Izincazelo zika-Ibn Sirin zokubona inkawu ephusheni

Mostafa Ahmed
2024-03-20T23:52:58+00:00
Amaphupho ka-Ibn Sirin
Mostafa AhmedMashi 20, 2024Isibuyekezo sokugcina: ezinyangeni ezi-4 ezedlule

Ukubona inkawu ephusheni

Ukubona inkawu ephusheni kuvame ukuthwala izincazelo ezingathandeki. Kungase kubonise ukuchayeka kumuntu owenza izenzo zokuziphatha okubi noma ophila ukuphila okugcwele izono. Ngezinye izikhathi, umbono ungase uveze umuntu odlula enkathini enzima, entula izibusiso kanye nokuhlupheka ngenxa yokuthi yebiwe kuye.Kungase futhi kubonise ukuba khona komkhohlisi noma umqambimanga endaweni yomphuphi.

Ngakolunye uhlangothi, uma umuntu ephupha ukuthi ulwa nenkawu futhi ayinqobe, lokhu kungase kubonise ukuthi uzonqoba inkinga yezempilo maduzane. Ngokuphambene, uma ehlulwa kulo mshikashika, kungase kusho ukuqhubeka ehlushwa ukugula.

Umbono wokuthenga, ukuthengisa, noma ukunikeza inkawu isipho futhi uphethe isixwayiso sokuthi kukhona umuntu ongathembekile empilweni yomphuphi. Ukuphupha ngokudla inyama yenkawu kungase kubonise ukugula okungathí sina noma isenzakalo esithwala ukukhathazeka okukhulu. Ngenkathi ukushada nenkawu ephusheni kubonisa ukuwela esenzweni esikhulu sesono.

Ukulunywa kwezinkawu kungase kubonise ukungezwani okukhulu nezingxabano nezihlobo noma abangane. Ukuzwa ukuthi inkawu ixosha umphuphi ephusheni kubonisa ukuba khona kwabantu abanobuqili abazama ukumlimaza. Inkawu egxuma ehlombe lomphuphi ingase ibonise ukunqoba izinkinga noma ukugwema inhlekelele elindelekile.

Ukuhunyushwa kokubona inkawu ephusheni ngu-Ibn Sirin no-Al-Nabulsi

U-Ibn Sirin ubonisa ukuthi ukubona inkawu emaphusheni kunezincazelo eziningana ezihlobene nesimo somuntu nokuziphatha. Inkawu ephusheni ingase ifanekisele umuntu olahlekelwe izibusiso zakhe eziningi futhi engasenakuzisiza futhi encishwe. Futhi, inkawu ingase ibonise umuntu onobuqili, ecasulayo ekuziphatheni kwayo, futhi esheshayo ngolimi lwayo oluvame ukuthuka nokuthuka. Uma kubonakala ngaphakathi endlini, kungase kubonise isivakashi esicasulayo esihleba umndeni futhi sidlulisele izindaba zabo. Ukwesaba inkawu kubonisa ukubangisana nomuntu ononya.

Ngokuka-Ibn Sirin, inkawu ingafanekisela ukwenza izono ezinkulu. Ukuthwala inkawu kubonisa ukuba khona kwezitha phakathi kwezihlobo zomphuphi, kuyilapho ukugibela inkawu kubonisa ukunqoba isitha.

Ukubona inkawu embhedeni kungase kusho ukungathembeki emshadweni noma ukuba khona kwezinkinga ezinkulu phakathi kwabashadile ngenxa yesitha. USheikh Al-Nabulsi ubheka inkawu emaphusheni njengomfanekiso womuntu onokukhubazeka okucacile, futhi uma inkawu ihlasela umphuphi ephusheni, lokhu kungase kubonise ingxabano nomuntu ongumqambimanga futhi ogcwele ukushiyeka.

Ngaphezu kwalezi zincazelo, inkawu ingamelela isitha esinqotshiwe, futhi ukuphenduka inkawu kubonisa ukuzihlanganisa nomlingo noma ukuthambekela kokuphinga. U-Ibn Sirin uphinde wengeze ngokuthi izinkawu zingase zimelele amaJuda kwezinye izimo.

Ukuphupha inkawu ephusheni - incazelo yamaphupho

Ukuhunyushwa kokubona inkawu ephusheni kwabesifazane abangashadile

Ekuchazeni iphupho, ukubona inkawu ithwala izincazelo ezihlukahlukene ezihluka ngokuya komongo wephupho kanye nesimo somphuphi. Entombazaneni engashadile, ukubonakala kwenkawu ephusheni kungase kubonise ukuthi kukhona umuntu empilweni yakhe odlala ngemizwa yakhe futhi akanakuthenjwa. Uma inkawu ivela ngaphakathi endlini, lokhu kungase kubonise ukusondelana komshado womuntu obonakala engeyena futhi ogqoke isifihla-buso samanga.

Intombazane ehlaselwa yizinkawu ephusheni ingase ibonise ukuvezwa kwayo ngamahemuhemu noma izingxoxo ezingezinhle ezivela kwabanye, futhi ingase ibonise ukuthi isolwa ngento ayengenasandla kuyo. Ngakolunye uhlangothi, ukuphunyuka nokusinda ekubanjweni kwezinkawu kufanekisela ukuqeda izinhloso ezimbi noma amaqhinga ayebhekiswe kuzo.

Kwamanye amaphupho, ukubalekela izinkawu kungase kubonise ukwesaba kwentombazane ukuhlanjalazwa noma ukusongelwa, kodwa ekugcineni inqoba lezi zinselele. Ngakolunye uhlangothi, ukufuya izinkawu noma ukuhamba nazo kungase kube uphawu lokuziphatha okungafaneleki noma ukuzihlanganisa nabantu abanethonya elibi.

Ukuthwala inkawu ephusheni kungase kubonise ukuthi intombazane izothwala imiphumela yezinketho zayo ezimbi zenkampani. Nakuba umchamo wezinkawu ubonisa ukuba khona komlingo noma umona othinta umphuphi, futhi indle yenkawu ingase ifanekisele ukuba khona kokugula noma ukutholwa kwemali emthonjeni ongabazisayo. Ukuthinta inkawu ephusheni kungase kubonise ukuba khona kwemicabango ephazamisayo noma engamukeleki ebangela ukukhathazeka kumuntu ophuphayo.

Ukuhunyushwa kokubona inkawu ephusheni kowesifazane oshadile

U-Ibn Sirin uhumusha amaphupho ahlobene nokubona izinkawu ngendlela ebonisa izimpawu nezincazelo ezahlukene empilweni yowesifazane oshadile. Lapho ebona inkawu, iphupho lingase libonise ukukhathazeka ngomuntu okhohlisayo noma obuthakathaka ofuna ukumxhaphaza. Uma kuvela izinkawu eziningi, lokhu kungabonisa ukuba khona kwabantu abanokuziphatha okuyihlazo embuthanweni wakhe wabajwayele. Inkawu yesifazane ifanekisela umngane ongathembekile onezici ezimbi.

Ukubhekana nokuhlaselwa yinkawu kungase kusho ukuthi othile uzama ukulimaza yona nesithunzi sayo. Uma kunezinkawu eziningi kuleli phupho, lokhu kungase kubonise ingozi yesifo esingase sivimbele ikhono lakhe lokunakekela imithwalo yemfanelo yasendlini. Ukuluma inkawu ephusheni kungase kubonise umona umuntu abhekene nawo.

Ukubalekela izinkawu ephusheni kuwukubonakaliswa kokwesaba ukuchayeka ekuhlaselweni, ngenkathi ubalekela abamemezeli benkawu beqeda abantu abanezinhloso ezimbi noma isimo sokuphanga. Ukudla inyama yenkawu eluhlaza kubonisa ukudalula izimfihlo ezingase zicekele phansi idumela lomyeni, kuyilapho ukudla inyama yakhe ephekiwe kungase kusho ukuwela ebumpofu noma ukufanekisela isijeziso.

Ukubona umyeni njengenkawu ephusheni kungase kubonise ukuthonywa umlingo noma umona, noma kungase kubonise ukuhlukumezeka nobuthakathaka bomyeni. Ngaphezu kwalokho, ukulala nenkawu ephusheni kungase kwembule umlingo wokuhlukana, noma kubonise ikhwalithi ebuthakathaka ebuhlotsheni bomshado.

Owesifazane oshadile othola inkawu njengesipho noma oyithengayo kungase kufanekisele ukuhileleka emalini engekho emthethweni noma ukwamukela izipho ezebiwe ngaphandle kolwazi.

Ukuhunyushwa kokubona inkawu ephusheni lowesifazane okhulelwe

Lapho owesifazane okhulelwe ebona inkawu ephusheni lakhe, lokhu kubona akuyona inkomba yokubi noma ukulimala. Kunalokho, lo mbono ungase ube izindaba ezinhle zokuthi uzozala umntwana wesilisa. Kukholakala ukuthi owesifazane okhulelwe uphupha inkawu imhlasela, kodwa uyaphumelela ukuyinqoba, lo mbono ubonisa amandla akhe namandla akhe okubhekana nokuxazulula izinkinga ezingase zimfikele. Ngesikhathi esifanayo, lokhu kufanekisela ukunqoba kwakhe izinselele zempilo nokunqoba izinkathazo nosizi obeluhlezi engqondweni yakhe.

Esimweni esihlobene, uma owesifazane okhulelwe ebona ephusheni lakhe ukuthi ubeletha umbungu ngendlela yenkawu futhi uzizwa ekhathazekile ngalokho, lokhu kungahunyushwa njengobufakazi besimo sempilo esihle ingane ezosijabulela. ukuzalwa. Lezi zincazelo zinikeza umbono ohlukile wamaphupho ahlobene nezinkawu, ezibonisa njengezibonakaliso ezinhle ezithwala izincazelo zamandla, impumelelo ekunqobeni izithiyo, nokuqinisekisa impilo enhle kusana olusanda kuzalwa.

Ukuhunyushwa kokubona inkawu ephusheni lomuntu oyedwa

Kwezinye izincazelo, kukholelwa ukuthi ukubona inkawu ephusheni kunezincazelo ezithile ezihlobene nempilo yomphuphi. Ngokwesibonelo, uma umuntu ephupha ukuthi inkawu imhlasela futhi ukwazile ukubhekana nokusinda kulokhu kuhlasela, lokhu kungase kufanekisele ikhono lalo muntu lokunqoba izinselele ezinzima ezaziphazamisa ukuphila kwakhe. Lokhu kubuye kuhunyushwe njengophawu lokuhle okungatholwa umphuphi njengomvuzo wokubekezela nokubekezela kwakhe.

Ngakolunye uhlangothi, kuthiwa uma umuntu ebona ephusheni lakhe ukuthi ubulala inkawu, lokhu kungase kubike ukuphela kwesiteji esigcwele ubunzima noma izinkinga empilweni yakhe. Kungenjalo, lo mbono ungase umele izinguquko ezinhle njengokusuka ekungashadi uye emshadweni.

Izincazelo zokubona inkawu ephusheni kumuntu

Ekuchazeni iphupho, ukubona inkawu ithwala izincazelo ezihlukahlukene kuye ngokuthi isimo somphuphi. Endodeni engashadile, lo mbono ungase ubonise ukuphambuka kanye nokuthambekela enkampanini engafanele, kanti endodeni eshadile, umbono uhlobene nokuba khona kwabantu abanezinhloso ezimbi ekuphileni kwayo, abangamthinta kabi. Izincazelo ziyahlukahluka ngokuya ngesimo sezomnotho nesenhlalo somphuphi futhi:

Endodeni ecebile, ukubona inkawu kungase kubonise umona nomona kulabo abaseduze kwayo.
Kumuntu ompofu, umbono ungase ubonise ubunzima obuningi bezezimali noma umona endleleni yakhe.
- Uma umuntu ebona inkawu imhlasela ephusheni, lokhu kungase kusho ukuthi uzobhekana nezinkinga angasabi, futhi uma evinjezelwe yizinkawu, lokhu kufanekisela ukuba khona kwenkampani embi emqhubezela kokubi. ukuziphatha.
Ukweqa ngempumelelo inkawu ephusheni kungaba izindaba ezinhle zokuqeda abaphikisi noma ukuzivikela emona.
Ukuthenga noma ukuthengisa inkawu kuthwala inkomba yokubhekana nokuziphatha okubi noma okungaphandle komthetho.
Uma owesilisa ebona ukuthi webiwe inkawu, kukholakala ukuthi lokhu kukhombisa ukulahleka kwemali ngokungemthetho.
- Ngokuqondene nokwamukela inkawu njengesipho, kungabonisa isenzo sokukhohlisa noma sokukhaphela.
Ukuguqula inkawu ephusheni kufanekisela ukwenza izono nokukhohlisa.
Endodeni eshadile ebona umkakhe ephenduka inkawu, lokhu kungase kubonise isimo sokungazinzi noma ukubonga ebuhlotsheni.

Ukuhunyushwa kokubona i-gorilla ephusheni

Ukubona i-gorilla emaphusheni kumelela umuntu empilweni yomphuphi obonakala ngokungabi nabulungisa nokuphulwa kwamalungelo abanye. Lo muntu uvame ukwaziwa ngumphuphi. Uma i-gorilla ihlasela umphuphi ephusheni, lokhu kumemezela ukuza kwezinkinga nezinselele.

Ngakolunye uhlangothi, ukubalekela ama-gorilla ephusheni kubhekwa njengezindaba ezinhle, kuyilapho ukuzwa ukwesaba ephusheni kubonisa izincazelo zokulangazelela ukuphepha nokuvikelwa. Ama-gorilla emaphusheni angase futhi amele isibalo somama noma inkosikazi eqinile ezinganeni zayo noma kumyeni wayo. Kumuntu ongashadile, ukubonakala kwe-gorilla ephusheni kungase kubonise ukwesaba kwakhe ngomshado kanye nezibopho ezihambisana nawo.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokudlala nenkawu ephusheni

Emkhakheni wokuhumusha amaphupho, ukubona ukudlala nenkawu ephusheni kuyinkomba yokubhekana nezingxabano nokufaka ukulahlekelwa, ngaphezu kokuzizwa komuntu elahlekile futhi elahlekile. Lo mbono ungavela ngenxa yokusebenzelana nomuntu onezici ezingathandeki. Ngakolunye uhlangothi, ukubona ukugibela inkawu ephusheni kubonisa ukuthi umphuphi uzophumelela ngokushesha ekunqobeni izitha zakhe, okudala umuzwa wokuziqhenya nokunqoba kuye.

Ukuhunyushwa kwephupho ngokubona ingxabano nenkawu ephusheni

Ekuchazeni iphupho, ukubona ukungqubuzana nenkawu ephusheni kunezincazelo ezahlukene ezincike emphumeleni wale ngxabano. Uma umphuphi ephumelela ekunqobeni inkawu, lokhu kungase kubonise ukuthi isikhathi sokululama sanoma yikuphi ukugula okungenzeka ukuthi umphuphi uphethwe kusondela.

Nakuba uma umphuphi engakwazi ukunqoba kule ngxabano, lokhu kungase kubonise ukuhlupheka okuqhubekayo kwesifo futhi mhlawumbe izinkinga endleleni yokululama. Ngesilinganiso esibanzi, ukubona ukungqubuzana nenkawu kungase kubonise okulindelwe kwezinguquko ezingezinhle endleleni yokuphila yomphuphi esikhathini esizayo.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokubalekela inkawu ephusheni

Ukuchazwa kwephupho mayelana nokubalekela inkawu emaphusheni ngokuvamile kubonisa ukuthi umphuphi uzoba yisisulu sezinkinga nokuhlupheka okungase kufike ezandleni zabantu abanezinhloso ezimbi. Lo mbono ungase uphathe izinkomba zokuba khona kwabantu empilweni yomphuphi abambangela ukulimala nokukhathala.

Esimweni esihlobene, ukubona inkawu ephusheni kungase futhi kubikezele izikhathi ezinzima zesidingo nokushoda kwezimali esikhathini esizayo esiseduze somphuphi. Kodwa-ke, kwezinye izimo, ukubalekela inkawu ephusheni kungase kubonise ukunqoba lobu bunzima, njengokunqoba ubumpofu noma ukululama ekuguleni.

Ukukhulisa inkawu ephusheni

Ezweni lokuchazwa kwamaphupho, kunenkolelo yokuthi ukubona izinkawu zikhulisa kunezincazelo eziningi nezihlukahlukene. Lo mbono ubonakala njengenkomba yokuba khona kwezinto ezingathandeki noma isidingo sesiqondiso esikhulu nokunakekelwa kwezingane. Uma umuntu ephupha ukuthi uphethe inkawu futhi ehamba nayo phakathi kwabantu, lokhu kungase kuhunyushwe ngokuthi kusho ukuthi lo muntu ubonakala ngezimfanelo ezingathandeki emphakathini wakhe. Futhi, uma umuntu ezibona ehamba nenkawu ephusheni lakhe, kungase kubonise ukuthi ubungane nabantu abanegama elibi.

Ngokwezincazelo zikaSheikh Nabulsi, ukukhulisa izinkawu emaphusheni ngokuvamile kubonakala njengophawu lweshwa. Kuphinde kukholakala ukuthi kuwukubonakaliswa kwethonya elibi lomphuphi ezizukulwaneni ezisafufusa, kungaba ngokuzifundisa ulwazi olungavumelekile noma ukwenza izenzo ezingalungile. Kumuntu ophuphayo obona ephusheni lakhe ukuthi ukhulisa izinkawu, lokhu kungase kubonise ukuba khona kwabantu abangenakuthenjwa empilweni yakhe, noma kungase kubonise ukuba khona kwezingane ezibangela amahloni emindenini yazo.

Incazelo yokubona umuntu ekhulisa izinkawu endlini yakhe ibonisa isidingo esiphuthumayo sokunaka izingane nokunakekela izindaba zabo, kuyilapho lo mbono wendoda engashadile ungase ubonise ukuthambekela komuntu siqu ekuziphatheni okubi. Noma ubani ophupha ephethe inkawu futhi ehambahamba nayo uthathwa njengokuzivikela kobubi.

Ngokuqondene nabesifazane, ukubona ukukhulisa inkawu kungase kubonise ukuphathwa kabi kwezingane noma i-biography embi yomphuphi noma abantu abazihlanganisa nabo. Ukukhulisa inani elikhulu lezinkawu ephusheni kungase kuhunyushwe njengomphuphi osakaza inkohlakalo emphakathini.

Mayelana nokubona umuntu ofile ephakamisa inkawu, kukholakala ukuthi lokhu kubonisa isimo esingesihle sezingane noma umndeni wakhe ngemva kokufa kwakhe. Ukuphupha umuntu ofile ehamba nenkawu kusikisela ukuthi kunebhizinisi elingakaqedwa ngaphambi kokufa kwakhe elingamsizi ngalutho manje, nokubona umufi ezungezwe izinkawu ephusheni kuhunyushwa njengesimemo kulowo ophuphayo ukuthi athandaze futhi anikeze. izipho zomphefumulo womuntu ofileyo.

Ukudla inyama yenkawu ephusheni

Ekuchazeni amaphupho, umbono wokudla inyama yenkawu unezincazelo eziningi, eziningi zazo ezibhekisela ezinseleleni nobunzima. Ngokusho kokuhlaziywa kuka-Ibn Sirin, leli phupho lingabonisa ukukhathazeka kanye nezinkinga ezingokwengqondo. Ngakolunye uhlangothi, iphupho ngezinye izikhathi lihunyushwa njengenkomba yokugula okunzima. U-Al-Nabulsi uya encazelweni ehlanganisa ukudla inyama yenkawu nemizamo ehlulekile yokunqoba ubuthakathaka noma ukugula.

Otolika nabo bayavuma ukuthi zikhona ezinye izimpawu ezihambisana nokudla inyama yenkawu; Isibonelo, ingaveza ukwamukela kwezinkinga ezicindezelayo ezingokomzimba noma ezingokwengqondo nezifo. Kukhona labo abathi ukudla inyama yenkawu ephusheni kungase kusho ukuthola izingubo ezintsha ezingafuneki ngokomzwelo noma ngokokuziphatha.

Uma kuziwa ekudleni inyama yenkawu eluhlaza, lokhu kungabonisa inzuzo engekho emthethweni, ukuhlanganyela ebuhlotsheni obunqatshelwe, noma ukwenza izinto ezimbi. Nakuba ukudla inyama yenkawu eyosiwe kubonakala njengomphuphi enqoba izitha zakhe esebenzisa izindlela zabo ezifanayo, kungase kubonise nokusebenzelana nomuntu oziphethe kabi ofihla izenzo zakhe ezimbi.

Ukudla inyama yenkawu ephekiwe kungase kubonise ukulahlekelwa ingcebo noma ukuwela osizini lwezezimali ngemva kwesikhathi sokuchuma. Ukuphupha udla inyama yenkawu uphuze negazi layo kuvamise ukukhombisa ukuzihlanganisa nabantu abenza izenzo ezinqatshelwe njengokuphinga nokuthakatha.

Ukushada nenkawu ephusheni

Ukuphupha ulala nenkawu kubonakala njengenkomba yokuwela ekuziphatheni okungalungile noma okwenqatshelwe. Ngokwabahlaziyi abanjengo-Ibn Sirin no-Al-Nabulsi, lolu hlobo lwephupho lungase lubonise ukuhileleka ezenzweni ezihlazisayo nezono. Leli phupho lihambisana nezixwayiso mayelana nokuphambuka ekuziphatheni okuhle nokungena ebuhlotsheni obunqatshelwe. Ukulala nenkawu ephusheni kuhunyushwa njengophawu lokuphambuka endleleni efanele nokuzibandakanya ezenzweni ezingamukeleki.

Uma umphuphi ezibona ephusheni lakhe ebudlelwaneni bobulili nenkawu, lokhu kungase kuqondwe njenge-harbinger yokwesaba ukwenza izenzo ezingalungile. Ngokuqondene nephupho lapho inkawu ibonakala isondela kunkosikazi, lokhu kuhunyushwa njengophawu lwengozi yokuthakatha nokuthakatha, ukuxwayisa abashadile ngamathonya amabi angaphandle nokubabiza ukuba bathuthukise ukuvikelwa kwabo ngokomoya ngokunxusa nokukhumbula.

Ukuhunyushwa kokubona izinkawu ezinsundu ephusheni

Ezweni lokuchazwa kwamaphupho, ukubona izinkawu, ikakhulukazi ezinsundu, kuyisihloko esibaluleke kakhulu nesithakazelo ngenxa yezincazelo ezahlukene kanye nezimpawu ezithwalayo. Izincazelo zalo mbono ziyahlukahluka kakhulu, njengoba kungase kube inkomba yezinto ezinhle ezilindele umphuphi esikhathini esizayo, noma isixwayiso sezinkinga nezithiyo ezingase zivele endleleni yakhe.

Kukholelwa ukuthi umuntu ophuphayo efuya izinkawu ezinsundu angase abonise ukuthi izifiso zakhe zizofezeka esikhathini esizayo esiseduze nokuthi uzonqoba ubunzima obungase bume endleleni yakhe ekufinyeleleni imigomo yakhe. Ngakolunye uhlangothi, uma umuntu ephupha inkawu ensundu, lokhu kungase kubonise ukuthi usezobhekana nezinkinga noma izinkinga ezithile ekuphileni kwakhe, okudinga ukuqapha nokuqapha.

Kubantu abangashadile, ukuhlangana nezinkawu ezinsundu ephusheni nokuzinqoba kungase kufanekisela ukuqeda zonke izinkinga nezithiyo ezima endleleni yabo ekufinyeleleni imigomo. Kubantu abashadile, ukuxosha inkawu ensundu endlini ephusheni kungase kusho ukuqeda amashwa noma noma yiluphi uhlobo lokungabi nalutho olwalukhona.

Kwezinye izimo, ukubona izinkawu ezinsundu ephusheni kungase kubonise izindaba ezinhle noma izinguquko ezinhle ezifana nokuthola ithuba elisha lomsebenzi. Nokho, lo mbono ungase futhi ube nesixwayiso sokukhashelwa kothile oseduze, okudinga ukuqapha.

Ukuhunyushwa kokubona izinkawu ezimnyama ephusheni

Ekuchazeni amaphupho, ukubona izinkawu ezimnyama kunezincazelo eziningi ezingase zithwale noma zingabi nebika elibi. Le migqa ixoxa ngemithelela ehlukahlukene yalowo mbono nezenzakalo ezizayo ozimemezelayo. Ukubonakala kwenkawu emnyama ephusheni, ngokuvamile, kubonisa ukuthi kungenzeka ukuthi umphuphi awele ochungechungeni lwezinkinga ezingase zibe zimbi kakhulu ngokuhamba kwesikhathi, okudinga ukuqapha nokucabangela esikhathini esizayo. Lezi zinkinga zingase ziphakame phakathi komkhaya noma phakathi kwabangane, futhi zingase zibonakale ekhaya noma emsebenzini.

Ngowesifazane oshadile obona inkawu emnyama ephusheni lakhe, lo mbono ungase uveze isimo sokungazinzi nokudideka abhekana nakho ngaphakathi kwemibuthano yakhe, ngokulindela ukwanda kwezinkinga ezingase zifinyelele iphuzu lokuhlukana. Ngokuqondene namadoda, umbono ungase ubonise ukwenza izono namaphutha, okudinga isidingo sokubukeza nokuphenduka ukuze kugwenywe imiphumela emibi.

Ngaphezu kwalokho, ukubonakala kwenkawu emnyama ephusheni kungase kubonise ukuba khona kobuthakathi noma ukulimala ekhaya, okudinga ukuthi umndeni ulandele uSharia ruqyah ukuvikela kulawa mathonya amabi. Ngokuvamile, lezi zincazelo zinikeza izinkomba ezingase zihluke kuye ngokuthi imininingwane yephupho kanye nomongo womphuphi, kugcizelela ukubaluleka kokuqapha nokusebenza ukuze kuthuthukiswe isimo samanje.

Isixhumanisi esifushane

Shiya amazwana

ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.Izinkambu eziyisibopho zikhonjiswa ngu *