Wazini mayelana nencazelo yephupho ngokuthandaza ngokusho kuka-Ibn Sirin?

Mostafa Ahmed
2024-03-20T22:16:40+00:00
Amaphupho ka-Ibn Sirin
Mostafa AhmedIsifundi sobufakazi: adminMashi 17, 2024Isibuyekezo sokugcina: ezinyangeni ezi-4 ezedlule

Ukuhunyushwa kwephupho ngomthandazo

Ososayensi nabahumushi baye basho ukuthi ukuphupha ngomkhuleko kunezincazelo ezinhle eziletha ubuhle kumphuphi ezindabeni zakhe zomhlaba nezenkolo. Umthandazo ephusheni ubonisa izincazelo eziningana, kuhlanganise nokuphumelela ekugcwaliseni amathemba nemithwalo yemfanelo, ukukhokha izikweletu, ukunamathela ezimfundisweni zenkolo nokwenza imisebenzi yenkolo.

Ngokwezincazelo zabahumushi, indawo yokuthandaza ephusheni ibaluleke kakhulu. Isibonelo, umuntu ophupha ethandaza engadini, iphupho lakhe lithathwa njengenkomba yokucela intethelelo kuNkulunkulu. Uma umphuphi ethandaza epulazini, kusho ukuthi uzokwazi ukukhokha izikweletu zakhe. Ukuthandaza uhlezi ngenxa yezaba kungase kubonise ukuthi izenzo azamukelwa, kuyilapho ukuthandaza ulele kungase kubonise ukugula.

Ukuphupha ngokuthandaza kumemezela izindaba ezinhle, njengoba kufanekisela inkolo enhle nokuphishekela ukwenza izenzo zokukhulekela nokunamathela emiyalweni kaNkulunkulu. Ukuphupha ukwenza i-sunnah nemithandazo yokuzithandela kungabonisa ukuhlanzeka komphefumulo nokubekezela lapho ubhekene nezilingo, ukubonisa ububele kwabanye nokunakekela umndeni nabangane.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuphazamisa umthandazo

Ukuhunyushwa kwephupho ngomthandazo ngu-Ibn Sirin

U-Ibn Sirin kanye noSheikh Al-Nabulsi, izazi ezimbili eziphambili zokuchazwa kwamaphupho, banikeza umthandazo ephusheni ukubaluleka okukhulu okuvela ezincazelweni zawo zobuhle nokuzinikela. U-Ibn Sirin ubonisa ukuthi umthandazo oyisibopho ubonisa ukuzibophezela komuntu emisebenzini yakhe engokwenkolo nokuthatha kwakhe imithwalo yemfanelo, okungase futhi kubonise amandla akhe okunqoba ubunzima nokukhokha izikweletu. Ukuthandaza ephusheni kuletha ubuhle obuningi futhi kususa ukukhathazeka, ngokusho kwakhe.

Ngokuqondene noSheikh Nabulsi, ukholelwa ukuthi umkhuleko, ngezindlela zawo ezahlukahlukene, uqukethe izincazelo ezinhle enkolweni nasemhlabeni. Imithandazo eyisibopho inezikhombo ekwenzeni amasiko e-Hajj noma ukudeda esonweni, ama-Sunnah abonisa ukubekezela, kuyilapho imithandazo yokuzithandela ifanekisela ukuzithoba. Sekukonke, ukuphupha uthandaza kuyizindaba ezinhle kumuntu inqobo nje uma kuyiqiniso futhi kuphelele.

Ukubona umkhuleko weqembu uzwakalisa ubunye benhloso nokubuthana esenzweni esihle, futhi uma umuntu ezibona ehola abantu ngomthandazo, lokhu kubonisa indima yakhe yobuholi ekusabalaliseni ubuhle. Umthandazo wangoLwesihlanu umemezela ukukhululeka okuseduze, umthandazo esimweni sokwesaba usikisela ukuphepha, futhi umthandazo wokuthethelela ubonisa ukuzisola nesifiso sokusula izono.

Umthandazo wokusa uphethe izincazelo zobuhle nezindaba ezinhle, umthandazo wasemini ugcizelela ukuvuleka ekulungeni nasekulaleleni, kuyilapho umthandazo wantambama ubonisa ukulingana phakathi kwengcebo nobumpofu. Ngokuqondene nomthandazo wokushona kwelanga, ubonisa ukuphela kwesigaba esithile, futhi umthandazo wakusihlwa ubonisa ukuthwala imithwalo yemfanelo nokunakekela ubuhlobo bomkhaya.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuthandazela abesifazane abangashadile

U-Ibn Sirin ubheka ukuthi ukubona umthandazo ephusheni lowesifazane ongashadile kunezincazelo ezinhle ezihlobene nempumelelo nokukhululeka empilweni yakhe. Lapho ebona ephusheni lakhe ukuthi wenza umthandazo ngendlela efanele, lokhu kungahunyushwa ukuthi uzonqoba ukwesaba kwakhe noma izifiso zakhe zizofezeka. Futhi, iphupho lokwenza umthandazo lifanekisela ukuthi kungenzeka umshado ojabulisayo noma ukungena esimweni esizuzisayo nesibusisekile.

Imithandazo ehlukene ephusheni inezincazelo zayo kumuntu wesifazane ongashadile. Umthandazo wokusa ubonisa izindaba ezinhle zokuthi izinkathazo zizoshabalala futhi usizi luzosuswa, kuyilapho ukubona umthandazo wasemini ubonisa ukucaciswa kwezindaba eziyinkimbinkimbi futhi mhlawumbe ukuhoxiswa kwezinye izinsolo. Ngokuqondene nomthandazo wantambama, ubonisa inzuzo enkulu etholakala olwazini nasekucabangeni. Iphupho ngomkhuleko weMaghrib libikezela ukuphela okusondelayo kwenkathi ethile, kungakhathaliseki ukuthi kuhle noma okubi. Ukwenza umthandazo wakusihlwa kufanekisela ukuphela okuphumelelayo kokuthile, uNkulunkulu ethanda.

Uma owesifazane ongashadile ephupha ukuthi uthandaza namadoda ephusheni, lokhu kubonisa ukuthi kungenzeka ukuthi uzohlangana nabantu abalungile. Nokho, uma ezibona ehola amadoda ngomthandazo, kungase kubonise ukuthi uhileleka ekuziphatheni okungajwayelekile okungase kubangele ingxabano noma ukungezwani. Noma ngabe ubani ophupha ukuthi uyajola ngoLwesihlanu, angase angene engxoxweni ezomlimaza.

Ukuthandaza ngenye indlela ngaphandle kweQiblah noma ukwenza iphutha ngokulenza ephusheni kunezincazelo eziyisixwayiso. Kungase kubonise ukuholwa abangane ababi noma ukukhohliswa abantu. Ukungabikho komthandazo kungase futhi kubonise isidingo sokucabanga kabusha ngokuziphatha komuntu futhi aphenduke.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuthandazela owesifazane oshadile

Lapho owesifazane oshadile ephupha ukuthi wenza umthandazo, lokhu kungabhekwa njengophawu lokuzinza empilweni yakhe kanye nesiqondiso sakhe sokwenza izinqumo eziphusile ezisekela impumelelo yakhe. Uma ethandaza futhi ethandaza ephusheni lakhe, lokhu kungase kubonise ukuthi ubuhle buzotholakala maduze empilweni yakhe, njengokwenzeka kokukhulelwa naphezu kwezinselele zangaphambili. Kodwa-ke, uma ebona ephusheni ukuthi akawuqedi umkhuleko wakhe, lokhu kungase kubonise ukuba khona kwezinselele empilweni yakhe, okulindeleke ukuthi zinyamalale maduzane.

Ngakolunye uhlangothi, iphupho lapho owesifazane oshadile ehola amadoda emthandazweni angase abe nencazelo engalungile ehlobene nesenzakalo esiseduze somcimbi ongathandeki. Kodwa uma ehola amadoda, lokhu kungase kuhunyushwe ngokuthi wenza okuthile okungalungile.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuthandazela owesifazane okhulelwe

Kuyashiwo encazelweni yamaphupho ukuthi uma owesifazane okhulelwe ezibona ephusheni ethandaza, ekhuleka kuNkulunkulu futhi ephindaphinda amavesi eKur'an eNgcwele, lokhu kukhomba ukuthi umntwana ozayo uphethe ikusasa eliqhakazile elingase lizibonakalise. ekubeni yisifundiswa esinomqondo ocolekile njengoba ekhula.

Ngakolunye uhlangothi, uma owesifazane okhulelwe ebona ukuthi wenza umthandazo ephusheni lakhe futhi enxusa abanye ukuba bahlanganyele kulo, lokhu kubonisa ukushisekela kwakhe okwedlulele ukwenza umsebenzi wakhe wokubeletha ngendlela engcono kakhulu, okubonisa ukuthi uyamkhulisa. indodana noma indodakazi kumagugu nezimiso ezinzile nezincomekayo.

Ukuhunyushwa kwephupho ngomthandazo wowesifazane ohlukanisile

Kowesifazane ohlukanisile ozibona enza umthandazo ephusheni, lo mbono ungase ube nezincazelo ezijulile ezihlobene nezinguquko ezinhle empilweni yakhe. Leli phupho lingase lihunyushwe njengomyalezo ophethe izindaba ezinhle zokuthi uzobona ukwanda kwendlela yokuziphilisa kanye nentuthuko ebonakalayo ezimweni zakhe zomuntu siqu. Lokhu kucatshangelwa kukhombisa impumelelo eseduze ezimeni zakhe ezomsiza ukuthi anqobe ubunzima nezingqinamba abhekane nazo phambilini.

Ukuphupha wenzela owesifazane ohlukanisile umkhuleko kungase futhi kubonise ithemba ngekusasa kanye nokuthola izibusiso azifunayo, okuzoholela ekufinyeleleni imigomo yakhe futhi kukhuphule ukuphila kwakhe ezingeni elingcono. Ngakolunye uhlangothi, umbono womkhuleko ungahunyushwa njengenkomba yokuthi uzokwazi ukululama futhi anqobe ubunzima obudlule, futhi aqale ikhasi elisha eligcwele ukuzinza nokuthula.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuthandazela indoda

U-Ibn Sirin, uchwepheshe wokuhumusha amaphupho, unikeza ukuqonda okucacile ngezincazelo zomthandazo emaphusheni amadoda ashadile. Iphupho eliphathelene nokuthandazela indoda eshadile lifanekisela i-harbinger yokukhululeka okusheshayo nokuqeda izinkinga ezibhekene nazo. Uma umthandazo uhlobene nemikhuleko eyisibopho, ubonisa ukuzibophezela kwakhe emndenini wakhe nomndeni wakhe.

Uma umuntu ebona ukwenza imikhuleko yokuzithandela ephusheni, lokhu kumemezela ukuthola imali noma ukuhlinzekwa kwabantwana besilisa, ecaphuna ivesi le-Qur’an elikhuluma ngokunikeza abaprofethi u-Isaka noJakobe.

Ukubona umuntu ethandaza ephuzile kunencazelo engeyinhle, njengoba kusho ukunikeza ubufakazi bamanga. Ngenkathi ukuphupha ukhuleka umuntu esesimeni sokungcola kukhomba ukonakala enkolweni. Uma ebona ukuthi uthandaza ebheke empumalanga noma entshonalanga esikhundleni sokubheka eQiblah, lokhu kuveza ukuchezuka enkolweni noma ukwephula umthetho wamaSulumane. Noma ubani obona ephusheni lakhe ukuthi uyathandaza ebheke kolunye uhlangothi lweQiblah, lokhu kubonisa ukuziphatha okuyihlazo kumkakhe noma ukufuna ubudlelwano ngaphandle komshado.

Kunalokho, ukukhuleka okuqondiswe ngaseKaaba kukhomba ukunemba kwenkolo kanye nobudlelwane obuhle nonkosikazi. Ukwenza imithandazo ngesikhathi kukhombisa ukuzibophezela emisebenzini. Uma owesilisa ephupha ethandaza ehlezi abanye bemile, lokhu kuyinkomba yobudedengu kwezinye izinto ebhekene nazo. Ukubona ukusebenza komkhuleko kumuntu ongakhuleki ephapheme kuyisimemo sokuphenduka abuyele endleleni eqondile. Ekugcineni, ukuphupha uthandaza futhi uphindaphinda i-Tashahhud kumemezela ukushabalala kokukhathazeka nokucindezeleka.

Ngokubona ukuthi ngithandaza umthandazo wokusa

U-Ibn Sirin ucabanga ukuthi iphupho lokwenza umthandazo wokuntwela wokusa ophoqelekile lifanekisela ukuthi umphuphi uzoqala ukuthuthukisa izimo zakhe zokuphila futhi ahlele izindaba zomndeni wakhe. Ukwenza umthandazo wokusa ngesikhathi kukhombisa ukwethembeka neseluleko kwabanye, kuyilapho ukulibazisa kubonisa ukumosha izithembiso.

Ukweqiwa komkhuleko wokusa ephusheni kusho ukubambezeleka emsebenzini nasemizamweni, futhi ukuwushaya indiva ngamabomu kukhombisa ukungabi nandaba nenkolo nokukhulekela. U-Al-Nabulsi ukholelwa ukuthi iphupho ngomthandazo wokusa libikezela isenzakalo esibalulekile esizayo, kungakhathaliseki ukuthi sihle noma sibi, futhi kungase kube inkomba yesifungo umphuphi azofunga. Mayelana nokuthandaza ubheke eQiblah, kuveza ubuqotho bomuntu enkolweni yakhe, kuyilapho ukuthandaza ebheke ngaphandle kweQiblah kukhomba ukulandela ukuziphatha okubi.

U-Ibn Shaheen uhlobanisa ukubona umkhuleko wokusa nokuphila kanye nokuthola imali esemthethweni, inqobo nje uma kwenziwa ngesikhathi, futhi ukuqedwa kwawo kusho ukwanda komcebo. Ukwehluleka ukuphetha umthandazo wokusa kukhombisa ubudedengu ekuphathweni kwezinsiza. Ukwenza umkhuleko wokusa emgwaqeni kukhombisa ukulahla ukuphenduka, kanti emhlabeni olinywayo kukhomba ukukhokhwa kwezikweletu. Ukuphupha ngokwenza umthandazo endaweni engafanele, njengendawo yokugezela, kuxwayisa ngokwenza izenzo ezithinta kabi inkolo.

Ukubona ukuphazamiseka komkhuleko ephusheni

Ukubona umkhuleko umiswa ephusheni kuveza ukuthi umuntu ubhekene neqoqo lezinselele ezinkulu nezithiyo ezima endleleni yokufeza izinhloso nezifiso zakhe azifisayo. Lesi simo singase simenze azizwe ekhungathekile futhi alahlekelwe yithemba.

Ngakolunye uhlangothi, uma umuntu efakaza ephusheni lakhe isenzakalo esimshukumisela ukuba anqamule imithandazo yakhe, lokhu kubonisa ukusondela kochungechunge lwezimo ezinzima nezibuhlungu ezingase zithinte kabi insimu yakhe yomsebenzi nokuphila kwansuku zonke, okumdingayo. ukuba nesineke nokuzola ukuzinqoba.

Ukubona ukuphazamiseka komkhuleko ephusheni kungabuye kuhunyushwe njengesixwayiso kumuntu ukuthi angase ahileleke ekuziphatheni okungamukeleki ngokokuziphatha, njengokuhleba noma ukuhleba ngaphandle kwesizathu, okudinga ukuba acabangele kabusha izenzo zakhe futhi alungise ukuziphatha kwakhe ukuze agweme okwengeziwe. isijeziso esinzima angabhekana naso.

Ukubona ukulinda umthandazo wakusihlwa ephusheni

U-Ibn Sirin uhumusha umbono womthandazo wakusihlwa ephusheni njengenkomba yokuzola nokuthula ekusebenzelaneni nomndeni nokuletha injabulo ezinhliziyweni zabo. Lo mbono ungabuye ubonise ukuqedwa kanye nokuphela kwempilo. Uma umthandazo wakusihlwa ubonakala ebandleni, ubonisa izenzo ezinhle nokuziphatha okuhle. Ngokomfanekiso, umthandazo wakusihlwa uhlotshaniswa nokukhululeka ebunzimeni nasezindabeni zokuphela kwezinkinga.

U-Al-Nabulsi ubona umbono womkhuleko wakusihlwa njengokulungiselela ukuhamba, umshado, noma izinguquko ezinkulu empilweni. Lo mbono ungase futhi ubonise izinkinga zamehlo noma ukwandiswa kwempilo. Ukubona ukungenzi kahle komthandazo wakusihlwa kungase kubonise ukholo olubi nokukhohlisa.

U-Ibn Shaheen ubheka umbono womthandazo wakusihlwa njengophawu lwenjabulo nokuphathwa kahle kwezihlobo. Umkhuleko wasebusuku wokuzithandela uphethe isithembiso sempilo ebusisekile futhi ukhombisa ukujwayelana phakathi kwemiphefumulo efuna isiqondiso. Ukuchitha ubusuku emthandazweni kumemezela ubuhle kule mpilo nakusasa.

Ukuthandazela isilwane noma ukuveza ngokungalungile ukwesaba nokukhathala noma ukuveza izimfihlo. Ukungakwazi ukuqeda umthandazo wakusihlwa kungase kumemezele ukuhlehliswa komshado noma uhambo. Yebo, izincazelo zamaphupho zihlala zingaphansi kokuchazwa, nolwazi ngoNkulunkulu kuphela.

Ukubona abantu behola umthandazo ephusheni

Uma umuntu ebona ephusheni lakhe ukuthi uhola abakhulekeli ngaphandle kokuba i-imam eqinisweni, lokhu kubonisa ukuthi uzobe esesikhundleni esivelele futhi uzothola ukulalela kwabantu kuye. Noma ubani obona ephusheni lakhe ukuthi uhola abantu ngomkhuleko, ebheke eQiblah, ngomkhuleko ophelele, lokhu kukhomba ubulungisa bakhe nokulunga kwakhe ebuholini bakhe. Nokho, uma imithandazo yalabo ababethandaza ngemva kwakhe ephusheni lakhe yayingaphelele noma yeqisa, lokhu kubonisa ukweqa nokungabi nabulungisa ebuholini bakhe, okuholela ekubeni azizwe ekhathazekile futhi edabukile.

Uma umuntu ezibona ehola abantu emi lapho abakhulekeli behlezi, lokhu kuveza ukuthi akadebeseleli imithwalo yakhe yemfanelo kwabanye, kodwa angase azishaye indiva yena. Lo mbono ungase futhi ubonise ukuzinikela kwakhe ekukhonzeni ababuthakathaka nabagulayo. Uma ephusheni ethandaza futhi abakhulekeli bemi ngenkathi ehlezi, lokhu kukhomba ubudedengu kwesinye sezikhundla azithathayo.

Uma umuntu ezibona ehola abantu ehlezi, kanye nabakhulekeli, lokhu kuveza ukubhekana kwakhe nezikweletu nezinkinga ezinzima. Ukubona umuntu ethandaza nabesifazane ephusheni kubonisa ukuthi unomthwalo wemfanelo kubantu abasesikhundleni esibuthakathaka. Kodwa-ke, uma ezibona ethandaza elele embhedeni futhi egqoke izingubo ezimhlophe engashongo noma ephindaphinda i-takbeer, lokhu kukhomba ukuthi kungenzeka afe. Uma owesifazane ebona ephusheni lakhe ukuthi uhola amadoda, lo mbono uphakamisa isiphetho esifanayo.

Ukubona ukugeza nokuthandaza e-mosque

Ukubona ukugeza emaphusheni kuyisihloko esibaluleke kakhulu ekuchazeni amaphupho, njengoba kubonisa izincazelo ezihlukahlukene nezincazelo. Ukungcola emaphusheni ngokuvamile kubonakala njengophawu lobuhle nethemba, njengoba kubonisa ukuhlanzeka okungokomoya nokwenyama, futhi kuthathwa njengophawu lokukhululeka nokukhululeka ekukhathazekeni nasebunzimeni.

Ngokusho kwabahumushi, ukugeza okuphelele nokulungile ephusheni kuyinkomba yokuphothulwa kwemizamo kanye nokuphumelela okuphumelelayo kwemigomo. Lo mbono uveza ikhono lomphuphi lokubhekana nezinselele ngokubekezela nangobuqotho. Ngakolunye uhlangothi, uma umuntu ebona ephusheni lakhe ukuthi wenza ukugeza ngokungalungile noma usebenzisa izinto ezingavumelekile ukugeza okusemthethweni, lokhu kungase kubonise ukukhathazeka nokudideka empilweni yomphuphi noma kubonise ukuntula kwakhe ukwethembeka nobuqotho ezenzweni zakhe. .

Abanye abahlaziyi bakholelwa ukuthi ukugeza umzimba ngezinto ezingewona amanzi, njengobisi noma uju, kungaba ubufakazi bezikweletu noma ukulahlekelwa izinto ezibonakalayo. Ngakolunye uhlangothi, kunenkolelo yokuthi ukugeza neqembu labantu kungase kufanekise ukubuyisela izinto ezilahlekile noma ukuthola ukusekelwa abanye ngezikhathi zesidingo.

Ukugeza kubuye kuhunyushwe kwezinye izimo njengophawu lokuphenduka kanye nokubuyela endleleni eqondile, ikakhulukazi uma ukugeza kubonakala kusetshenziswa amanzi olwandle noma omfula. Le mibono igcizelela isidingo sokubekezela nokukhuthazela lapho sibhekene nezinselele ezingokomoya nezingokwenyama.

Ukubona abangasekho benza umthandazo ephusheni

Umbono womuntu ofile owenza umthandazo ephusheni unezincazelo ezinhle nezithembisayo ezihlobene nesimo sakhe esiphakeme noNkulunkulu uMninimandla onke. Uma lo muntu oshonile ubeyingxenye yomndeni wakho, lokhu kubangela umuzwa wokunethezeka nenjabulo, hhayi ukudabuka, njengoba lokhu kukhomba ukuthi wayejabulela isikhundla esihloniphekile ezandleni zoMdali, Udumo malube Kuye, ngokuvuzwa ngezenzo ezinhle kanye ukukhulekela okuqotho akwenza phakathi nokuphila kwakhe. Ukubuka umufi ethandaza ephusheni lakho kungase futhi kubonise uthando olujulile onalo ngalo muntu nokucabanga kwakho njalo ngaye.

Ukubona umuntu ofile kucela umuntu ukuthi athandaze

Umuntu ebona umuntu ofile ephusheni lakhe emcela ukuba enze umthandazo kuyinkomba ebalulekile engakwazi ukuthwala izincazelo eziningi ezihluka kuye ngokuthi isimo somphuphi. Isibonelo, uma owesifazane oshadile ebona leli phupho, kungase kubonakale njengesibonakaliso sokuza kobuhle nokuziphilisa okuzokhukhula impilo yakhe.

Ngokuqondene nentombazane engashadile ethola ephusheni layo umuntu ofile ecela umthandazo, lokhu kungase kuhunyushwe njengesibonakaliso sokuza kobuhle nezibusiso empilweni yakhe. Ngakolunye uhlangothi, lapho umphuphi eyindoda eshadile, umbono ungase ube isimemo kuye sokuzindla ngokubaluleka kokupha, isisa, nokuthandazela abafileyo, futhi ubonisa izincazelo zokungafihli ngokomoya nokuhlanzwa.

Ukubona umthandazo eGrand Mosque eMecca ephusheni lowesifazane ongashadile

Ekuchazeni amaphupho, umbono wokukhuleka e-Grand Mosque eMecca ngentombazane engashadile unezincazelo ezinhle ezibonisa impumelelo nobuhle obuzayo ezicini ezihlukahlukene zokuphila kwakhe, kungakhathaliseki ukuthi zisezingeni elisebenzayo noma elingokomzwelo.

Lapho intombazane iphupha ukuthi yenza i-Tawaf eduze kwe-Kaaba futhi ikanye nendoda, lokhu kungase kubonise ukuthi ithembisa umshado nomuntu onezimfanelo ezikhethekile. Ngakolunye uhlangothi, uma ebona ephusheni lakhe ukuthi useGrand Mosque eMecca futhi eshona ngesikhathi somthandazo engazange awenze, lokhu kungase kubonise ukuqhelelana kwakhe nokuqhuba amasiko enkolo nokugxila kwakhe ezintweni zezwe.

Iphupho lapho owesifazane ongashadile ebonakala ethandaza endaweni engcwele ngaphandle kokumboza izinwele zakhe nalo linencazelo ebonisa ukuziphatha okungalungile nokuphambuka endleleni eqondile. Nakuba umbono wakhe ethandaza ngaphakathi kwe-Holy Kaaba iyodwa ukhombisa ukuba khona kwabantu abazama ukumlimaza, ukubaluleka lapha kuyakhula kuhlanganise nokuba khona kokuhleba nokuhleba empilweni yakhe.

Ngokuqondene nephupho lapho owesifazane ongashadile enza khona umkhuleko wokusa e-Grand Mosque, lokhu kuthumela umyalezo omuhle ngempilo egcwele izibusiso nobuhle, egcizelela ukubaluleka kokuzibophezela ekukhulekeleni. Lezi zincazelo zivulela intombazane iwindi lokuqonda okujulile kwemiyalezo efihlwe emaphusheni ayo futhi iyikhuthaze ukuba izindle ngendlela yayo engokomoya neyomhlaba.

Ukubona umkhuleko e-mihrab ye-Mosque yoMprofethi

Lapho ebona iMosque yoMprofethi ephusheni, lokhu kuthathwa njengophawu oluhle lokuzibophezela komphuphi ezimfundisweni zenkolo yakhe kanye nokulandela kwakhe amaSunnah oMprofethi. Ukungena eMosque yoMprofethi kukhombisa ukuthola isikhundla esiphakeme kanye nenhlonipho enkulu phakathi kwabantu. Ukuma phambi kwe-mosque kukhombisa isifiso somuntu sokufuna intethelelo nokuhlanzwa ezonweni.

Ukuvakashela le ndawo engcwele ephusheni kumemezela ukusondela kuNkulunkulu uSomandla ngezenzo ezinhle, kuyilapho ukuhamba ngaphakathi kwe-mosque kubonisa isifiso sokuzuza ulwazi nesiqondiso. Ukubonakala kweMosque yoMprofethi ephusheni ngokuvamile kuyizindaba ezinhle futhi kubonisa ukuphela kokuphila okugcwele izibusiso.

Ukuze uthole iphupho mayelana ne-Imam of the Prophet's Mosque, liwuphawu lomuntu wezinga eliphezulu nenhlonipho enkulu. Ngakolunye uhlangothi, ukuwa kwe-Mosque yoMprofethi ephusheni kuyisixwayiso ngokumelene nokufulathela inkolo, futhi ukubona i-mosque ishiywe kubonisa ukwenzeka kwezingxabano ezinkulu. Uma i-mosque igcwele abantu, lokhu kubonisa inkathi yeHajj. Uma ihlanganisa nabakhulekeli, ingase ibonise usizi olunganqotshwa ngomthandazo.

Ukuhlanza iMosque yoMprofethi ephusheni kugqamisa ubuqotho, ukulalela, nokholo oluqotho. Ukubona ukucekelwa phansi kwayo kukhomba imizamo yokusabalalisa inkohlakalo. Nakuba ukulungisa ama-mosque kubhekisela emizamweni yezinguquko kanye nokuvuselela emphakathini.

Isixhumanisi esifushane

Shiya amazwana

ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.Izinkambu eziyisibopho zikhonjiswa ngu *