Funda mayelana nokuchazwa kwezinambuzane namaphela ephusheni ngu-Ibn Sirin

Doha
2024-05-23T17:09:45+00:00
Amaphupho ka-Ibn Sirin
DohaIsifundi sobufakazi: rehabMashi 7, 2024Isibuyekezo sokugcina: ezinyangeni ezi-XNUMX ezedlule

Izinambuzane namaphela ephusheni

U-Muhammad Ibn Sirin ukholelwa ukuthi ukubona amaphela ngobuningi ephusheni kubonisa ukuba khona kwezitha eziningi ezizungezile umuntu ekuphileni kwakhe kwansuku zonke. Iphinde iveze ukuba khona kwabantu abangabazenzisi endaweni ahlala kuyo.

Uma umphuphi ehlaselwa amaphela ephusheni lakhe, lokhu cishe kuyinkomba yokuthi ulindele ukubhekana nezinkinga eziningi nezinhlekelele ezingase ziphazamise ukuphila kwakhe.

Ezimweni lapho i-cockroach ibonakala ephusheni, ingahunyushwa njengophawu lowesifazane onezinhloso ezimbi okungenzeka ukuthi abe nenzondo kumphuphi. Lo wesifazane angase akwenze uzizwe ukhathazekile futhi uphazamisekile ngenxa yesimo sakhe esingemnandi nezingxoxo ezicasulayo.

Izinambuzane namaphela ephusheni

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana namaphela endlini

Ukubona amaphela ngaphakathi kwekhaya kubonisa ukuba khona kwamehlo anonya azungeze lowo muntu. Ukungena kwakhe endlini kubonisa inhlekelele engase yehlele umndeni womphuphi, futhi uma iphela libonakala liphuma endlini, lokhu kubonisa ukuhlanzwa kwanoma iyiphi inzondo noma inkohlakalo. Uma amaphela ebonakala eduze nomnyango wendlu embonweni, lokhu kusho ukuba khona komuntu ophethe izinhloso ezimbi kumphuphi.

Lapho amaphela ebonakala endaweni yokulala, kubonisa izingxabano zomshado ezingase zibe khona, futhi ukubonakala kwazo embhedeni womuntu olele kubonisa ukubandakanyeka ebuhlotsheni obusolisayo. Ukumbona endlini yokugezela kuveza nokuba khona kokungaboni kahle okungokomoya, njengamadimoni, kuyilapho ukumbona ekhishini kubikezela ukuthi kukhona osizakala ngomphuphi ngokwezimali.

Ukubona amaphela afile kumemezela insindiso kubazenzisi nabahlaseli. Ukukwazi ukubulala amaphela kuhambisana nekhono lomphuphi lokunqoba izithiyo nabaphikisi. Ukungakwazi komuntu ukubulala i-cockroach kubonisa umuzwa wobuthakathaka bangaphakathi, kuyilapho ukuqeda ephusheni kubonisa ukulawula izifiso ezimbi.

Ukubona amaphela amancane endlini ephusheni

Ukubonakala kwamaphela amancane ngaphakathi kwendlu kungase kubonise ukuba khona kwezinkinga ezihlobene nenzalo noma izingane, futhi kungase kubonise ukungezwani okungenzeka noma izingxabano. Uma umuntu ebona isidleke samaphela amancane ephusheni lakhe, lokhu kungase kusho ukukhathazeka ngokukhulelwa okungahleliwe okuzoletha izinkinga ezengeziwe. Ngokuqondene nokubona iphela elithambile likhasa libheke efasiteleni, kungase kufanekisele umuzwa womphuphi wokuthi othile uzama ukuphazamisa ubumfihlo bakhe.

I-cockroach encane emnyama ephusheni ingase imele umuntu onemizwa engemihle kumphuphi kodwa efihla imizwa yakhe ngaphansi kwe-mask yothando, kanti i-cockroach encane ensundu ingase ibonise ukuba khona komuntu oyingozi futhi omubi empilweni yomphuphi. Iphela elinemibala ehlukene lingamelela umuntu onenkohliso.

Ukuzwa ukwesaba amaphela amancane ephusheni kungabonisa umuzwa wokuphepha ezinkingeni noma ezinkingeni, kuyilapho ukuphunyuka ku-cockroach encane kubonisa ukuqeda izici zokuphazamiseka nokukhululeka ezindabeni eziphazamisa isimo sengqondo noma senhlalo somphuphi.

Ukubona amaphela amakhulu endlini ephusheni

Uma lezi zinambuzane ezinkulu zibonakala ngamanani amakhulu, lokhu kungase kubonise izikhathi ezinzima nezinhlekelele ezizayo. Kulo mongo, ukubona iphela elikhulu elindizayo linezincazelo ezihlobene nezenzo ezingaqondakali ezinjengomlingo, kuyilapho ukubona ukuhlasela kwalezi zinambuzane kubonisa ukungezwani okungokwengqondo okuphazamisa lowo ophuphayo.

Lapho umuntu ephupha ukuthi amaphela amakhulu ahlasela indlu yakhe, lokhu kungase kuhunyushwe njengokubhekana nezingozi zomuntu siqu nezimpi. Ngakolunye uhlangothi, uma umphuphi ebona omunye walezi zidalwa eshiya indawo yakhe yokuhlala, lokhu kungabhekwa njengophawu lwendawo ehlanjululwayo ngezinto ezivimbela ingokomoya lakhe.

Ngenkathi ubona iphela elikhulu, elinganyakazi sengathi liphefumule okokugcina ngaphakathi endlini kusikisela ukuqinisekiswa nokuthula okulinde isibukeli. Umphuphi ezibona eqeda i-cockroach enkulu kuwuphawu lokuzuza ukunqoba kwabamelene naye.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana namaphela endlini futhi awabulale

Obona ukuthi ukhipha amaphela endlini ngezindlela ezahlukene, njengokunyathela ezinyaweni noma ngesandla, lokhu kukhomba ukushabalala kobunzima nokunqoba izinkinga ngamandla nokuzimisela. Uma umphuphi ephumelela ekuqedeni i-cockroach ensundu, lokhu kungase kubonise ukusindiswa ezingozini eziseduze, kuyilapho ukubulala i-cockroach elimnyama kuhunyushwa njengenkululeko ebutha nasezingozini. Ngokuqondene nokukhipha amaphela abomvu endlini, lokhu kufanekisela ukuphunyuka ezinkingeni nezilingo.

Ukusebenzisa ama-insecticides ukuqeda amaphela ephusheni kubonisa ukucinga izindlela eziwusizo zokunqoba izinkinga ezivimbela ukuphila kwansuku zonke. Lapho ubaba ebonakala ephusheni eqeda iphela, lokhu kubonisa umthwalo wakhe wemfanelo nokukhathalela ngokuphepha komkhaya. Uma umama enza okufanayo, uveza indima yakhe ekunakekeleni nasekunakekeleni umkhaya wakhe.

Ukuchazwa kwephupho ngokubulala amaphela

Ukubamba nokuqeda i-cockroach kungabonisa umuzwa wokunqoba ubutha noma inkinga enkulu, kuyilapho ukuqeda amaphela amancane kubonisa ukunqoba ukukhathazeka nemicabango ephazamisayo.

Izenzo ezithathwa ngokumelene nabo, njengokunyathela izinyawo zabo, ziveza isimilo esiwujuqu somuntu ekubhekaneni nezimo ezicasulayo emsebenzini noma ngenkathi esohambeni. Ukusetshenziswa kwezibulala-zinambuzane kungase kubonise isu elinembile neliphelele lokubhekana nokususa izinto ezingezinhle.

Umphuphi angase abuke omunye umuntu ebulala amaphela, okubonisa ukubambisana nabanye ukuze banqobe ubunzima ababhekana nabo. Uma umbulali engumuntu ongaziwa, lokhu kungase kubonise amandla angaphakathi noma ngaphandle kwakhe asebenzela ukuqeda amathonya amabi angaphakathi.

Incazelo yamaphela ephusheni kowesifazane ohlukanisile

Uma i-cockroach ibonakala ephusheni, lokhu kungase kubonise ukuphazamiseka okungokwengqondo okwandisiwe kanye nezithiyo. Ngakolunye uhlangothi, ukubona iphela kungase kubikezele izingozi ezingase zizungeze owesifazane. Ukuba namaphela azungeza kuye kungase kufanekisele izinselele ezimi endleleni yakhe yokwakha ubuhlobo obusha bomshado.

Ukuqaphela i-cockroach ukuxosha owesifazane ohlukanisile ephusheni kungase kubonise abantu ababangela ukukhathazeka kwakhe noma ukuphazamiseka empeleni, futhi lokhu kungase kube inkomba yesidingo sokususa laba bantu empilweni yakhe. Ngokuqondene nephela elikhulu, kungase kube ukubonakaliswa kwezinkinga ezinkulu eziwuthintayo, kuyilapho iphela elincane limelela ukukhathazeka, ukungazinzi, nokunethezeka.

Lapho owesifazane ohlukanisile ebona amaphela emboze ubuso bakhe ephusheni lakhe, lokhu kungase kubonise ukulimala kwesithunzi sakhe noma isimo sakhe senhlalo. Uma ethola iphela likhasa emzimbeni wakhe, angase abe nezinkinga zempilo noma ezingokwengqondo esikhathini esizayo.

Umbono wokubaleka kwamaphela ukhombisa imizamo yakhe yokugwema ukulimala kanye nesifiso sakhe sokubalekela abantu ababi empilweni yakhe. Uma ebona ephusheni lakhe ukuthi ususa i-cockroach, lokhu kungase kufanekisela ukunqoba ubunzima kanye nokuphela kwenkathi yobunzima ayebhekene nayo.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokwesaba amaphela nokubalekela kuwo

Noma ubani ophupha ukuthi uphazanyiswa ukubonakala kwamaphela angalindela ukubalekela imiphumela emibi yezezimali noma ukulahlekelwa ngokushesha. Ukumemeza ngenxa yokwesaba ephusheni kubonisa ukufuna usizo ukuze uphume enkingeni noma inkinga. Ukukhala ngenxa yokwethuswa amaphela kubonisa umuzwa wokucindezeleka nokuhlupheka okukhulu.

Lapho umuntu ebonakala ephusheni ebalekela amaphela, lokhu kusho ukuthi uzogwema izingxabano nobutha empilweni. Uma owesifazane ezibona ephusheni ethuswa yiphela futhi eklabalasa, lokhu kufanekisela izinselele abhekana nazo kanye nezinkinga eziphuma kumuntu onobuqili, kodwa uzozinqoba lezo zinkinga.

Ukukhipha i-cockroach enkulu ephusheni kufanekisela ukukhululeka ekukhathazekeni nasemithwalo yemfanelo enzima ewela emahlombe omphuphi. Uma umuntu ephupha ebaleka kanti kukhona omjikijela ngephela kuyinkomba yokuthi uzosheshe aphunyuke osizini oludalwe ngabanye.

Ukuchazwa kwephupho mayelana namaphela emzimbeni wami

Ukubonakala kwamaphela ezindaweni ezahlukene emzimbeni ngesikhathi sephupho kuthwala izincazelo ezithile. Ukuba khona kwalezi zinambuzane emzimbeni ngezinye izikhathi kuhlotshaniswa nezibonakaliso ezihlobene nesimo sempilo yomuntu, njengoba kuboniswa ukuthi zingase zixwayise ngento embi engase yenzeke.

Uma uphupha iphela elinombala omnyama likhasa emzimbeni, kukhona abakholelwa ukuthi lokhu kungaba inkomba yokuthi lowo ophuphayo uzobhekana nokulimala okungenzeka kuhlobene nezinto ezingezona izinto ezibonakalayo njengemiphumela yemilingo. Ukuba khona okukhulayo kwalezi zinambuzane emzimbeni kungase kuhunyushwe abanye njengokubonisa ukungamukeleki emphakathini noma ukubhekana nokugxekwa phakathi kwabantu abazungezile.

Ukubonakala kwamaphela ikakhulukazi ebusweni noma ekhanda ngesikhathi sokulala kubhekwa, kwezinye izincazelo, ubufakazi bokuphelelwa amandla nokulawula, futhi kungase kufanekisele ubunzima nokusebenza kanzima lapho kuvela ezandleni. Ngokuqondene nokuphupha amaphela ahambisana nezinyawo, kuthiwa kukhomba izithiyo ezingase zithiye indlela eya emsebenzini noma yokuphila.

Ukuphupha iphela liphuma ekhaleni kungase kuphathe iziphakamiso zokuhlangabezana nezenzakalo ezibuhlungu noma izimo. Nakuba ukubona amaphela ngaphakathi endlebeni kungase kuhunyushwe njengesexwayiso mayelana nokulalela izitatimende noma iziphakamiso ezikhuthaza ukuzibandakanya ekuziphatheni okungalungile.

Ukuhunyushwa kokubona amaphela endizayo ephusheni

Ukubona amaphela endiza ngesikhathi elele kuyinkomba yokuthi lowo ophuphayo unabaphikisi, okungase kuthiwe bangamajini. Uma iphela libonakala lindiza ngaphandle kokulimaza umphuphi, lokhu kuchazwa njengokudlula umlingo nobubi. Lapho amaphela ezungeza ubuso ephusheni, kuthiwa lokhu kubonisa ukuthi kungenzeka ukuthi umuntu angahlonitshwa abantu abanezinhloso ezimbi empeleni. Obona amaphela ephusheni lakhe kungahunyushwa ngokuthi uphila ngemali engekho emthethweni.

Ukwesaba amaphela endizayo emaphusheni kubonisa isifiso somuntu sokuhlala kude futhi aphenduke kubangane ababi. Ukubalekela iphela elindizayo kufanekisela ukuphunyuka ezinhlelweni eziyingozi ezingahle zihlelelwe umphuphi. Ukubulala i-cockroach ephusheni kubonakala njengokuqeda abantu abayingozi empeleni. Ugcizelela ukuthi izenzo ezinhle nokuziphatha okuhle kuyindlela yokunqoba ubunzima.

Incazelo yokubona amaphela ephusheni lowesifazane oyedwa

Emaphusheni entombazane engashadile, ukubona amaphela kungase kubonise ukuba khona kwabantu abanobuqili noma abakhohlisayo embuthanweni wakhe womphakathi, okungenzeka bashukunyiswe umona noma inzondo, futhi bafuna ukubangela isiphithiphithi empilweni yakhe. Kubalulekile ukuthi abaqaphe ngeso lokhozi abantu abaseduze kwakhe futhi aphenye nezinhloso zabo. Amaphela nawo angabonisa ukuhlukunyezwa kwansuku zonke intombazane ebhekana nayo futhi ikuthola kunzima ukukuqeda.

Uma intombazane iphupha ukuthi ilunywe yiphela, lokhu kungase kube inkomba yokuthi izokhashelwa noma ilinyazwe yisitha. Lo mbono uhambisana nezincazelo zesixwayiso nokuqwashisa.

Amaphupho lapho intombazane ihlushwa izinkinga ezibonakala zingaxazululeki angase abangele ukukhungatheka kwayo nokukhathala. Lokhu kuhlangana kuveza ubunzima obuma endleleni yabo, obudinga isineke nokubekezela ukuze bunqobe.

Lapho intombazane iphupha ukuthi ishiya ikhaya layo, ngezinye izikhathi lokhu kungabonisa ukuqala kwesigaba esisha kude nezithiyo nezinkinga ezazimthwalisa kanzima futhi zimenze azizwe ethwele kanzima futhi engakhululekile.

Isixhumanisi esifushane

Shiya amazwana

ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.Izinkambu eziyisibopho zikhonjiswa ngu *