Ithini incazelo yokuphupha ngamaphela ephusheni ngokusho kuka-Ibn Sirin?

Mostafa Ahmed
Amaphupho ka-Ibn Sirin
Mostafa AhmedMashi 25, 2024Isibuyekezo sokugcina: ezinyangeni ezi-4 ezedlule

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana namaphela

Ukubona amaphela emaphusheni, ikakhulukazi lawo avela ebusuku, angathwala izincazelo ezahlukene ezihlobene nempilo yomuntu siqu kanye nemizwelo yomphuphi. Kwezinye izincazelo, lezi zinambuzane zingase zibonakale njengophawu lomuntu onezinhloso ezingcolile, ongase abe nomthelela omubi empilweni yomuntu ophuphayo, okubangela ukukhathazeka nokuphazamiseka ngenxa yenkulumo embi nokuhleba.

Ensizwa engashadile ebona iphela ephusheni layo, lokhu kungase kuhunyushwe njengesixwayiso kuye ngesidingo sokunensa futhi akhethe ngokucophelela ekukhetheni umlingani wakhe wokuphila ukuze agweme ukuzihlanganisa nomuntu ongamenza azisole esikhathini esizayo. . Ukubonakala kwe-cockroach emnyama ephusheni kungase kubonise izinkinga ezingokwengqondo noma isimo sokungazinzi ngokomzwelo, okwenza kube nesidingo sokuba umphuphi anakekele impilo yakhe yengqondo futhi abhekane nanoma yiziphi izinkinga abhekana nazo.

Komunye umongo, uma umuntu ebona ephusheni lakhe ukuthi amaphela anyonyobela ekudleni kwakhe, lokhu kungase kubonise izenzo zobudedengu noma izinqumo ezingacatshangelwa kahle ezimholela ekuhlulekeni. Lo mbono ubiza lowo ophuphayo ukuthi acabange kabusha indlela abhekana ngayo nempilo futhi abe nengqondo.

Ngakolunye uhlangothi, uma amaphela ebonakala emzimbeni womphuphi, lokhu kungase kubonise umona noma umhawu abanye abawuzwa kuye ngenxa yezimfanelo zakhe ezinhle nempumelelo. Kodwa uma ehamba ngezingubo zakhe, lokhu kungase kuhunyushwe njengophawu lokucasuka noma ukunganeliseki ngokuphila kwakhe, okudinga ukucabanga okuhle nokuphishekela injabulo.

Uma ubona amaphela egcwalisa igumbi lokulala, kungase kubhekwe njengesixwayiso ngokubaluleka kokugcina izimfihlo nokungavezi okuningi mayelana nobumfihlo obungase bubangele ukukhathazeka kamuva.

Ukuphupha amaphela endlini yokugezela - incazelo yamaphupho

Ukuhunyushwa kokubona amaphela ephusheni ngokusho kuka-Ibn Sirin

Isazi sokuhumusha amaphupho, u-Ibn Sirin, sichaza ukuthi ukubona amaphela ephusheni kungase kubikezele ukuba khona kobutha nobuzenzisi phakathi kwabantu abazungezile umphuphi. Ngokusho kokuhlaziywa kwakhe, lo mbono ubonisa ukuba khona kwabantu abangathembekile embuthanweni womphakathi wamaphupho. Uma uhlangabezana nokuhlasela kwephela ephusheni, u-Ibn Sirin uhumusha lokhu njengenkomba yezinkinga eziningi nezinkinga lowo ophuphayo azobhekana nazo.

U-Ibn Sirin uthumela umlayezo ojwayelekile kulabo abaphupha amaphela, okubonisa ukuthi bangase bafanekisele imizamo eqhubekayo eyenziwa umphuphi ukuze azuze ukuzinza nokuvikeleka kwengqondo empilweni yakhe. Ukholelwa ukuthi ukuphupha ubamba iphela ngaphandle kokuzizwa ukwesaba noma ukuzama ukulilimaza kwazisa umuntu ophuphayo ngokuthi kungenzeka ukuthi athintwe kabi ukuzihlanganisa kwakhe nabantu abanezimfanelo eziphansi zokuziphatha. Lo mbono uphethe izindaba ezinhle zamathuba okuthuthukisa impilo yomphuphi ngokuhlala kude nalaba bantu nokususa izinkinga ezihambisana nabo.

Incazelo yokubona amaphela ephusheni lowesifazane oyedwa

Ekuchazeni amaphupho, ukubona amaphela ephusheni lowesifazane oyedwa kungase kube inkomba yokuba khona kwezinselele noma abantu abanezinhloso zokungathembeki empilweni yakhe. Lo mbono uhunyushwa njengophawu lokuqaphela abantu mbumbulu noma labo abangaba nomona ngaye futhi babe nemizwa engemihle ngaye. Leli phupho lingase lisebenze njengesexwayiso sentombazane ukuthi ihlole ubudlelwano obuseduze kwayo futhi icabange kabusha ukwethemba ekubeka kwabanye.

Futhi, iphupho mayelana namaphela ngezinye izikhathi libonisa ukuhlukunyezwa noma izinkinga intombazane ebhekana nazo ekuphileni kwayo, okungenzeka ukuthi izizwa ingakwazi ukunqoba noma ukuphunyuka. Uma intombazane iphupha ukuthi ilunywe yiphela, lokhu kungase kubonise ukuthi izolinyazwa noma ikhohliswe umuntu obonisa izinhloso ezimbi kuye.

Kukholakala ukuthi lawa maphupho abangelwa umuzwa wangaphakathi wokukhathazeka nokushuba ngokuphathelene nezindaba ezithile ekuphileni kwakhe, njengokungathi unobunzima bokuthola izixazululo zezinkinga eziqhubekayo ezithinta kabi ukunethezeka kwakhe ngokwengqondo nangokomzimba.

Ukuhunyushwa kokubona amaphela ephusheni kowesifazane oshadile

Ezweni lamaphupho, ukubona amaphela kungase kube nezincazelo ezahlukene kanye nezimpawu ezihlobene nempilo yomuntu olele, ikakhulukazi uma owesifazane oshadile ebona leli phupho. Ukubona amaphela ethinta umzimba wakhe ephusheni kubonisa ukuthi kungenzeka ukuvezwa umona noma izenzo ezimbi, njengokuthakatha. Nakuba ukubona amaphela ngemibala emnyama ephusheni lowesifazane oshadile kungase kube inkomba yokwanda kwezinkinga zomshado nokungavumelani okungase kuholele ezimweni ezingezinhle.

Lapho owesifazane oshadile ebona iphela lihamba phezu kombhede wakhe ephusheni lakhe, lokhu kungase kube uphawu lwezinye izici ezingathandeki kumyeni wakhe, njengokuthambekela ebuhlotsheni obungemthetho noma ukwamukela imikhuba engemihle njengokweba noma ukukhwabanisa. Ngokuvamile, lo mbono ungahunyushwa njengenkomba yokuba khona kwezinto ezimbi kubuntu bomyeni.

Ngakolunye uhlangothi, uma umyeni kunguye obona iphela embhedeni wakhe ephusheni, lokhu kungase kuhunyushwe njengenkomba yokuntula izimfanelo ezinjengokwethembeka, ubuqotho, nokukhathazeka ohlangothini lomfazi ngakuye. umyeni nabantwana.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana namaphela kowesifazane okhulelwe

Ukubona amaphela ephusheni lowesifazane okhulelwe kuwuphawu olungase lubonise ukuthi uzobhekana nezinselele zempilo ezihlobene nokukhulelwa, futhi kulindeleke ukuthi lezi zinkinga zizophela ngemva kokuzalwa komntwana wakhe, ngokusho kokukholelwa emandleni kaNkulunkulu. Uma owesifazane ebona amaphela ephusheni lakhe, lokhu kungase kubonise ukuthi kukhona abantu embuthanweni wakhe oseduze ababonisa imizwa yakhe ephikisanayo, njengoba bebonisa uthando kodwa empeleni bambambele igqubu. Ngakolunye uhlangothi, uma inani lamaphela ephusheni lilincane, kuchazwa ukuthi uNkulunkulu uzomsekela futhi amsekele kuze kube yilapho ingane yakhe izalwa iphephile.

Ngakolunye uhlangothi, ukuphupha amaphela engena endlini kungase kufanekisele inkathi ezayo egcwele okuhlangenwe nakho okunzima okungabangela umuzwa wokudabuka okukhulu. Lolu hlobo lwephupho lungase futhi lubonise ukwesaba kwezinguquko ezizayo ezingase zithinte kabi inkambo yokuphila komphuphi.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana namaphela owesifazane ohlukanisile

Ukubonakala kwamaphela ephusheni lowesifazane ohlukanisile kubonisa ukuthi udlula enkathini egcwele izinselele nobunzima obuthinta kabi ukuzinza nokuthula akufunayo empilweni yakhe. Lo mbono usebenza njengesixwayiso kuye ngesidingo sokuqikelela nokuqapha ekusebenzelaneni kwakhe nabantu abaseduze kwakhe, njengoba abanye babo kungenzeka ukuthi bacathamela ngenhloso yokumfaka enkingeni. Lo mbono uphinde unxuse abesifazane ukuba baphendukele kuNkulunkulu ukuze bazivikele bona nemindeni yabo kunoma yimuphi umona noma ukucindezeleka okungenzeka kubahaqile.

Ukuba khona kwephela elindizayo ephusheni kunencazelo ebalulekile ehlobene nemiphumela engokwengqondo nengokomzwelo ebangelwa okuhlangenwe nakho okungekuhle akuthola, ikakhulukazi okuhlobene nomshado wakhe wangaphambili kanye nezinkinga abhekana nazo nomlingani wakhe wangaphambili. Kulo mongo, ukubona iphela elimhlophe elindizayo kungaba uphawu lwethemba, njengoba kuveza ithuba lokuthuthela esigabeni esisha, esihle kakhulu empilweni yakhe esingase sihlanganise ubuhlobo nomuntu onokuziphatha okuhle ozomnxephezela ngalokho. kwase kudlule.

Ngokuqondene nephela elindizayo elivela ephusheni, kungase kube isixwayiso mayelana nokuba khona kwabantu abanezinhloso ezimbi kumphuphi kanye nezingane zakhe. Lokhu kudinga ukuthi athathe isinyathelo sokuqapha futhi anake labo abavumela ukuba basondele emhlabeni wakhe siqu nomndeni.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nephela elikhulu

Iphela elikhulu emaphusheni livame ukukhombisa isethi yezinkinga nezinselele umuntu abhekana nazo empilweni yakhe. Kukholelwa ukuthi ukubonakala kwalolu hlobo lwezinambuzane emaphusheni kubonisa ukwesaba kwangaphakathi nokukhathazeka ngekusasa elingaqinisekile.

Uma ubona i-cockroach enkulu ephusheni futhi uzizwa ukwesaba noma ukubalekela, lokhu kuchazwa njengokubonakaliswa kokwesaba nokukhathazeka kwansuku zonke okuhlupha umuntu.

Kuthiwa ukuphupha iphela kungamela isitha okunzima ukubhekana naso. Emaphusheni anjalo, kunconywa ukuba ugcine ibanga ukusuka kulobu buntu obubi futhi ugweme ithonya eliyingozi elingase livele kubo.

Ngaphezu kwalokho, uma iphupho lihlanganisa ukubulala i-cockroach enkulu, lokhu kuchazwa njengekhono lomphuphi lokunqoba ubunzima futhi akhululwe osizini nemithwalo enzima.

Ukuhunyushwa kokubona amaphela ehamba emzimbeni

Ezweni lokuchazwa kwamaphupho, ukubukeka kwamaphela emzimbeni kuthwala izincazelo eziningi nezincazelo ezisukela ekuxwayiseni kuye kwezinselele. Ukuba khona kwamaphela emzimbeni ephusheni kungase kubonise ukuthi umphuphi uboniswa umona noma amehlo amabi kulabo abamzungezile, ikakhulukazi abangani abangase babe nomona ngezinto zakhe, amathalenta, noma ngisho nemithombo yezezimali. Kubalulekile ngomuntu ophuphayo ukuba aqaphele futhi athathe izinyathelo ezidingekayo ukuze azivikele emiphumeleni yalomona, njengokusho njalo ukunxusa nokukhipha amademoni ukuze afune isivikelo saphezulu.

Amaphela angena emzimbeni ephusheni angase asho ukuthi umphuphi uyagula noma uhileleke ebuhlotsheni nabantu abangambangela izinkinga nokulimaza. Ukuvela kwamaphela emzimbeni kubonisa ukuqeda umona, ukuphulukiswa kwezifo, ngaphezu kokukhipha abantu abanobuthi noma ukusika ubuhlobo nabo ngemva kwesikhathi sobunzima.

Lapho umuntu ebona amaphela ephuma emlonyeni wakhe ephusheni, lokhu kungase kubonise ukuthi inhliziyo igcwele inzondo nokunganeliseki, futhi kukhishwa amazwi alimazayo noma angafaneleki aphazamisa abanye. Ngokufanayo, amaphela angena emlonyeni angase amelele ukubhekana nemali esolisayo noma ukwenza izenzo namaphutha angaholela ekuzisoleni esikhathini esizayo.

Iphupho mayelana namaphela aphuma endlebeni libonisa ukuba khona kwabantu abakhuluma kabi ngomphuphi, bezama ukulimaza idumela lakhe phakathi kwabangane noma endaweni yokusebenza. Kunconywa ukuthi ungagxili kulezi zitatimende. Ngokuqondene namaphela angena endlebeni ephusheni, kubonisa ukulalela inhlebo nokuba matasa ngemibono nezingxoxo zabantu, okungase kuvule indlela yezingxabano nezinkinga.

Ukuhunyushwa kwephupho ngokufafaza amaphela ngesibulala-zinambuzane

Ekuchazeni amaphupho, ukubona amaphela kuthwala izincazelo ezehlukene ezibunjwe ngokwesimo sephupho. Imvamisa, lezi zinto ziwuphawu lokukhathazeka nezinkathazo ezingase zihlangane nempilo yomuntu, ezixhumene nokuba khona kobunzima noma abantu abanezinhloso ezimbi ngaye. Kodwa-ke, incazelo ihluke ngokuphelele lapho uthatha izinyathelo ezithile ezibhekiswe kulawa maphela ephusheni, njengokuwabulala noma ukuwafutha ngesibulala-zinambuzane.

Uma umuntu ephupha efutha noma ebulala amaphela, ithemba liyavela lapha ekunqobeni izithiyo ezikhona futhi akhiphe izingcindezi ezimsindayo. Lezi zenzo ngaphakathi kwephupho zibonisa isifiso somuntu kanye nemizamo yokuqeda izimo ezingezinhle ezima endleleni yakhe, ememezela isiqalo esisha esingenayo imithwalo kanye nokungezwani okumzungezile.

Ngaphezu kwalokho, inqubo yokufafaza amaphela ngaphakathi kwephupho ibonisa isimemo kumuntu ukuba abonise futhi alungiselele kahle ikusasa lakhe. Kusebenza njengesikhumbuzo sokubaluleka kokuhlela okufanele nokuzilungiselela ukubhekana nezinselele ezizayo ngokuzimisela nangamandla. Ngale ndlela, iphupho liziveza njengesiqondiso esihle esikhuthaza ukuqonda nokuzilungiselela ikusasa eliqhakazile, sizuza ezifundweni ezitholwe kokuhlangenwe nakho kwangaphambilini kwempilo.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana namaphela afile

Ukubona amaphela afile emaphusheni kubonisa izincazelo ezinhle nezincazelo. Lolu hlobo lwephupho lumemezela izindaba ezinhle ezizayo esikhathini esizayo esiseduze. Umbono onjalo ungaveza inguquko esuka enkathini enzima egcwele ubunzima iye esigabeni esijabulisayo nesizinzile. Ukubona amaphela afile ephusheni kuwuphawu lokushiya ngemuva kwezinkinga nezingxabano oye wabhekana nazo kanye nokuqala kwesahluko esisha esingenazo lezi zinkinga.

Ngemva kwesikhathi eside sokuhlupheka nokuzizwa ungakhululekile, iphupho mayelana namaphela afile limelela ukukhululeka ebunzimeni obulokhu bubangela ukungakhululeki. Leli phupho liphinde libonise ukuphela kwezithiyo eziye zahlala zithatha ingqondo yakho, okwenza indlela yokuqala yokuphila okusha, okujabulisayo nokuthula.

Uma udlula enkathini yokucindezeleka nezinkinga, ukubona amaphela efa ephusheni kungase kube ukubonakaliswa kwesifiso esijulile esingaphakathi kuwe sokuqeda lezo zinkinga futhi uqale phansi. Ingqondo engaphansi ingase iveze lesi sifiso ngamaphupho ngezimpawu ezinjengokufa kwamaphela.

Ngakolunye uhlangothi, uma ubona ephusheni lakho umzamo wokubulala i-cockroach kodwa ungaphumeleli, lokhu kungase kubonise ukuthi ubunzima nezingcindezi ziyaqhubeka empilweni yakho naphezu kwesifiso sakho esinamandla sokuziqeda. Lo mbono ukhombisa ukungakwazi ukunqoba izithiyo kalula.

Ngakho-ke, kungashiwo ukuthi amaphupho aqukethe amaphela afile ngokuvamile ayizindaba ezijabulisayo kanye nophawu lokuvuselela noshintsho lube ngcono empilweni yomphuphi.

Ukuhunyushwa kokubona amaphela endizayo ephusheni

Ekuchazeni iphupho, ukubona amaphela endizayo aphethe izincazelo eziningi ezincike kumongo kanye nemininingwane yephupho. Uma umuntu ebona amaphela endiza ephusheni, lokhu kungase kubonise ukuthi kukhona abamelene namajini aphikisana naye. Nokho, uma umphuphi ebona iphela lindiza lisuka kuye ngaphandle kokulinyazwa, lokhu kungase kubonise ukukhululeka kwakhe ekulimaleni okungavela kubathakathi noma abathakathi.

Uma amaphela endiza ezungeze ubuso bomuntu ephusheni, kungase kubonise ukuthi idumela lomphuphi lonakaliswa abantu abakhohlakele endaweni yakhe. Uma umuntu ephupha ukuthi amaphela endizayo amthwele, lokhu kungase kubonise ukuthi uthembele emalini engekho emthethweni ukuze aziphilise.

Ukuzwa ukwesaba amaphela endizayo ephusheni kungase kufanekisela ukuzisola nokuphenduka ekubhekaneni nabantu abangalungile noma abantu abanezinhloso ezimbi. Uma umuntu ephupha ukuthi ubalekela iphela elindizayo, lokhu kungase kusho ukuthi uzophunyuka esimweni esiyingozi noma itulo abehlelwa lona. Ukuphupha ngokubulala i-cockroach endizayo kungabonisa ukunqoba izinkinga noma abantu ababangela ukulimala, ngezenzo zomusa nezilungile.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana namaphela ahamba emzimbeni womuntu

  • Ezweni lamaphupho, ukubona amaphela emzimbeni wendoda eshadile kungathwala izilinganiso eziningana ezingokomfanekiso ezingase zibonakale ziyinkimbinkimbi ekuqaleni.
  •  Lapho indoda ithola iphela ligaqa emzimbeni wayo, lokhu kungase kubonise ukuthi ibhekene nezinkinga zezimali, njengokulahlekelwa noma ukunqwabelana kwezikweletu ezilindele ukukhokhwa.
  • I-cockroach enkulu ephusheni lomuntu ingase ifanekisele isithiyo esikhulu noma umuntu onethonya elibi ongena ekuphileni komuntu ophuphayo, okwenza umthwalo emizamweni yakhe futhi avimbele intuthuko yakhe.
  • Ukubona amaphela egijima emzimbeni wakhe bese eshabalala ngokushesha kungase kube nezimpawu zokusindiswa kubantu abanomona abazungezile lowo muntu.
  • Lokhu kukhombisa ukuthi kungenzeka ukunqoba izithiyo nokususa umkhathi wamandla amabi. Uma ukungezwani kufiphaza ubudlelwano bomphuphi nabathandekayo bakhe, iphupho lingabizwa ngokuthi uphawu lokulindela okuhle, njengoba ukubona amaphela kulo mongo kubonisa amathemba avuselelwe okuba nokwenzeka kokubuyisana nokubuyiselwa kobudlelwane obunobungane nokuzinza ngokomzwelo.

Ukuhunyushwa kokubona ukuhlasela kwephela ephusheni

Ekuchazeni iphupho, ukubona amaphela ephusheni ngokuvamile kubonakala njengenkomba yokubhekana nobunzima noma izinselele empeleni. Ukuhlasela kwamaphela ephusheni kungase kubonise umuzwa wokukhathazeka ngomonakalo ongase ube khona noma ukulahlekelwa umuntu angase aveze kukho abantu endaweni yakhe.

Ngokuqondile, uma amaphela amnyama ebonakala ehlasela umuntu ephusheni lakhe, lokhu kungase kubonise ukuba khona kwabantu empilweni yomphuphi abaphethe imizwa engemihle noma umona kuye. Inani elikhulu lamaphela lifanekisela umuzwa wokungabi namandla lapho ubhekene nezinselele nezithiyo, ezingase zibonakale kumphuphi ziningi futhi zikhulu kunamandla akhe okubhekana nazo.

Ukuphunyuka ekuhlaselweni kwamaphela ephusheni kungase kubonise umuzwa wokunqotshwa noma wokungabi namandla phambi kwabantu abangalungile noma izimo zokuphila. Ngakolunye uhlangothi, ukubhekana nokunqoba lokhu kuhlasela kuwuphawu lwethemba namandla ekulweni nalezi zinselele nokuphumelela ekunqobeni ubunzima.

Uma ubona amaphela amakhulu ehlasela ephusheni, lokhu kungase kusho ukuchayeka ekulimaleni okuvela kubantu abaphethe uhlobo oluthile lwegunya noma ithonya. Ngenkathi ukubona i-cockroach encane ihlasela kungase kufanekisele umphuphi elalela amagama angafuneki noma ukuphawula kwabanye.

Ukuhunyushwa kwephupho ngephela lingijaha

Ezweni lamaphupho, ukubonakala kwephela elijahayo kungase kube uphawu lwezinselele kanye nokungqubuzana empeleni.

  • Lolu hlobo lwephupho lungase lubonise ukuba khona kwabantu empilweni yomphuphi okungenzeka bangabi nezinhloso ezinhle kuye, okudinga ukuba aqaphe futhi akhethe ngokucophelela ukuthi ubani omzungezile.
  • Uma ukudabuka kungena enhliziyweni yomphuphi phakathi naleli phupho, lokhu kungase kubonise inkathi yokukhathazeka nokudabuka angase abhekane nayo.
  • Leli phupho lingabuye lihunyushwe njengenkomba yokuthi umphuphi ubhekene nezinkinga, ikakhulukazi lezo ezihlobene nesici sezimali, kanye nomuzwa wokungakwazi ukuzinqoba.
  • Uma i-cockroach ephusheni likhulu futhi lixoshwa njalo, kungase kubonise ukuthi izinkinga ezikhathaza umphuphi zihlobene nezingxabano zomndeni noma ukungazinzi ebuhlotsheni bomndeni, okwenza kudingeke ukuba abhekane nalezi zinkinga ukuze abuyisele ibhalansi empilweni yakhe. .

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nephela elihlanekezelwe

Iphupho eliphathelene nephela elibheke phansi, elihlotshaniswa nemizwa yokudabuka, libonisa ukuba khona kwezingcindezi zengqondo nemicabango ephazamisayo ethwala umphuphi futhi yenza kube nzima kuye ukucabanga kahle.

Uma ubona iphela elibheke phansi elifile, lokhu kumemezela ukusondela kokunqoba izithiyo zamanje nokungena esigabeni sokuzinza nokuthula.

Ngakolunye uhlangothi, ukubona leli phela linomuzwa wokudabuka kubonisa ukuthi izinselele zesikhathi esizayo zingayishintsha kakhulu inkambo yokuphila komphuphi.

Kodwa-ke, uma umuzwa ohambisana nombono uyinjabulo, ikakhulukazi entombazaneni engashadile, khona-ke lokhu kuphakamisa ukuphumelela okubonakalayo kanye nentuthuko emkhathizwe.

Isixhumanisi esifushane

Shiya amazwana

ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.Izinkambu eziyisibopho zikhonjiswa ngu *