Imiphumela ebaluleke kakhulu yokuchazwa kwephupho ngomuntu ofile ngokusho kuka-Ibn Sirin

Mostafa Ahmed
2024-05-14T08:49:52+00:00
Amaphupho ka-Ibn Sirin
Mostafa AhmedIsifundi sobufakazi: rehabMashi 12, 2024Isibuyekezo sokugcina: ezinyangeni ezi-XNUMX ezedlule

Ukuhunyushwa kwephupho elifile

Uma umuntu ebona ephusheni lakhe ukufa komuntu ayemazi ngaphambili, kodwa ukumemeza akuzange kuphakame eduze kwakhe, kodwa kunalokho usizi lwaluthule, lokhu kubonisa ukuthi umphuphi uzothola okuhle enzalweni yalowo oshonile. Ukudabuka ephusheni kubhekwa njengenkomba yokunyamalala kokukhathazeka kanye nesiqalo esisha.

Uma umuntu ephupha ukuthi ufile engagqokile, elele phezu kombhede noma embhedeni, lokhu kuyinkomba yokuthi uzothola izibusiso nokuhle emndenini wakhe, nokuthi impilo izomvulela iminyango yokuchuma.

Uma umuntu efakaza ephusheni lakhe ukuthi uthole isidumbu, lokhu kumemezela ukuthola ingcebo noma inzuzo yezimali. Uma ephupha ukuthi indodana yakhe ishonile, lokhu kuyinkomba yokunqoba kwakhe abamelene naye nokuqeda izitha zakhe.

Uma iphupho lihlanganisa ukuhamba nomuntu ofile noma ukumthwala entanyeni, khona-ke lokhu kubonisa uhambo olude umphuphi ozoluthatha, oluzomlethela ubuhle obuningi, futhi uma iphupho lihlanganisa ukuthwala umuntu ofile, khona-ke lokhu kuthembisa ukuphila okuchichimayo futhi ingcebo.

Ukuhunyushwa kwephupho elifile lika-Ibn Sirin

Ukuhunyushwa kokubona abafileyo ephusheni ngu-Ibn Sirin wabesifazane abangashadile

Lapho intombazane engashadile iphupha umuntu oshonile ebuyela ekuphileni, lokhu kumemezela ikusasa eligcwele izinto ezinhle nentuthuko ejabulisayo. Lawa maphupho afanekisela ukuqala kwesahluko esisha esigcwele ithemba nokuvuselelwa empilweni yakhe, njengoba egqamisa ukushabalala kobunzima kanye nokudamba kwezingqinamba ahlangabezana nazo.

Kulo mongo, ukubona umuntu ofile ebuyela kuye ephusheni lowesifazane oyedwa kubonisa isikhathi esisondelayo esiletha amathuba nezimpumelelo. Lokhu kuhlangana kwamaphupho nabafile akusho nje kuphela ubuhle nezibusiso, kodwa kuyinkomba yokuphinde abe nempilo enhle, isifiso sokuvelela, kanye nogqozi olungamsiza anqobe izinselele.

Uma umuntu oshonile ebonakala ethatha okuthile kumphuphi, lokhu kuhunyushwa njengophawu oluhle olubonisa ukukhululeka emikhawulweni yesikhathi eside nezinkinga. Ngakolunye uhlangothi, uma umbono uwukuthi umuntu oshonile uvuka ekufeni kwakhe, khona-ke lokhu kuyisibonakaliso esijabulisayo esifanekisela ukugcwaliseka kwezifiso zomuntu siqu kanye nemigomo ethembisa izinguquko eziphawulekayo zibe ngcono endleleni yokuphila kwakhe.

Ukuhunyushwa kokubona abafileyo ephusheni kowesifazane oshadile

Lapho inkosikazi ibona umuntu oshonile emnika okuthile ephusheni lakhe, lokhu kungase kube uphawu lokuza kobuhle nezibusiso ekuphileni kwakhe, kuhlanganise nethuba lokukhulelwa. Uma uxhawula isihlobo esishonile ephusheni, lokhu kungase kubonise ukulahlekelwa okungenzeka kwento ebalulekile esikhathini esizayo esiseduze. Uma iphupho lihlanganisa ukwanga umufi, lokhu kumemezela ubuhle obuningi kanye nokufezwa kwemigomo nempumelelo. Nokho, uma umuntu ofile ebonakala ethukuthele ephusheni, lokhu kungase kubonise ukugxila ngokweqile enjabulweni nasezilingweni zokuphila kwezwe ngaphandle kokukhathazeka ngokuphila kwangemva kokufa. Ngakolunye uhlangothi, uma iphupho lihlanganisa umufi ethatha okuthile kumphuphi, lokhu kungase kubonise ukuqeda izinkinga nokuthuthukisa izimo, ikakhulukazi ngokuphathelene nokuphila komshado.

Incazelo yokubona abangasekho bekhuleka ephusheni

Ukubona abafileyo bethandaza nabaphilayo emaphusheni kubonisa imilayezo eminingi nezincazelo ezibaluleke kakhulu. Uma abafileyo bebonakala bethandaza kanye nabaphilayo, lokhu kuhunyushwa njengophawu lokusondela kokufa kwabaphilayo, kubhekwa njengokungathi bahamba ezinyathelweni zabafileyo. Nakuba uma abafileyo bethandaza ema-mosque ngamaphupho, lokhu kubonisa ukuthi bazobe bephephile ekujezisweni ngemva kokufa kwabo.

Kufanele futhi kuqashelwe ukuthi ukubona abafileyo benza imikhuleko kwezinye izindawo ngaphandle kwalezo ababethandaza kuzo ngesikhathi besaphila kusikisela ukuthi bathola umvuzo wezenzo noma iminikelo yokupha ngemva kokufa kwabo. Uma abafileyo bethandaza ezindaweni zabo ezivamile, lokhu kubonisa ukuqhubeka kwethonya labo elihle nenkolo phakathi kwemindeni yabo.

Ngokufanayo, ukubona abafileyo bethandaza umthandazo wasekuseni kuletha isiqinisekiso sokuthi ukwesaba nokukhathazeka okwakukhathaza umphuphi sekunyamalele, kuyilapho umthandazo wasemini uthembisa izindaba ezinhle zokuphepha kunoma iyiphi ingozi engase ivele emkhathizwe. Umthandazo wantambama owenziwa ngabafileyo ubonisa isidingo somphuphi sokuzola nokuthula, kuyilapho umthandazo wakusihlwa usho ukuphela okuseduze kokukhathazeka nezinkinga, futhi umthandazo wakusihlwa uphethe izindaba ezinhle zesiphetho esihle.

Mayelana nokukhuleka nabafileyo ema-mosque, kuphakamisa ukuqondisa umphuphi endleleni yeqiniso nokulunga ngokwentando kaNkulunkulu. Ngaphezu kwalokho, ukuphupha abafileyo benza ukungcola kubonakala kuwuphawu oluhle olubonisa ukuma kwabo okuhle noMdali wabo, lowo ophuphayo kufanele azindle uma ebona abafileyo benza ukungcola, njengoba lokhu kungase kube isimemo kuye sokusheshisa ukubuyisela izikweletu zakhe. .Kuthiwa ukugezwa kwabafileyo endlini yomphuphi kumemezela izindaba ezinhle Ngokwenza izinto zibe lula ngomthandazo.

Ukuhunyushwa kokuqabula nokugona umuntu oshonile ephusheni

Uma umuntu eqabuza umuntu oshonile ongaziwa ephusheni lakhe, lokhu kungase kusho ukuthi usezokwamukela izindaba ezinhle nokuziphilisa emithonjeni engalindelekile. Ngakolunye uhlangothi, uma umuntu ofile ephusheni engumuntu owaziwayo futhi umphuphi uyamanga, khona-ke lokhu kufanekisela ubuhle obuzofika kuye buvela ezihlotsheni zakhe noma kubantu abasondelene naye. Lesi senzo singase futhi siveze inzuzo umphuphi azoyithola kumuntu oshonile, kungakhathaliseki ukuthi ulwazi noma imali.

Ngokwesibonelo, ukwanga isiphongo somuntu ofile kungase kubonise inhlonipho ejulile nesifiso sokulandela ezinyathelweni zakhe, kuyilapho isenzakalo sokuqabula isandla sofileyo ephusheni singase sibonise umuzwa wokuzisola ngesenzo. Uma umuntu ebona umbono eqabula izinyawo zomuntu oshonile, lokhu kungase kubonise ukuthi ufuna intethelelo nentethelelo. Ngaphezu kwalokho, ukwanga umuntu ofile emlonyeni ephusheni kubonisa isithakazelo emazwini oshonile, ukuwashicilela, noma ukwenza okuthile kuwo.

Ngokuqondene nokugona ezweni lamaphupho, ukwanga umuntu oshonile kungabonisa impilo ende yomphuphi. Nokho, uma ukwanga kunombango, lokhu kungase kungabi uphawu oluhle. Futhi, ukuzwa ubuhlungu ngenkathi ukwanga umuntu ofile kungase kubonise ukuthi umphuphi uhlushwa ezinye izinkinga zempilo.

Ukubona umuntu ofile edabukile ephusheni aphuphe ekhala

Lapho ubona umuntu oshonile ebonakala edabukile, lokhu kungase kubonise ukuntula ukuzibophezela ezinkolelweni nasemisebenzini yakhe engokwenkolo, noma mhlawumbe kubonise ubudedengu ekuthandazeleni abafileyo nokumnika izipho. Uma umuntu ofile ebonakala ephusheni ekhala, uthumela umlayezo oyisixwayiso okhumbuza ukubaluleka kokucabanga ngokuphila kwangemva kokufa.

Ukubonakala komufi eklabalasa noma ebangalasa kungase kufanekisele izinto ezingaxazululiwe noma ukunamathelana okungokomzwelo phakathi nokuphila kwakhe, njengezikweletu ezingaxazululiwe noma izingxabano. Kukhona nalabo abathi ukubona umuntu ofile ezishaya ephusheni kungase kufanekisele ubunzima umndeni ongase ubhekane nabo.

Ukubona umama oshonile edabukile kungahunyushwa njengesibonakaliso sokuthi umphuphi ulahlekelwe indlela yakhe engokomoya noma enganaki amalungelo akhe, egcizelela isidingo sakhe semithandazo kanye nezipho. Ngakolunye uhlangothi, ukukhala kukababa ephusheni kungase kubonise izikhathi zokucindezeleka umphuphi abhekana nazo nesidingo sakhe sokusekelwa, noma kungase kubonise ukuzisola ngezenzo ezingqubuzana nezimfundiso zikababa. Emantombazaneni angashadile, ubaba oshonile ekhala ephusheni angase abe inkomba yokuzizwa edinga ukusekelwa ngokomzwelo noma ukuzisola.

Ukuhunyushwa kwephupho ngabafileyo bekhuluma nabaphilayo ephusheni ngu-Ibn Sirin

Uma umphuphi ebona umufi evuka futhi exoxisana naye, ikakhulukazi uma umufi engumuntu owaziwayo omtshela ukuthi usaphila, lokhu kungase kuveze isimo esiphakeme somufi ekuphileni kwangemva kokufa, futhi kubonise induduzo nenjabulo yakhe lapho.

Uma othile ephupha ekhuluma nabafile, lokhu kuyinkomba yemizwa yangaphakathi yokulahlekelwa nokulangazelela, futhi kuyisikhumbuzo sezikhathi lapho umphuphi ehlangene nomufi.

Uma umufi ebonakala ephusheni ethukuthele noma esola umphuphi, lokhu kubonakala njengesixwayiso kumphuphi wesidingo sokuphenduka futhi abuyele endleleni efanele ngemva kokwenza izono.

Uma umuntu ofile ecela into ethile ephusheni, njengokudla, lokhu kungase kusho isidingo somphefumulo oshonile semithandazo kanye nezipho ezivela kwabaphilayo.

Lezi zihumusho zisinikeza isici esingokomoya esisisiza ukuba siqonde ukuxhumana phakathi kwethu nalabo esilahlekile, kusikhumbuza ukubaluleka kokubathandazela nokubamba ithemba lokuhlangana futhi.

Ukuhunyushwa kokubona umuntu oshonile ephusheni uyagula

Uma siphupha umuntu oshonile usezinhlungwini, kunenkolelo yokuthi lokhu kuwuphawu lokuthi unezibopho noma izikweletu okudingeka sizikhokhe noma sizigcwalise.
Uma umufi ebonakala ephusheni futhi ehlushwa yikhanda, lokhu kuhunyushwa ukuthi kungenzeka ukuthi umuntu akawenzanga kahle umsebenzi wakhe emndenini wakhe, emsebenzini wakhe, noma ngisho nabazali bakhe ngesikhathi sokuphila kwakhe.
Ukuphupha umufi ehlushwa intamo kukhombisa ukuthi kungenzeka wenze ngokweqile noma wadebeselela amalungelo omkakhe.
Uma ubuhlungu umufi abuzwayo ephusheni buseceleni, lokhu kungase kubonise ukuthi lowo muntu wayengenabulungisa kumkakhe phakathi nokuphila kwakhe.

 Incazelo yokubona ofile ephusheni esaphila

Lapho umuntu ephupha ebona umuntu ofile esaphila, leli phupho lingahunyushwa njengezindaba ezinhle zokuthi izimo zomphuphi zizoba ngcono nokuthi uzofeza okuthile ayekubheka njengento enzima noma engenakwenzeka. Uma ebona ephusheni lakhe abantu abafile ababaziyo futhi bebukeka kahle futhi bekhanya, lokhu kufanekisela ukufika kobuhle nenjabulo empilweni yomphuphi noma emndenini wabafileyo owavela ephusheni ngokubukeka okujabulisayo.

Ngakolunye uhlangothi, uma umphuphi ezwa ukwesaba ephusheni lakhe futhi ebona abazali bakhe bephila, lokhu kuyinkomba yokuthi izinkathazo zizonyamalala futhi isimo sizoshintsha sibe ngcono, futhi izinto zizoba lula futhi zibushelelezi, ikakhulukazi uma iphupho lihlanganisa ukubona. umama.

Uma umuntu ezibona ebuyisela umuntu ofile ekuphileni ephusheni, lokhu kungahunyushwa ukuthi uzohlangana nomuntu wenye inkolo noma amukele umbono ohlukile kunalokho ajwayele kuye. Lawa maphupho anezincazelo eziningi futhi akhumbuza umphuphi ngokubaluleka kokuba nethemba nokwamukela okusha nokuwusizo empilweni yakhe.

Ukubona abangasekho ephusheni befa

Lapho ephinda ebona ukufa ephusheni futhi ezwa imisindo yokukhala nokudabuka okuzungezile, lokhu kubonisa izindaba ezihlukahlukene ngokuvumelana nezincazelo zabahumushi. U-Ibn Sirin ubona lo mbono njengenkomba yokushada nomuntu oseduze nokungena ekuphileni okugcwele injabulo nenjabulo nomlingani.

Ngakolunye uhlangothi, u-Al-Nabulsi ukhanyisa isici esithile esihlukile, njengoba ebheka ukuthi ukuphinda ukufa komuntu ofile ephusheni kungase kubonise ukwenzeka kwesigameko esibi esizokwehlela lowo ophuphayo noma omunye wezihlobo eziseduze naye. umufi.

Ngaphezu kwalokho, u-Al-Nabulsi uyaqhubeka nokunikeza enye incazelo yokuthi ukukhala ngabafileyo ephusheni kungaba uphawu lokululama okuseduze komuntu ogulayo, okuletha ithemba nethemba enhliziyweni yomphuphi ukuthi ukuthuthukiswa nokuphila kahle kuseduze. umkhathizwe.

Ukubona umuntu ofile ephusheni owesifazane ongashadile

Lapho intombazane engashadile iphupha ngomuntu oshonile njengokungathi ubuyile ekuphileni, lokhu ngokuvamile kubonisa ithemba elivuselelwe kanye nokubuya komsebenzi esicini sokuphila kwakhe esasicabanga ukuthi siphelile noma silahlekile. Lo mbono ubhekwa njengophawu lwezimo ezithuthukisiwe kanye nokugcwaliseka kwezifiso okwakubonakala kunzima ukuzifeza.

Esimweni lapho intombazane engashadile ibona umuntu oshonile ekhala izinyembezi ephusheni lakhe, lokhu kuqondwa ukuthi kusho ukuthi umuntu ofile udinga imithandazo nesisa. Kuwuphawu lokuthi umphefumulo ucela usizo futhi ucela intethelelo kuSomandla.

Ngokuqondene nokubona umkhulu noma ugogo oshonile ephusheni, kuthwala izincazelo zobuhle nezibusiso eziyokwehlela phezu kwentombazane evela ezulwini. Uma ethola umufi ebambe isandla ephusheni, lokhu kungahunyushwa njengenkomba yokuthi usuku lwakhe lomshado selusondele noma uzongena ebuhlotsheni obujulile obuzoholela ekushadeni.

Iyini incazelo yokubona umuntu ofile enikeza imali ephusheni ku-Ibn Shaheen?

Lapho umuntu ofile ebonakala emaphusheni enikeza imali yephepha, lo mbono umemezela isigaba esisha esigcwele izinto ezinhle ezizokwenzeka empilweni yomphuphi esikhathini esizayo esiseduze. Ngakolunye uhlangothi, uma imali enikezwa umufi yenziwe ngensimbi, lokhu kubikezela ukuthi umphuphi uzobhekana nenkinga enzima, engase ibe nemiphumela eyinkimbinkimbi nezinselele okunzima ukuzinqoba. Nokho, uma umuntu ephupha enqaba ukuthola imali kamufi, lo mbono ubonisa ukuthi uphuthelwa yithuba elibalulekile abengazuza kulo.

Ukuhunyushwa kokubona ulele eduze komuntu ofile ephusheni ngu-Ibn Sirin

Ezweni lamaphupho, ukubona abafileyo nokulala eduze kwabo kunezincazelo ezijulile ezihlobene nezici ezihlukahlukene zokuphila komuntu kanye nemiphumela yako. Lapho umuntu ephupha ukuthi ulele eduze komuntu oshonile, lokhu kungase kubonise lokho okulindelwe ngokuphathelene nokuphila isikhathi eside. Uma olele engakwesokunene somufi, lokhu kufanekisela ukuzibophezela okuqinile kwenkolo nokulalela. Ngakolunye uhlangothi, ukulala ngakwesobunxele kungase kubonise ukuzinza nenjabulo ekuphileni kwezwe.

Amaphupho lapho umphuphi ebonakala elele esandleni somuntu ofile aveza ukwenza kwakhe isenzo esihle sokupha, kuyilapho ukuphupha umuntu ofile elele esandleni somphuphi kuyinkomba yesidingo sokwenza izipho. Ngezinye izikhathi, umbono womuntu ofile umema umphuphi ukuba alale eduze kwakhe ungabonakalisa ukugcwaliseka kwezimemo zamuva.

Kukhona izincazelo ezikhethekile ezihlobene nesimo somufi ngokwakhe; Uma ecela umuntu ophilayo ukuba alale eduze kwakhe, lokhu kungase kusho ukubaluleka kokulandela indlela yomuntu ofile noma ukuqedela umsebenzi wakhe. Uma umufi ecela omunye umuntu oshonile ukuba enze kanjalo, kungase kubonise usizi lukamufi ekuphileni kwangemva kokufa. Ukubonakala komuntu oshonile ephusheni futhi wenqaba ukuvumela noma ubani ukuba alale eduze kwakhe kungabonisa ukuphumelela kwesimo esiphakeme kuye kwelinye izwe.

Ukuphupha ulele eduze komuntu ofile ungamboni kusikisela ukuthi kungenzeka ukuthi lowo ophuphayo afe ngesizathu esifanayo nomufi, kuyilapho ukwanga oshonile ephusheni kungase kubonise ukulangazelela okujulile ngaye. Ukuzizwa esaba ukulala eduze nomufi kuchazwa njengokuntula ukuphepha nokuzinza, futhi ukungakwenzi lokho kukhomba ukukhohlwa umufi nokushabalala kwenkumbulo yakhe kubantu.

Isixhumanisi esifushane

Shiya amazwana

ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.Izinkambu eziyisibopho zikhonjiswa ngu *