuqondene nephupho lesiboshwa esikhala kakhulu ngenxa yokungabi nabulungisa, kungase kubonise ukuthi ukufa kwaso kusondela, kodwa ulwazi olukhulu kunawo wonke lusekuNkulunkulu.

Ukubona umuntu ophilayo ekhala kakhulu ephusheni

U-Ibn Shaheen ubonisa ukuthi ukubona ukukhala okukhulu ephusheni, ikakhulukazi uma kungumuntu othandekayo ngenkathi esaphila, ngokuvamile kubonisa umuzwa wokuhlukana noma ukuphumula ekuxhumaneni phakathi kwabathandekayo. Lo mbono ungaveza nobuhlungu bokubona lo muntu ezimeni ezinzima nezibuhlungu. Ukukhala okukhulu komunye wabazalwane ephusheni kungase kubonise isifiso somphuphi sokwelula isandla sokusiza kumzalwane ukuze aphume ebunzimeni obuthile.

Ngakolunye uhlangothi, ukukhala kakhulu ngomuntu ongamazi ephusheni kungaba uphawu oluyisixwayiso lokukhashelwa noma ukukhohliswa yilo muntu. Nakuba ukukhala okukhulu ngokuhlukaniswa komuntu othandekayo osevele ephila kubonisa ukuthi kungenzeka ukulahlekelwa isikhundla noma ukulahlekelwa emkhakheni womsebenzi noma ukuhweba.

Ukukhala ngesihlobo esiseduze ephusheni nakho kubhekwa njengenkomba yokuhlukana noma ukungezwani okungase kuholele ekuhlakazweni kobudlelwane bomndeni. Ukubona umuntu ekhala ngokudabuka okujulile ngomngane ophilayo ephusheni kubonisa isixwayiso ngokumelene nokuwela ogibeni lokukhashelwa noma ukuxhashazwa ngabangane.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokukhala emotweni

Uma umuntu enemoto futhi ebona iphupho mayelana nokukhala ngale moto, lokhu kungahunyushwa ngezindlela eziningana. Isibonelo, uma ukukhala kuwumphumela wokwebiwa kwemoto, kungase kubonise ukuthi lowo muntu uthintekile ngenxa yezinkinga zezomnotho nezenhlalo ezimzungezile. Ngokuqondene nokukhala ngemoto ngaphandle komongo othize, kungase kubonise ukwesaba ngekusasa, umuzwa wokungalondeki, nomuzwa wokulahlekelwa okukhulu okungase kumlimaze kakhulu umuntu.

Ukuhunyushwa kwephupho ekhala ngabangasekho

Ukubona ukukhala komuntu ofile okuhambisana nokukhala nokuklabalasa ephusheni kubonisa ukuthi kukhona isiteji esigcwele ukudabuka nobuhlungu empilweni yomphuphi. Lo mbono ungase ubonise okuhlangenwe nakho okunzima umuntu adlula kukho, kusukela ekubhekaneni namashwa nezinhlekelele, ukulahlekelwa abantu abaseduze, ukwanda kwezikhalazo nezingcindezi ezingokwengqondo, nomthelela omubi esimweni sezimali ngenxa yezikweletu noma ezinye izinkinga zezimali.

Umbono futhi unezincazelo ezingokomoya, njengoba ungase ubonise isidingo sokukhumbula abafileyo ngokunxusa, umusa, nokufuna intethelelo. Kulokhu, umbono uba uhlobo lomlayezo obiza izenzo ezinhle egameni lomuntu oshonile.

Lapho umuntu ezibona ekhalela othile amaziyo ukuthi uyaphila ngempela, umbono ungaba inkomba yethemba, njengoba ungase ufanekisele ukuphila ende kulowo muntu, noma ukufika kwezibusiso ezintsha nokondleka ekuphileni kwakhe, ngaphezu kwalokho. eqinisekisa amandla obudlelwane obuseduze phakathi komphuphi nomuntu.Akubona ephusheni lakhe.

Ukukhala phezu kwabafileyo ephusheni, ikakhulukazi uma umuntu oshonile engumuntu owaziwa ngumuntu ophuphayo, angakwazi ukuthwala izimpawu ezinhle njengokuhlinzeka ngobuhle nokuziphilisa futhi angase abonise ukulangazelela nokulangazelela umufi.

Ekhala ngenxa yomuntu

Ekuchazeni kwakhe ukubona ukukhala emaphusheni, u-Ibn Sirin uchaza izincazelo eziningi kuye ngokuthi umongo wephupho. Ukukhala ngomuntu ophilayo kubonisa uphawu oluhle, njengoba lufanekisela impilo ende yomphuphi, ukuchithwa kokukhathazeka, kanye nesithembiso sezinto ezinhle ezizayo. Ngakolunye uhlangothi, uma ukukhala kuhambisana nokuklabalasa nokukhala, kusho ukuthi iphupho lisho enye incazelo, elibonisa ukudabuka okujulile nokudabuka okukhulu okubangelwa lokho umuntu esimkhalelayo abhekana nakho.

Ngaphezu kwalokho, ukukhala ngomuntu ongaziwa ephusheni kuyinkomba yokuthi umphuphi uzobhekana nobunzima nezinkinga ezingase zize kuye. Nakuba ukukhala ngokufa komuntu osaphila kunezincazelo ezihlukahlukene kusukela ekudabukani okujulile, ukufa, ukukhathazeka, noma ukuzisola okuhlobene nomuntu othintekayo ephusheni.

Ukuphupha ukhala ngomuntu omthandayo...kwabesifazane namadoda

Amaphupho lapho umuntu ezibona ekhalela omunye umuntu amthandayo akhombisa imizwa ejulile nenamandla emhlanganisayo. Le mizwa ingase iveze isifiso sokuthuthukisa ubuhlobo futhi iqinise izibopho zothando nokusekelwana. Ukukhala ephusheni kungase futhi kube inkomba yezimpumelelo ezizayo ezingase zixazulule izithiyo nokungezwani kwangaphambilini, futhi kumemezele intuthuko nokuchuma kobudlelwano.

Ngowesifazane oshadile, ukukhala ephusheni ngomuntu othandekayo, njengomyeni noma indodana yakhe, kungase kubonise ukufeza ukuzinza nenjabulo ekuphileni komndeni wakhe. Uma ekhala ngendodana engasekho, lokhu kungahunyushwa ngokuthi yizindaba ezimnandi nokuziphilisa okuza kuye. Uma ukukhala kwakhe kuhambisana nomsindo omkhulu, lokhu kungase kubonise ukuthi ubhekene nezinselele ezinkulu ekuphileni kwakhe. Uma ekhala ngomyeni wakhe ephusheni, lokhu kungase kusho ukuthi uzoba usizo kuye ekunqobeni ubunzima angase abhekane nabo.

Endodeni ezibona ekhalela umuntu amthandayo ephusheni, lokhu kungase kubonise ukucindezeleka kwengqondo ebhekana nakho ngenxa yebanga noma ukulahlekelwa umngane. Ukukhala ngowesifazane omthandayo ephusheni kungase kubonise amandla emizwa yakhe kuye futhi kungase kubonise ukuthuthukiswa kobuhlobo babo emshadweni. Ngokuqondene nokukhala ngenkinga ebhekene nomngane oseduze, kungase kube isixwayiso ngokuhileleka ezindabeni noma emisebenzini ngaphandle kokuqapha nokucabanga okwanele. Futhi, ukukhala kwendoda ngokufa kothile emaziyo kungase kubikezele ukungena komuntu omusha noma ukuqala kobuhlobo obusha ekuphileni kwayo, ngesiqondiso esicophelelayo nangokucophelela ekunikezeni ukwethembana.

Isixhumanisi esifushane

Shiya amazwana

ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.Izinkambu eziyisibopho zikhonjiswa ngu *