Kungani uphawu lukababa ephusheni lubhekwa njengezindaba ezinhle?

Mostafa Ahmed
2024-03-20T23:34:12+00:00
Amaphupho ka-Ibn Sirin
Mostafa AhmedIsifundi sobufakazi: adminMashi 20, 2024Isibuyekezo sokugcina: ezinyangeni ezi-4 ezedlule

Uphawu lukababa ephusheni yizindaba ezinhle

U-Ibn Sirin, umhumushi odumile wamaphupho, ubonisa ukuthi ukubonakala kukababa ephusheni kuqukethe izindaba ezinhle nethemba ngekusasa. Ukubona ubaba emamatheka noma enikeza isipho kumphuphi kuthathwa njengophawu lokunakekela nesivikelo sikaNkulunkulu uMninimandla onke kulowo ophuphayo. Ukubona ubaba esesimweni esijabulisayo kubonisa nokuba khona kokuvumelana nokulinganisela ebuhlotsheni bomphuphi nendawo ezungezile, kanye nokuzinza kobuntu bakhe.

Ukubona ubaba ngendlela evamile kuchazwa njengobufakazi bokuthi umphuphi unokuziphatha okuhle, njengokwethembeka nokwethembeka. Uma ubaba ebonakala ephusheni enikeza iseluleko endodaneni yakhe futhi lo wakamuva uyasamukela, lokhu kubonisa isiqondiso nesiqondiso esiholela empumelelweni ekuphileni kwakhe. Otolika batusa ukuthi lapho ebona ubaba ephusheni, umuntu kufanele azise iseluleko asinikezayo ukuze agweme izinkinga nezinkinga.

Ngokuka-Ibn Sirin, ukubona ubaba ephusheni kuwukubonakaliswa kwekusasa eliqhakazile nokuphila okugcwele injabulo kulowo ophuphayo. Futhi, ukubona ubaba ejabula kuwuphawu lokwaneliseka okukhulu kukaNkulunkulu ngomphuphi. Ngaphezu kwalokho, ukubonakala kukababa ehleka ephusheni kubonisa ukuthi umphuphi ungumuntu othandekayo nowamukelekayo phakathi kwabantu.

Ukuhunyushwa kwephupho ngokufa kwendodana endala nokukhala phezu kwayo

Ukuhunyushwa kokubona ubaba ephusheni ngu-Ibn Sirin

Ekuchazeni amaphupho, ukubona ubaba ejabula ephusheni kubonakala njengesibonakaliso sethemba nethemba umphuphi analo ngombono wakhe wokuphila. Lo mbono uvame ukukhombisa isimo sokuzinza kwengqondo nokunethezeka kwangaphakathi umuntu akuzwayo empeleni. Ukubonakala kukababa ojabulayo kungamemezela izindaba ezinhle njengokuhlangana nabantu esibathandayo abangekho noma ukwanda kwendlela yokuziphilisa nezibusiso.

Ukukhuluma nobaba ephusheni kuhambisana nemilayezo eminingi, njengoba ngokuvamile kubonisa impumelelo nobuhle umphuphi angase awujabulele, kungakhathaliseki ukuthi emsebenzini wakhe wezemfundo noma wezobuchwepheshe. Uma i-hadith ihlanganisa iseluleko, umphuphi kufanele asicabangele njengoba kungase kube umhlahlandlela kuye empilweni yakhe.

Ukwamukela isipho esivela kuyise ephusheni kuwuphawu lwesivikelo nokunakekelwa kwaphezulu umphuphi akujabulelayo. Lo mbono futhi uqokomisa izimfanelo ezinhle zokuziphatha zomphuphi, futhi uthathwa njengokuqinisekisa umusa nezibusiso umuntu azijabulelayo ekuphileni kwakhe.

Ukuhunyushwa kokubona ubaba ephusheni nguSheikh Al-Nabulsi

USheikh Al-Nabulsi ugcizelela ukubaluleka kokubona ubaba emaphusheni, akubheka njengophawu oluhle oluhlobene kakhulu nobuhle. U-Al-Nabulsi ukholelwa ukuthi ukubonakala kukababa ephusheni kufanekisela ukugcwaliseka kwezifiso nokunqoba ubunzima. Ikakhulukazi kulabo ababhekene nezimo ezinzima, ukubonakala kukababa ephusheni lakhe kungase kumemezele ukukhululeka okuseduze. Ukubona lobaba kungakhombisa nokulandela ezinyathelweni zakhe aqedele indlela ayiqalile.

Ngakolunye uhlangothi, uDkt. USuleiman Al-Dulaimi wethule ukuhlaziya okugxile ezicini ezingokwengqondo nezenhlalo zokubona ubaba ephusheni. Ubonisa ukuthi lo mbono ungase ubonise uhlobo lobuhlobo phakathi komphuphi noyise, egcizelela ukuthi umphuphi unolwazi oluthe xaxa mayelana nemininingwane yalobu buhlobo. Iphinde iphakamise umqondo wokuthi umbono kababa ungase ungahlobani ngokuqondile nomuntu ngokwakhe, kodwa kunalokho ungase ube uphawu lwegunya noma uhlelo olukhona empilweni yomphuphi. Kulo mongo, ukuvukela ubaba ephusheni kungahunyushwa njengokuvukela ukuhleleka komphakathi noma imithetho esebenzayo empeleni.

Ukuphupha ubaba ephusheni owesifazane ongashadile

Ekuchazeni amaphupho, ukubona ubaba uphethe izincazelo ezahlukene zentombazane eyodwa, futhi uveza izincazelo eziningi ezihlobene nempilo yakhe yomuntu siqu neyesikhathi esizayo. Lapho intombazane engashadile ibona uyise ephusheni, lokhu kungaba izindaba ezinhle, okubonisa ukuthi usizi nezinkinga zokuphila kwakhe kuzophela maduze. Esimweni esithile, uma intombazane ibona uyise oshonile eyinika isipho, lokhu kungase kubhekwe njengophawu oluhle lomshado wayo esikhathini esizayo esiseduze.

Ngakolunye uhlangothi, uma intombazane ibona ukuthi uyise ushonile ephusheni esaphila, lokhu kungase kubonise ukukhathazeka noma isixwayiso mayelana nempilo kayise empeleni. Ngokuqondene nokuchazwa kokubona ukufa kukababa kwentombazane engashadile ephusheni, kungase kufanekisele ukuguqulwa okukhulu empilweni yakhe, njengokuthuthela endlini yomyeni wakhe, ngokulindela ukuzuza injabulo nokuzinza kulesi sigaba esisha sakhe. ukuphila.

Yonke imibono ihambisana nemiyalezo engase ibe yisisekelo sokulindela noma izexwayiso ezihlobene nempilo yentombazane ephansi, okwenza ukuqonda kube kudingekile ukubhekana nalokho okungase kulethwe yizinsuku ezizayo.

Incazelo yokubona ubaba egona ephusheni lowesifazane oshadile

Ukubona umfazi ephusheni lakhe njengokungathi uyise uyamgona, ikakhulukazi uma ehleka ngenkathi enza kanjalo, uphethe izimpawu ezinhle ezibonisa izikhathi ezigcwele injabulo nezindaba ezijabulisayo ezimlindile ezinsukwini ezizayo. Lolu hlobo lwephupho lufanekisela ukunethezeka kwengqondo nokuvikeleka ngokomzwelo okuzungeza impilo yomphuphi, okuthuthukisa umuzwa wakhe wokuba nethemba nokulungela ukwamukela ubuhle nezinjabulo ikusasa elikuphethe. Ukumomotheka nokuhleka ngesikhathi sokwanga ephusheni kuwuphawu oluqinile lokufika kwezindaba ezijabulisayo ngemva kwezikhathi okungenzeka ukuthi zazibuswa ukulinda noma ukudideka.

Uma unkosikazi edlula ezikhathini zokungabaza noma ukudideka empilweni yakhe, khona-ke leli phupho liza njengomyalezo wesiqondiso umnxusa ukuba abe nethemba ezinqumweni zakhe futhi athembise impumelelo yakhe ekwenzeni izinqumo ezihlakaniphile ezizoholela impilo yakhe ibe ngcono. Imizwa yomphuphi kanye nencazelo yobuntu bukababa idlala indima ebalulekile ekuchazeni umbono, njengoba lezi zici zingathuthukisa izincazelo ezinhle noma imilayezo eqondise ngokunembe kakhudlwana.

Ukugona kukababa ephusheni kubonisa futhi ukubonakaliswa kothando nokulangazelela ubaba angase abe nakho ngendodakazi yakhe, kugcizelela ukubaluleka kokulondeka nothando lowo ophuphayo alunikeza uyise. Lo mbono ukhombisa ukwesekwa nokusekelwa, ugcizelela ubuhle obumlindile, kanye nesidingo sokulalela iseluleko nesiqondiso sabazali njengokwesekwa nesiqondiso ekuphileni kwakhe.

Ukuhunyushwa kokubona ubaba ephusheni lowesifazane okhulelwe

Lapho isithombe sikababa sivela emaphusheni wesifazane okhulelwe, lokhu kuvame ukuhunyushwa njengokubonakaliswa kokwesaba kwakhe okuhlobene nesigaba sokuzalwa kanye nesifiso sakhe sokuzizwa ephephile futhi ezinzile.

Ngakolunye uhlangothi, uma ubaba oshonile ethule ephusheni, lokhu kungase kubonakale njengophawu olukhomba isidingo sokuthandaza, ukuphendukela ku-Qur'an, futhi unikeze izipho egameni lakhe njengendlela yokusondela futhi uthandaze yena.

Ngakolunye uhlangothi, uma ubaba ebonakala ephusheni futhi ejabule, lezi yizindaba ezinhle ezibonisa ukunyamalala kokukhathazeka kanye nokufeza induduzo nokulondeka ekuphileni. Lo mbono ubuye uhambisane nencazelo yesibusiso nempumelelo, futhi uyinkomba yokuzuza inzuzo emithonjeni yezimali esemthethweni kanye nezikhathi zokuphila zenjabulo nenjabulo.

Ukuhunyushwa kokubona ubaba othukuthele ephusheni

Ongoti bokuchaza amaphupho bathi uma umuntu ebona ephusheni ukuthi uyise ukhombisa ukuthukuthela kuye, lo mbono ungase uthwale isixwayiso nesigijimi esiqaphile esivela kubaba siye endodaneni yakhe. Lesi sixwayiso singase sibangelwa ububi obenzeka umuntu, kungakhathaliseki ukuthi kuwukungabi nabulungisa kuye noma kwabanye. Intukuthelo ephusheni ayilona uphawu olubi ngaso sonke isikhathi, kunalokho ingasebenza njengesibonakaliso sokuthi umuntu aphinde ahlole izenzo zabo futhi alungise noma yimaphi amaphutha okungenzeka ukuthi awenzile.

Ngaphezu kwalokho, lo mbono ubonisa ukubaluleka kokulalela isiqondiso neseluleko sabazali. Uma umbono uveza iphutha elenziwe ngumuntu, kuthathwa njengethuba lokubuyekezwa nokulungiswa. Kudingeka ukuthi umuntu obona umbono onjalo athathe izinyathelo ezingokoqobo zokuguqula ukuziphatha kwakhe futhi anqobe amaphutha, ngokuphendula iseluleko nesiqondiso esimelelwa intukuthelo kababa ephusheni.

Incazelo yokubona ubaba ongasekho ephusheni

Ekuchazeni iphupho, ukubona ubaba oshonile kunezincazelo eziningi kuye ngokuthi iphupho liyini. Uma ubaba ebonakala ephusheni njengokungathi unxusa izingane zakhe ukuba zivakashele izihlobo, lokhu kubonisa ukubaluleka kokulondoloza ubuhlobo bomndeni nokulwela ukusiza izihlobo ezidinga usizo. Lo mbono uveza isifiso sokuqinisa ubuhlobo nokuthuthukisa ukubumbana komndeni njengendlela yokulalela uNkulunkulu.

Uma ubaba ebonakala ekhala ephusheni, lokhu kungase kubonise imizwa ejulile yokulangazelela umphuphi abhekana nayo ngoyise oshonile, noma kungase kubonise izingcindezi ezingokwengqondo nezinkinga umuntu abhekana nazo ekuphileni kwakhe. Kodwa-ke, uma ukukhala kuhambisana nomsindo omkhulu, lokhu kungase kufanekise ukunyamalala okuseduze kokukhathazeka nokuphela kwezinkinga abhekana nazo.

Uma ubaba ebonakala edla noma ephuza, lo mbono umemezela ukufika kobuhle nezibusiso ekuphileni komuntu. Entombazaneni engashadile ephupha uyise oshonile eyinikeza izingubo, lezi kungaba izindaba ezinhle zokusondela kosuku lomshado wayo, ezicela ukuba ilungiselele lesi senzakalo esibalulekile ekuphileni kwayo futhi isamukele ngenhliziyo egcwele injabulo.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nobaba ecasulwa indodakazi yakhe

Ukuhlaziywa kwephupho mayelana nobaba ecasulwa indodakazi yakhe ephuphayo kuyisihloko esibalulekile esiheha ukunaka kwabantu abaningi. Lolu hlobo lwephupho luqukethe izincazelo ezihlukahlukene kanye nezimpawu ezicebile ngencazelo. Ngokuvamile kungase kube nenkolelo yokuthi imibono enjalo imemezela amashwa noma empeleni ibonisa imizwa engemihle evela kubaba maqondana nomphuphi, kodwa incazelo ithatha elinye ithuba.

Eqinisweni, lo mbono ungabhekwa njengohlobo lwesixwayiso noma isixwayiso kumphuphi ukuthi angase abhekane nesethi yezinselele noma ubunzima esikhathini esizayo esiseduze. Ihlanganisa umlayezo osuka kubaba uye endodakazini equkethe phakathi kwayo uhlobo lokunakekela nokunaka, idonsela ukunakekela esidingweni sokuzilungiselela ukubhekana nezithiyo ezizayo.

Futhi, lo mbono ungase uhunyushwe njengophawu lokuthi ubaba ulethela umphuphi izindaba ezinhle zokuthile okutusekayo okuzayo ngemva kwenkathi yobunzima nezikhathi ezinzima. Ngamanye amazwi, ngisho noma iphupho libonakala ebusweni njengendlela yokubonisa intukuthelo, incazelo yalo isho izinhloso ezinhle kanye nokulindela okuhle esikhathini esizayo.

Ebona ubaba oshonile egula ephusheni

U-Ibn Sirin ubonisa ukuthi ukubonakala kukababa oshonile ephusheni, ehlushwa ukugula, kungase kube inkomba yokuthi ushiye izikweletu ezingakhokhiwe. Uma intombazane engashadile iphupha uyise oshonile ehlushwa yikhanda, lokhu kungase kubonise ukubambezeleka emshadweni wakhe.

Nakuba umbono ofanayo ngowesifazane oshadile ubonisa izinkinga ezinkulu zezimali ezingase zibe khona ekuphileni kwakhe. Kowesifazane okhulelwe, uma ebona uyise oshonile egula, lokhu kungase kubonise ukuthi usuku lwakhe lokuzalwa selusondele. Le mibono, ngokuvamile, ingase ibe umlayezo obiza ukuba kukhulekelwe umufi kanye nokuphiwa izipho egameni lakhe. Ukubona ubaba oshonile ehlushwa intamo kungase kusho ukusebenzisa imali ngokweqile okungazuzisi muntu.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuxabana nobaba ophilayo

  • Ezweni lamaphupho, ukungqubuzana nomzali kungase kube nencazelo ejulile ehlobene nendlela umuntu abhekana ngayo nesimo esimzungezile nezinqumo zomuntu siqu.
  • Lapho umuntu ebhekana nokungezwani noyise ephusheni, lokhu kungase kube ukubonakaliswa kokulandela kwakhe izindlela ezingaphumeleli ekuphileni kwakhe, nokuqhubeka kwakhe engazinaki iseluleko esibalulekile esingamqondisa endleleni efanele.
  • Lo mbono usho isidingo sokuzibuyekeza futhi uguqule ukuziphatha ukuze ugweme ukuzisola okungenzeka esikhathini esizayo.
  • Ezimeni lapho ukungqubuzana kukhula kube ukuxabana okukhulu noma udlame, lokhu cishe kuyinkomba yokunganeliseki komzali kanye nentukuthelo ngokuziphatha komuntu okungase kungqubuzane nezindinganiso ezigunyaziwe nezimfundiso zenkolo zabantu abadala.
  • Uma ukungezwani nomzali ephusheni kudlula iphuzu lobudlova, kungase kubonise ukuthi lowo muntu uhileleka ezonweni futhi ulandela izindlela okungenzeka ziphambene nokulunga nokuziphatha okuhle, okwenza kudingeke ukuba umuntu abuyele, aphenduke, futhi azilungise ngokushesha. ngangokunokwenzeka.
  • Ngokombono ka-Ibn Sirin, omunye wabahumushi abagunyaziwe emhlabeni wokuchazwa kwamaphupho, ukungezwani nezingxabano nomzali kungase kubonise isimo sokucindezeleka nezinhlekelele lowo ophuphayo abhekana nazo ngenxa yokucatshangelwa kwakhe okwesikhashana nokungacatshangwa kahle. izinqumo.

Ukuhunyushwa kokubona ubaba oshonile ephusheni lendoda

Lapho umuntu ephupha ebona uyise oshonile, futhi ebonakala ekhathele futhi ebuthakathaka, lokhu kungase kubonise isidingo esiphuthumayo sokuthandazela ubaba oshonile. Futhi, ukubonakala kukababa oshonile ephusheni, njengokungathi usesimweni sokufa, kungase kubonise isifiso somufi sokuthola imithandazo nokunxusa komphuphi.

Uma umbono uhlanganisa indawo yomngcwabo kababa, lokhu kubhekisela ezingeni lokulangazelela nobuhlungu umphuphi abuzwayo ngenxa yokulahlekelwa uyise. Kuyaphawuleka ukuthi incazelo yamaphupho ingaphansi kokuchazwa, futhi uNkulunkulu ungoPhezukonke futhi Wazi Konke.

Ukuhunyushwa kwephupho ngokufa kukababa

Ochwepheshe abaningi bokuchaza amaphupho bakholelwa ukuthi ukuphupha ngokufa kukababa kunezincazelo ezithile ezingase zihluke kuye ngezimo zephupho ngokwalo. Ngokusekelwe ekuhlaziyweni kwabantu abafana no-Ibn Sirin nabanye, kungenzeka ukukhomba izincazelo ezivelele kakhulu ezihlobene nalolu hlobo lwamaphupho.

Ukuphupha ngokufa komzali ngokuvamile kubhekwa njengomyalezo obonisa izimo ezingokwengqondo zomphuphi, obonisa isigaba sobuthakathaka noma sokukhathazeka ngokuphathelene nezindaba ezithile ezithinta ukuzinza kwakhe ngokomzwelo noma ngokomzimba. Kodwa-ke, le mibono ngokuvamile ibonakala njengezindaba ezinhle ukuthi izinkathazo zizoshabalala maduze futhi ukuzinza kuzobuyela empilweni yomuntu.

Ngakolunye uhlangothi, uma iphupho lihlanganisa ukugula kukababa ngaphambi kokufa kwakhe, lokhu kungase kubonise izinselele zempilo noma ezingokwengqondo umphuphi angase abhekane nazo. Lo mbono ungase uveze isimo sokuwohloka ezicini ezihlukahlukene zokuphila komuntu, kungakhathaliseki ukuthi zihlobene nezinto ezibonakalayo, zemizwa noma zezenhlalo.

Kubantu ababhekene nobunzima obukhulu ezimpilweni zabo futhi baphuphe ngokushona kukayise, lokhu kungabonakalisa ukuthi kukhona umthombo wokwesekwa nosizo osekuseduze. Uhlobo losizo luyahlukahluka ngokuya ngendawo yokufa kukababa ephusheni; Uma ukufa kwenzeka ekhaya lomndeni, lokhu kufanekisela ukusekelwa okuvela phakathi komndeni.

Nokho, uma udaba lwenzeka emzini womngane noma umuntu owaziwayo, lokhu kubonisa ukusekela okuvela ngaphandle komkhaya. Uma indawo ingaziwa noma ingajwayelekile, ikhombisa ukuthola ukwesekwa nosizo oluvela kubantu abaphuphayo angakaze alindele ukuthi babe yingxenye yempilo yakhe noma isixazululo sezinkinga zakhe.

Isixhumanisi esifushane

Shiya amazwana

ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.Izinkambu eziyisibopho zikhonjiswa ngu *