Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nesipho segolide ngu-Ibn Sirin

Ghada shawkyIsifundi sobufakazi: Mostafa AhmedJanuwari 20, 2022Isibuyekezo sokugcina: Ezinyangeni eziyi-11 ezedlule

Ukuhunyushwa kwephupho ngegolide Ibhekisela ezinkomba eziningi mayelana nomboni nempilo yakhe yesikhathi esizayo, futhi izazi zokuhumusha zizame ukucacisa izincazelo zeIsipho segolide ephusheni Kuye ngokubukeka kwayo kanye nesimo somuntu owethulayo, kukhona ababona umngane wabo emethula ngesongo segolide ephusheni, futhi kukhona abaphupha umuntu ongaziwa emnika indandatho yegolide.

Ukuhunyushwa kwephupho ngegolide

  • Ukuchazwa kwephupho ngesipho segolide kubonisa ukuthi umboni uyamthanda futhi uyamazisa umuntu omnika igolide, nokuthi unaye ebuhlotsheni obuqinile obubuswa uthando nesihe.
  • Isipho segolide ephusheni singase sifanekisele ukufika kokuhle kumboni, njengoba kungase kuthuthukise izimo zakhe zokuphila futhi kususe izinkathazo nosizi obekulokhu kumenza angakhululeki.
  • Iphupho ngesipho segolide ngezinye izikhathi lingase libonise ukufika kwezindaba ezinhle kumbukeli, njengoba angase akhuthaze umsebenzi wakhe noma awushintshe ube ongcono esikhathini esizayo esiseduze.
Ukuhunyushwa kwephupho ngegolide
Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nesipho segolide ngu-Ibn Sirin

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nesipho segolide ngu-Ibn Sirin

Ukuhunyushwa kwephupho lesipho segolide ku-Ibn Sirin kunezincazelo eziningi ezihlobene nomboni kanye nesimo sempilo yakhe.Leli phupho lingase lifanekisele okuhle okukhona phakathi komboni kanye nalowo omnika isipho segolide, noma iphupho lesipho segolide lingase libonise ukusondelana kokusondelana ngokomzwelo kumuntu, okuzophela emshadweni ngomyalo kaNkulunkulu uMninimandla onke.

Ngezinye izikhathi iphupho lesipho esihloniphekile lihunyushelwa isazi u-Ibn Sirin njengezindaba ezijabulisayo zokufika kwezindaba ezijabulisayo kumboni, kungakhathaliseki ukuthi lezi zindaba zihlobene naye noma omunye wabathandekayo bakhe. Igolide ephusheni libuye lifanekisela okumangalisayo. amathalente omboni okufanele awathuthukise futhi azuze kuwo.

Kodwa uma umuntu ebona ephusheni ukuthi othile amaziyo emnikeza isipho esenziwe ngegolide, khona-ke iphupho eliphathelene nesipho segolide lapha alibonisi okuhle, ngoba lo muntu angase acebe umbonisi ukuze amdalele izinkinga eziningi nezinhlekelele. , ngoba unenzondo nobutha ngaye, futhi uNkulunkulu wazi kangcono.

Ukuhunyushwa kwephupho ngesipho segolide, u-Imam Al-Sadiq

U-Imam Al-Sadiq ukholelwa ukuthi ukubona isipho segolide ephusheni kungase kubonise ukuthi lowo muntu ubhekene nezinkinga eziningi nezithiyo ekuphileni kwakhe, kodwa maduze zizophela ngomyalo kaNkulunkulu uMninimandla onke, inqobo nje uma esebenza kanzima futhi engayeki futhi. akayeki, futhi vele kuyadingeka ukukhumbula uNkulunkulu kakhulu futhi uthandazele impumuzo yakhe.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokupha igolide ku-Nabulsi

U-Al-Nabulsi uthi igolide ephusheni liwubufakazi bezincazelo eziningi ezijabulisayo zomboni.Isipho segolide singase sifanekisele uthando nothando olukhona phakathi komboni nomuntu omnike igolide, noma igolide lingase libonise ukuthi sekuseduze. ukubuyisana phakathi kwezingxabano ngomyalo kaNkulunkulu uMninimandla onke, futhi ngezinye izikhathi kubonisa umshado oseduze womboni nomboni. , uNkulunkulu uyazi.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nesipho segolide sabesifazane abangashadile

Ukuhunyushwa kwephupho ngesipho segolide sentombazane engashadile kungase kumlethele izindaba ezinhle zomcimbi ojabulisayo oseduze. Uma ephupha ukuthi uthola izipho eziningi ezenziwe ngegolide elikhanyayo, khona-ke lokhu kuyinkomba yokujwayela kwakhe okuseduze nengane encane. indoda, futhi ukuze amthembise futhi amshade.Ngokuqondene nesipho esilula segolide ephusheni Kungase kufanekisele izindaba ezijabulisayo ezizofika entombazaneni maduzane.

Intombazane ingase ibone ukuthi othile uyinikeza isipho esenziwe ngegolide elimhlophe, futhi lapha iphupho mayelana nesipho segolide liwubufakazi benhlanhla echichimayo yomboni, nokuthi uzokwazi ukufeza lokho akufisayo kulokhu kuphila, nge usizo lukaNkulunkulu uSomandla nokwenza imizamo emikhulu.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nesipho segolide kowesifazane oyedwa ovela kumuntu owaziwayo

Ukuhunyushwa kwephupho ngesipho segolide esinikezwa ngumuntu owaziwayo kumboni wemibono ngokuvamile kubonisa izindaba ezinhle ezihlobene nempilo yomboni, njengoba engase akwazi ukufinyelela ngokushesha isikhundla esivelele emsebenzini wakhe wamanje, noma angathola. umsebenzi omusha ongcono kunomdala, ngisho noma kusesiteji Iphupho ngesipho segolide lingase lifanekisela impumelelo nobuhle, futhi uNkulunkulu wazi kangcono.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nesipho segolide sowesifazane oshadile

Ukuhunyushwa kwephupho lesipho segolide kowesifazane oshadile ngezinye izikhathi kubhekisela ekudleni kwe-halal, ukuze imali eningi izofika kuye evela emseni kaNkulunkulu uMninimandla onke, okuzomsiza ukuba aphile impilo yokunethezeka, noma iphupho isipho segolide singase sifanekise ukujabulela kwezingane impilo enhle, futhi lokho kusho ukuthi umama kumelwe Anciphise ukukhathazeka nokwesaba kwakhe ngazo.

Uma isipho segolide ephusheni senziwa ngumyeni wombono, khona-ke iphupho libonisa izinga lothando lwakhe ngaye, nokuthi ukuphila kwabo kubonakala ngokuzinza nothando, futhi kufanele baqhubeke ngale ndlela futhi bangavumeli izinkinga ukuba ziqhubeke. zilawule.Kodwa uma isipho segolide ephusheni sivezwa ngumntwana omncane, iphupho lingase lifanekisele Ukukhulelwa okuseduze, uNkulunkulu ethanda, Udumo malube Kuye.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nesipho segolide sowesifazane okhulelwe

Uma umyeni enikeza umkakhe okhulelwe isipho segolide ephusheni, khona-ke lokhu kubonisa uthando lwakhe kuye nokuthi uhlala emfisa injabulo nokwaneliseka. Mayelana nesipho segolide ephusheni ngokujwayelekile, lifanekisela ukuzwa izindaba ezinhle ze umboni, ukuze azizwe ekhululekile kunakuqala.

Noma iphupho ngesipho segolide lingase lifanekisela ukuziphilisa okubanzi kanye nentuthuko esimweni sezimali somndeni Isipho segolide singase sibonise ukuthi umboni uzophepha ngomyalo kaNkulunkulu uMninimandla onke, njengoba inqubo yakhe yokuzalwa ingeke ibe khona. kunzima futhi kuzophasa kahle.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nesipho segolide sowesifazane ohlukanisile

Isipho segolide ephusheni sowesifazane ohlukanisile singase sihluke ngandlela-thile kwesabesifazane abangashadile nabashadile.Uma ebona ukuthi othile umnika igolide njengesipho, khona-ke iphupho lapha lingase libe yisixwayiso kumboni ukuthi uzowa. ezinkingeni nasezinkingeni eziningana, kodwa uzokwazi ukuzinqoba ngosizo lukaNkulunkulu uSomandla nokubekezela.

Ngokuqondene nesipho segolide ephusheni esinikezwa owayengumyeni, sibhekisela emshadweni wowesifazane futhi, ukuze asuse izinkinga zakhe zangaphambili futhi aphile ukuphila okuzinzile.Kuzovela kuNkulunkulu uMninimandla onke.UNkulunkulu uyazi best.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nesipho segolide kumuntu

Iningi lemibono yesipho segolide somuntu akusho kahle.Uma umuntu ephupha ukuthi othile umnika isongo segolide njengesipho, khona-ke lokhu kungase kufanekisele ukuchayeka ekucindezelekeni nasekuhluphekeni isikhathi esithile, futhi cishe ukuphupha ngesipho segolide esivela kumlingani osebenza naye noma umakhelwane, khona-ke lokhu kusho ukuthi umphuphi angase abhekane neshwa nokulimala okuvela Phambi kwalowo omnike isipho, amakhele itulo futhi amzonde.

Ngokuqondene nombono othembisayo wegolide ephusheni lomuntu, uwumbono oyisipho Umgexo wegolide ephusheniN ngakho-ke kubonisa ukuthi umboni uzothola izindaba ezinhle ngomsebenzi wakhe, angathola isikhundla esihloniphekile, noma uzokwazi ukungena emsebenzini omusha nge-interface enkulu yomphakathi.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nesipho segolide esivela kumuntu owaziwayo

Isipho sokuhlonipha ephusheni, uma sivela kumuntu umbonisi owaziyo, khona-ke singabonisa ukusondela kokukhululeka nokukhululeka kwesimo ngomyalo kaNkulunkulu uMninimandla onke, ngakho-ke iphupho lithembisa izindaba ezinhle kulabo abashoyo. izinkinga nezinkathazo empilweni yakhe.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nesipho segolide esivela kumuntu ongaziwa

Ukuhunyushwa kwephupho ngesipho segolide esivela kumuntu ongaziwa kumbono kubonisa ukuthi uzothola indlela yokuziphilisa ebanzi esikhathini esizayo sokuphila kwakhe, ngakho-ke akufanele alahle ithemba futhi aqhubeke nokuzama kulokhu kuphila.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nesipho segolide esivela kumuntu ongaziwa

Iphupho ngesipho segolide esivela kumuntu ongaziwa lingase lihunyushwe njengobufakazi bokungena emsebenzini omusha, noma ukukhushulwa emsebenzini wamanje nokuthola isikhundla esiphakeme nesihloniphekile.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nesipho segolide esivela kumama

Isipho segolide ephusheni singase sinikezwe umama womboni, futhi lapha iphupho lichazwa ngokuthi ukuphela kwezinkinga ezikhona phakathi komboni nomyeni wakhe, noma iphupho lingase libonise ukukhulelwa okuseduze komnikazi we iphupho, uma uNkulunkulu evuma.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nesipho segolide esivela kumufi

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nesipho segolide esivela kumuntu oshonile ngokuvamile kuwubufakazi bokuthi umboni uzothola into ejabulisayo maduzane, futhi leyo ndaba ejabulisayo incike, eqinisweni, ezifisweni zomboni ngamunye.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokupha indandatho yegolide

Iphupho lokunikeza indandatho yegolide libonisa ukuthi umboni ungumuntu onamandla okwazi ukuthwala imithwalo yemfanelo nemithwalo, nokuthi esikhathini esizayo uzovezwa imithwalo eyengeziwe nokukhathala kokuphila, futhi kufanele afune usizo lwe UNkulunkulu uSomandla ukuze angabi buthakathaka, futhi uNkulunkulu wazi kangcono.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokupha isongo segolide

Iphupho lesipho sesongo segolide somboni libonisa ukuthi uzothwala izinkinga nemithwalo eminingi kulokhu kuphila, nokuthi angase adinge ukufuna usizo kulabo abasondelene naye esikhundleni sokuba ngaphansi kwengcindezi yengqondo nokuqwasha.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nesipho segolide esivela kumngane

Iphupho lesipho segolide elivela kumngane lingase lihunyushwe izazi zokuhumusha njengenkomba yezinga lothando olukhona phakathi komboni nomngane wakhe, nokuthi bawusizo komunye nomunye, nokuthi akufanele banikeze. phezu kwalokho, kungakhathaliseki ukuthi yiziphi izinkinga ababhekana nazo ekuphileni.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nesipho segolide

Iphupho ngegolide eliningi libonisa umshado oseduze ngezinye izikhathi, noma kungase kufanekisela izazi ezithile zokuhumusha izimfanelo ezinhle zomboni, okubaluleke kakhulu okuwukuphana, ukupha, nothando kwabanye, futhi uNkulunkulu wazi kangcono.

Ukuhunyushwa kwephupho ngomuntu onginika igolide

Iphupho mayelana nokuthatha igolide kumuntu liwubufakazi bokuzwa izindaba ezinhle ngokushesha, ukuze izimo zokuphila nokusebenza komboni zithuthuke ngemva kwalezi zindaba, ngakho-ke akumelwe akhohlwe ukusondela kuNkulunkulu futhi abonge umusa wakhe, Inkazimulo mayibe kuye.

Isixhumanisi esifushane

Shiya amazwana

ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.Izinkambu eziyisibopho zikhonjiswa ngu *